Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 stycznia 2022 r. do dnia 14 lutego 2022 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):

a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,

b) obliczane zgodnie z Załącznikami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
1 2 3 4
dolar amerykański ≤ 5 lat USD 1,95
> 5 do 8,5 lat 2,23
> 8,5 lat 2,40
dolar australijski AUD 2,34
dolar kanadyjski ≤ 5 lat CAD 2,05
> 5 do 8,5 lat 2,30
> 8,5 lat 2,32
dolar nowozelandzki NZD 3,19
euro ≤ 5 lat EUR 0,32
> 5 do 8,5 lat 0,44
> 8,5 lat 0,57
forint węgierski HUF 5,16
frank szwajcarski ≤ 5 lat CHF 0,45
> 5 do 8,5 lat 0,60
> 8,5 lat 0,73
funt brytyjski ≤ 5 lat GBP 1,48
> 5 do 8,5 lat 1,60
> 8,5 lat 1,71
jen japoński ≤ 5 lat JPY 0,89
> 5 do 8,5 lat 0,90
> 8,5 lat 0,91
korona czeska ≤ 5 lat CZK 4,04
> 5 do 8,5 lat 3,88
> 8,5 lat 3,78
korona duńska ≤ 5 lat DKK 0,44
> 5 do 8,5 lat 0,65
> 8,5 lat 0,65
korona norweska NOK 2,65
korona szwedzka ≤ 5 lat SEK 0,77
> 5 do 8,5 lat 0,98
> 8,5 lat 1,05
won koreański KRW 2,98
złoty polski PLN 4,53

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów1) Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 2,40 2,40
≥ 11 do 12 lat 2,40 2,40
> 12 do 13 lat 2,62 2,60
> 13 do 14 lat 2,64 2,62
> 14 do 15 lat 2,64 2,62
> 15 do 16 lat 2,72 2,64
> 16 do 17 lat 2,77 2,64
> 17 do 18 lat 2,77 2,67
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 2,32 2,32
≥ 11 do 12 lat 2,32 2,32
> 12 do 13 lat 2,56 2,52
> 13 do 14 lat 2,61 2,56
> 14 do 15 lat 2,61 2,56
> 15 do 16 lat 2,70 2,61
> 16 do 17 lat 2,75 2,61
> 17 do 18 lat 2,75 2,65
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 3,19 3,19
≥ 11 do 12 lat 3,26 3,26
> 12 do 13 lat 3,50 3,46
> 13 do 14 lat 3,53 3,50
> 14 do 15 lat 3,53 3,50
> 15 do 16 lat 3,62 3,53
> 16 do 17 lat 3,67 3,53
> 17 do 18 lat 3,67 3,57
euro < 11 lat EUR 0,57 0,57
≥ 11 do 12 lat 0,57 0,57
> 12 do 13 lat 0,82 0,77
> 13 do 14 lat 0,87 0,82
> 14 do 15 lat 0,87 0,82
> 15 do 16 lat 0,96 0,87
> 16 do 17 lat 1,01 0,87
> 17 do 18 lat 1,01 0,91
frank szwajcarski < 11 lat CHF 0,73 0,73
≥ 11 do 12 lat 0,73 0,73
> 12 do 13 lat 0,99 0,93
> 13 do 14 lat 1,03 0,99
> 14 do 15 lat 1,03 0,99
> 15 do 16 lat 1,12 1,03
> 16 do 17 lat 1,17 1,03
> 17 do 18 lat 1,17 1,07
funt brytyjski < 11 lat GBP 1,71 1,71
≥ 11 do 12 lat 1,71 1,71
> 12 do 13 lat 1,96 1,91
> 13 do 14 lat 2,00 1,96
> 14 do 15 lat 2,00 1,96
> 15 do 16 lat 2,09 2,00
> 16 do 17 lat 2,14 2,00
> 17 do 18 lat 2,14 2,04
jen japoński < 11 lat JPY 0,91 0,91
≥ 11 do 12 lat 0,91 0,91
> 12 do 13 lat 1,14 1,11
> 13 do 14 lat 1,20 1,14
> 14 do 15 lat 1,20 1,14
> 15 do 16 lat 1,31 1,20
> 16 do 17 lat 1,36 1,20
> 17 do 18 lat 1,36 1,26
korona czeska < 11 lat CZK 3,78 3,78
≥ 11 do 12 lat 3,78 3,78
> 12 do 13 lat 3,89 3,98
> 13 do 14 lat 3,86 3,89
> 14 do 15 lat 3,86 3,89
> 15 do 16 lat 3,85 3,86
> 16 do 17 lat 3,90 3,86
> 17 do 18 lat 3,90 3,80
korona duńska < 11 lat DKK 0,65 0,65
≥ 11 do 12 lat 0,65 0,65
> 12 do 13 lat 1,03 0,85
> 13 do 14 lat 1,14 1,03
> 14 do 15 lat 1,14 1,03
> 15 do 16 lat 1,29 1,14
> 16 do 17 lat 1,34 1,14
> 17 do 18 lat 1,34 1,24
korona norweska < 11 lat NOK 2,65 2,65
≥ 11 do 12 lat 2,69 2,69
> 12 do 13 lat 2,90 2,89
> 13 do 14 lat 2,92 2,90
> 14 do 15 lat 2,92 2,90
> 15 do 16 lat 2,98 2,92
> 16 do 17 lat 3,03 2,92
> 17 do 18 lat 3,03 2,93
korona szwedzka < 11 lat SEK 1,05 1,05
≥ 11 do 12 lat 1,05 1,05
> 12 do 13 lat 1,18 1,25
> 13 do 14 lat 1,25 1,18
> 14 do 15 lat 1,25 1,18
> 15 do 16 lat 1,39 1,25
> 16 do 17 lat 1,44 1,25
> 17 do 18 lat 1,44 1,34
won koreański < 11 lat KRW 2,98 2,98
≥ 11 do 12 lat 3,06 3,06
> 12 do 13 lat 3,30 3,26
> 13 do 14 lat 3,35 3,30
> 14 do 15 lat 3,35 3,30
> 15 do 16 lat 3,44 3,35
> 16 do 17 lat 3,49 3,35
> 17 do 18 lat 3,49 3,39
złoty polski < 11 lat PLN 4,53 4,53
≥ 11 do 12 lat 4,35 4,35
> 12 do 13 lat 4,61 4,55
> 13 do 14 lat 4,51 4,61
> 14 do 15 lat 4,51 4,61
> 15 do 16 lat 4,59 4,51
> 16 do 17 lat 4,64 4,51
> 17 do 18 lat 4,64 4,54
________________________

1) Stopa CIRR dla dużych projektów ma zastosowanie do:

- nowych elektrowni atomowych określonych w Uzgodnieniu sektorowym w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów o długim okresie budowy (tj.: nowych dużych projektów w zakresie energii wodnej, klasy projektów A według dodatku II, projektów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu według dodatku III) zgodnie z Uzgodnieniem sektorowym w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej), o których mowa w przypisie 45 Załącznika XVI do Porozumienia OECD.

2) Stopa CIRR dla pozostałych projektów ma zastosowanie do:

- projektów w ramach Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych określonych w art. 1 lit. a pkt 2-4 Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów wspieranych według Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej (CCSU "Stawki Standardowe"), o których mowa w przypisie 46 Załącznika XVI do Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Lekarze rodzinni zbadają szybko chorych na Covid, dla innych mogą nie mieć czasu

Od dziś w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej będzie dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo będą mieć osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 25.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.27

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 14/01/2022
Data ogłoszenia: 14/01/2022
Data wejścia w życie: 15/01/2022