Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2022 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 341/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bednarek Piotr,

2. Chorąży Tomasz Jan,

3. Cichy Krystian Józef,

4. Kolano-Burian Aleksandra Elżbieta,

5. Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława,

6. Nowak Paweł,

7. Wrona Adriana Joanna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Augustyn Bogusław,

9. Baluk Walenty,

10. Boczkal Sonia Maria,

11. Cwolek Beata Elżbieta,

12. Delimat Wiesław Jan,

13. Droszcz Jacek Antoni,

14. Głuchowski Wojciech Józef,

15. Graff Grzegorz Piotr,

16. Kazana Wiesław Józef,

17. Kopyto Dorota Iwona,

18. Krawiec Grzegorz Florian,

19. Leszczyńska-Sejda Katarzyna Barbara,

20. Sroka Ryszard Franciszek,

21. Styczyński Sławomir Romuald,

22. Wiśniewska Małgorzata,

23. Wysocki Marek Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Dziedzic Bogdan Tadeusz,

25. Gorewoda Tadeusz,

26. Kaczałek Mirosław Jan,

27. Karpiński Marcin Tomasz,

28. Kulasa Joanna Dorota,

29. Lota Grzegorz Józef,

30. Malara Zbigniew,

31. Mazur Jacek Stanisław,

32. Mazurkiewicz Adam Jan,

33. Nowosad-Bakalarczyk Marta,

34. Płonka Bartłomiej Andrzej,

35. Rycerz Leszek Wiesław,

36. Szpakowski Arkadiusz Marek,

37. Szwed-Walczak Anna,

38. Wójcicka Marta,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Czemarnik Wioletta Barbara,

40. Olszewska Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Kawałek Adam Artur,

42. Kłusek Małgorzata,

43. Łuczuk Barbara,

44. Oksiutowicz Danuta Anna,

45. Stacharska Małgorzata,

46. Wawerek Renata Agnieszka,

47. Wróblewska Krystyna Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Bednarczyk Irena Małgorzata,

49. Kisiewicz Daniel Marek,

50. Klempka Marzena Maria,

51. Michalczuk Krzysztof Andrzej,

52. Muda Joanna Małgorzata,

53. Puzia Wiesław,

54. Sawiniec-Szczech Anna Marta,

55. Wojdyła Barbara Teresa,

56. Żeromska-Sroka Agnieszka.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023