Nadanie orderów i odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 marca 2021 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 70/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych odznaczeni zostają:

obywatele Japonii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-japońskiej współpracy

1. Kawada Tsukasa,

za wybitne zasługi w rozwijaniu przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, za działalność na rzecz polsko-japońskiej współpracy kulturalnej

2. Uchiyamada Takeshi,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz polskiego społeczeństwa, a w szczególności na rzecz pomocy osobom bezdomnym i uzależnionym

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

3. Gamble Robert David,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy kulturalnej i naukowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Kelker Hanna,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w USA

pośmiertnie

5. Lekan Bogdan,

za zasługi w promowaniu polskiej kultury i nauki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Goszcz-Bruniany Katarzyna Maria,

obywatel Republiki Włoskiej

za zasługi w pracy badawczej nad historią Polski i historią Kościoła w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Signifredi Massimiliano,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Włoskiej:

za zasługi w promowaniu kultury polskiej, za popularyzowanie myśli i historii życia św. Jana Pawła II

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. ks. Dobrzyński Andrzej Jan,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego we Włoszech:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Bigos Iwona,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Knurek Marta s. Julia.

Zmiany w prawie

Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021