Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 10 maja 2022 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 i 857) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI ZDROWIA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Agencja Badań Medycznych w Warszawie;

2) Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie;

3) Bank Tkanek Oka w Warszawie;

4) Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli;

5) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi;

6) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie;

7) Centrum e-Zdrowia;

8) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi;

9) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie;

10) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;

11) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie;

12) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie;

13) Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie;

14) Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie;

15) Gdański Uniwersytet Medyczny;

16) Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie;

17) Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi;

18) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie;

19) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;

20) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;

21) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;

22) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi;

23) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;

24) Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie;

25) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;

26) Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie;

27) Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie;

28) Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi;

29) Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie;

30) Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie;

31) Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym;

32) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie;

33) Narodowe Centrum Krwi w Warszawie;

34) Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie;

35) Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;

36) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

37) Narodowy Instytut Leków w Warszawie;

38) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

39) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy;

40) Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku;

41) Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Karczewie;

42) Polskie Laboratorium Antydopingowe w Warszawie;

43) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

44) Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie;

45) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;

46) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;

47) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;

48) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;

49) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;

50) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;

51) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;

52) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;

53) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;

54) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;

55) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;

56) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;

57) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;

58) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu;

59) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;

60) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku;

61) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;

62) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;

63) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;

64) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu;

65) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;

66) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach;

67) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;

68) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie;

69) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

70) Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;

71) Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

72) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

73) Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

74) Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 ;

75) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

76) Warszawski Uniwersytet Medyczny;

77) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 87).
3 W zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz. U. poz. 1184).

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.503

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.
Data aktu: 10/05/2022
Data ogłoszenia: 23/05/2022
Data wejścia w życie: 23/05/2022