Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 maja 2022 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.49.2022

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
1.
Michał Maciej Zbrojewski - w Łodzi,

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

2.
Judyta Maria Dwornikowska - w Krotoszynie,
3.
Małgorzata Teresa Jaskulska - dla m.st. Warszawy w Warszawie,
4.
Małgorzata Marta Klimek - w Lęborku,
5.
Jarosław Kulik - w Malborku,
6.
Anna Maria Artyszuk - Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
7.
Malwina Mielczarek-Cholerzyńska - dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
8.
Krzysztof Kamil Nowak - w Kamiennej Górze,
9.
Anita Barbara Nowosad - we Włocławku,
10.
Dominika Pastygier - dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
11.
Joanna Paszkiewicz - w Białej Podlaskiej,
12.
Katarzyna Raczkowska - w Bytomiu,
13.
Robert Łukasz Rubys - w Żywcu,
14.
Magdalena Jolanta Skrzypczak-Graś - w Pleszewie,
15.
Anna Supranowicz - w Głogowie,
16.
Łukasz Szczepanik - w Starogardzie Gdańskim,
17.
Agnieszka Joanna Wojnicka-Szepielak - Katowice-Wschód w Katowicach.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.757

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
Data aktu: 26/05/2022
Data ogłoszenia: 09/08/2022