Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.236
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 stycznia 2021 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 15/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej oraz naukowo-badawczej:

1. Całus Dariusz Józef, 2. Zacharski Piotr Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

3. Machaj Małgorzata,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi dla obronności i suwerenności kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Dobrowolski Andrzej Piotr, 5. Kłos Ryszard Andrzej, 6. Kojkoł Jerzy, 7. Kowalski Mirosław, 8. płk Kucza Lesław,

9. Łubkowski Piotr Krzysztof, 10. Nowosielski Leszek Józef, 11. Olejnik Adam, 12. gen. dyw. Owczarek Sławomir Paweł,

13. płk Piotrowski Zbigniew Marek, 14. Smyk Stanisław, 15. płk Tyszka Dariusz Damian, 16. Wysocki Hubert Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. płk Bednarz Mariusz, 18. Drygas Marek Marcin, 19. Jakus Bartłomiej Jan, 20. Kamińska Bożena, 21. Karczewski Mirosław Edmund, 22. płk Kędzierski Michał Maksymilian, 23. Kniaziewicz Tomasz, 24. Laskowski Dariusz Andrzej,

25. Mróz Marek Janusz, 26. gen. bryg. Pikoń Artur Mateusz, 27. płk Polan Jarosław Maksymilian, 28. ppłk Sondej Tadeusz,

29. płk Tomaszewski Jarosław Wojciech, 30. Tykarska Marzena Jadwiga, 31. Załęska-Fornal Agata Dorota,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. st. chor. szt. Burza Paweł, 33. ppłk Chmielewski Ryszard, 34. ppłk Grala Dariusz, 35. mjr Małachowski Michał,

36. Miszczak Marta Izabela, 37. kmdr Pączek Bartłomiej, 38. płk Pidek Rafał Tomasz, 39. płk Pokonieczny Krzysztof Jan,

40. Radzimierski Mariusz Norbert, 41. Sławiński Grzegorz Adam, 42. Spadło Anna Maria, 43. Szymański Roman Stanisław, 44. Szynal Adam, 45. mjr Tomaszek Jerzy, 46. płk Ziółkowski Jarosław Grzegorz, 47. Żardecki Dariusz Piotr.

Zmiany w prawie

Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 09.04.2021
Płyny do papierosów elektronicznych od maja z banderolami akcyzowymi

Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Krzysztof Koślicki 09.04.2021
Minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 08.04.2021
Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku

Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2021
Nie tylko lekarze będą kwalifikować do szczepień

Nie tylko lekarze, ale także inne osoby z personelu medycznego będą mogły kwalifikować pacjentów do szczepienia.2 kwietnia wchodzi w życie nowelizację ustawy dotyczącą poszerzenia grupy zawodów medycznych, które w epidemii kwalifikować będą do szczepień tak, jak zadeklarował to podczas spotkania z środowiskiem aptekarskim.

Krzysztof Sobczak 02.04.2021
Ustawa opublikowana - będzie monitoring losów absolwentów szkół ponadpodstawowych

Opublikowano nowelizację Prawa oświatowego, która przewiduje monitorowanie losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Teraz są oni pomijani - monitoruje się tylko ekonomiczne kariery absolwentów szkół wyższych. Nie wiadomo więc, jak na rynku pracy radzą sobie osoby po szkołach branżowych lub specjalnych.

Monika Sewastianowicz 01.04.2021