Nadanie odznaczeń.

M.P.20.979
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 321/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Finansów

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju administracji skarbowo-celnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Żrałek Jan Przemysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Janda-Brzezińska Anetta Katarzyna, 3. Łaskarzewski Jarosław, 4. Orłowski Wojciech, 5. Witkowska Monika Stanisława,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Dąbrowski Paweł Przemysław, 7. Zaremba-Flis Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Kudyk Tomasz, 9. Nowosielecka Dorota Stanisława, 10. Prokop-Lewicka Grażyna Urszula,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Kochanowska-Szałapska Urszula Romana,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Paruszewski Jan Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz popularyzowania kultury muzycznej, za osiągnięcia artystyczne:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Wilczak-Płaziuk Róża Zofia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Boniński Konrad Rafał, 15. Cedzyński Konrad Wacław, 16. Góras Joanna, 17. Górkiewicz Joanna, 18. Janda Artur Wojciech, 19. Lubowicz Iwona Teresa, 20. Pawela-Zielińska Marzenna Joanna, 21. Pryliński Roman Marek, 22. Smulczyński Sylwester, 23. Wikszemski Jerzy Ryszard, 24. Wilińska Beata Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Barańska Anna Małgorzata, 26. Maciaszczyk Tomasz Stanisław, 27. Więckowski Paweł Sławomir,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju i upowszechniania wędkarstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Błaszczyk Wiesław, 29. Kaźmierczak Stanisław Franciszek,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Kołodziej Krystyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Kubacki Artur Dariusz, 32. Wójcik Witold Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Deja Urszula Sara, 34. Halczak Anna Maria,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Muzyk Tadeusz Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kuźma Waldemar Marian, 37. Ziejewski Wiesław Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Gruza Maciej Ludwik, 39. Janek Artur Piotr, 40. Kłaput Bartosz, 41. Mól Jolanta Krystyna, 42. Nowogórski Marek Andrzej, 43. Steskal Zbigniew Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Smaciarz Andrzej Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Pałka Marek Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

46. Łuszczek Magdalena,

za zasługi w działalności na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

47. Wójcikowski Patryk,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Liput Mateusz,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Kaliski Jarosław, 50. Kostka Jacek Jarosław, 51. Pawlaczyk Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Sulej Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Klupś Dawid, 54. Pachurka Beniamin, 55. Substelny Andrzej,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Jakób Mieczysław Wiesław.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020