Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 lipca 2021 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 306/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Wysocki Grzegorz Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Białkowski Ryszard, 3. Pandyra Marek, 4. Szymajda Mieczysław Feliks,

na wniosek Ministra Zdrowia:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Cofta Szczepan Gerard, 6. Hoser Grażyna Anna, 7. Jurczak Anna Feliksa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Andrusiewicz Wojciech Andrzej, 9. Bedyński Przemysław, 10. Bużański Tomasz, 11. Dobruch Jakub Tomasz, 12. Dziełak Dariusz, 13. Dzięgielewski Michał Andrzej, 14. Gessek Jan Paweł, 15. Gierczyński Rafał Krzysztof, 16. Juszczyk Grzegorz Piotr, 17. Klimaszewska Urszula Maria, 18. Kosowski Arkadiusz Jan, 19. Kryst Piotr Krzysztof, 20. Kurzyna Marcin, 21. Lorek Małgorzata Jolanta, 22. Lutyńska Anna, 23. Noszczyk Bartłomiej Henryk, 24. Nowak Filip Piotr, 25. Paczkowska Edyta Monika, 26. Rabijewski Michał Stanisław, 27. Stępniewska Wiesława Lidia, 28. Waśko Bernard Adam, 29. Wiśniewska Blanka Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Gaweł Damian Kamil, 31. Kulesza Magdalena, 32. Mróz Andrzej Damian, 33. Skirecki Tomasz Jan, 34. Świątek Michał Sergiusz, 35. Wojdowska Magdalena Marta,

za zasługi w działalności na rzecz samorządu zawodowego farmaceutów:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Pietrzak Małgorzata Dorota,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Grzechnik Roman Jan, 38. Makarewicz Wioleta Bożena,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Filipienko Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Gałuszka Rafał, 41. Grabek Paweł Jan,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Dulak Alina Maria, 43. Olejnik Wincenty,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Birecki Piotr Jan, 45. Kalinowski Janusz Tadeusz, 46. Wantowski Marek Robert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Niżygorocki Tomasz Piotr, 48. Zdrojewski Maciej Marian,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Bieława Mariusz Franciszek, 50. Jarowicz Stanisław, 51. Smejlis Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Chyziak Zbigniew Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Kałużny Alfred, 54. Kuziemski Andrzej,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

55. Nadolski Jerzy,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

56. Owczarek Zygmunt Stanisław,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Król Bogusław Lubomir, 58. Panek Marek Leon, 59. Solak Andrzej Józef, 60. Suchecki Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Bagan Jan, 62. Polański Sebastian Roman, 63. Rusiniak Jarosław, 64. Skowron Piotr, 65. Wojtyga Marcin Wojciech,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Rataj Bogusław Ludwik,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Rusin Walenty,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ratownictwa górskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Fic Grzegorz Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Dąbrowski Jakub, 70. Dydak Jerzy Zbigniew, 71. Krechlik Kamil Tomasz, 72. Sieczkowski Edward, 73. Wojnar Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Jakubowicz Rafał, 75. Makutynowicz Jarosław Tomasz, 76. Małek Andrzej Stanisław, 77. Poznański Sylwester Tomasz, 78. Pudło Marcin Łukasz, 79. Szczurek Krzysztof Roman, 80. Zabierowski Witold Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Bryda Tomasz Łukasz,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Kołakowski Jerzy, 83. Skowroński Krystian Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Jaszczuk Jarosław, 85. Stodulski Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Hajdus Piotr, 87. Laks Sebastian Tadeusz, 88. Pyl Marek, 89. Woźny Leszek.

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.868

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie odznaczeń.
Data aktu: 30/07/2021
Data ogłoszenia: 22/09/2021