Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, który stanowi załącznik do obwieszczenia. 1

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I. 

Jednostki organizacyjne podległe

1.
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
2.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
3.
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
4.
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
5.
Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
6.
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
7.
Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Legionowie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
8.
Wojewódzkie Sztaby Wojskowe w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
9.
Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej w Warszawie.
10.
Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie wraz z podległą jednostką organizacyjną.
11.
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych w Warszawie.
12.
Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
13.
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
14.
Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
15.
Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej.
16.
Wojskowy Dozór Techniczny.
17.
Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie.
18.
Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi.
19.
Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
20.
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
21.
Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie.
22.
Wojskowe Biura Emerytalne w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.
23.
Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie.
24.
Delegatury Departamentu Kontroli w: Bydgoszczy, Warszawie i we Wrocławiu.
25.
Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w Warszawie.
26.
Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
27.
Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
28.
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie.
29.
Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
30.
Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej w: Modlinie, Krakowie, Bydgoszczy, Gdyni i we Wrocławiu.
31.
Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu.
32.
Zespół do Spraw Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych w Warszawie.
33.
Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie w Warszawie.
34.
Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, Królestwo Belgii.
35.
Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, Stany Zjednoczone Ameryki.
36.
Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, Królestwo Belgii.
37.
Narodowy Element Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu, Republika Francuska.
38.
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie.
39.
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
40.
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie.
41.
Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie.
42.
Wojskowe Biuro Łączności w Warszawie.
43.
Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" w Warszawie.
44.
Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu we Wrocławiu.
45.
Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w Warszawie.
46.
Centralny Wojskowy Zespół Sportowy w Warszawie.

II. 

Jednostki organizacyjne nadzorowane

1.
Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie.
2.
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
3.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
4.
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
5.
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
6.
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.
7.
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.
8.
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie.
9.
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Zegrzu Południowym.
10.
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.
11.
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce.
12.
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu.
13.
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego w Warszawie.
14.
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.
15.
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
16.
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.
17.
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu.
18.
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.
19.
7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku.
20.
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.
21.
6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie.
22.
105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach.
23.
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu.
24.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie.
25.
115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu.
26.
116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu.
27.
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju.
28.
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku-Zdroju.
29.
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku.
30.
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku-Zdroju.
31.
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
32.
Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" SPZOZ w Warszawie.
33.
Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie.
34.
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "SpecLek" SPZOZ w Warszawie.
35.
Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SPZOZ w Warszawie.
36.
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.
37.
Wojskowe Specjalistyczne Przychodnie Lekarskie SPZOZ w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Braniewie, Gdyni, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Kołobrzegu, Koszalinie, Legionowie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Słupsku, Stargardzie, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu, Ustce i Witkowie.
38.
Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
39.
Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
40.
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie.
41.
Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Dęblinie.
42.
Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie.
43.
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
44.
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
45.
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
46.
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
47.
Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie.
48.
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie.
1 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 321).

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021