Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.324
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie nadania tytułu profesora
nr 115.6.2021

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1. dr hab. Waldemar CZACHUR - w dyscyplinie językoznawstwo
2. dr hab. Grażyna LEGUTKO - w dyscyplinie literaturoznawstwo
3. dr hab. Irena Weronika MYTNIK - w dyscyplinie językoznawstwo
4. dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI - w dyscyplinie filozofia
5. dr hab. Piotr ŚNIEDZIEWSKI - w dyscyplinie literaturoznawstwo

nauk inżynieryjno-technicznych

6. dr hab. Julita DUNALSKA - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
7. dr hab. Marcin GORAWSKI - w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
8. dr hab. Ewa KORZENIEWSKA - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
9. dr hab. Elżbieta Alicja PIECZYSKA - w dyscyplinach inżynieria mechaniczna i inżynieria materiałowa

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

10. dr hab. Piotr Paweł BIAŁASIEWICZ - w dyscyplinie nauki medyczne
11. dr hab. Zbigniew BORYSIUK - w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
12. dr hab. Michał KALISZAN - w dyscyplinie nauki medyczne
13. dr hab. Barbara Helena LISOWSKA - w dyscyplinie nauki medyczne
14. dr hab. Jan Franciszek MATYSIAK - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
15. dr hab. Anna MIKA - w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
16. dr hab. Jarosław Jan PINKAS - w dyscyplinie nauki medyczne
17. dr hab. Artur Władysław WDOWIAK

nauk ścisłych i przyrodniczych

18. dr hab. Piotr DOBRZYŃSKI - w dyscyplinie nauki chemiczne

sztuki

19. dr hab. Inga Monika LEWANDOWSKA - w dyscyplinie sztuki muzyczne
20. dr hab. Paweł Stanisław PRZYTOCKI - w dyscyplinie sztuki muzyczne

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021