Nadanie odznaczeń.

M.P.20.966
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 309/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w uznaniu trudu wychowania dzieci w rodzinie wielodzietnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Wójcik Józefa Zofia,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody i propagowania ekologii

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Prawelski Tadeusz, 3. Sokołowska Irena,

za zasługi w działalności na rzecz zachowania tożsamości i historii regionu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Hebzda Krzysztof Stanisław,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Zamorski Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Stachowiak Janusz Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Goc Maria, 8. Łuczak Małgorzata Katarzyna, 9. Walkowiak Emilia Marianna, 10. Żołnierkiewicz Iwona Irena,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody i propagowania ekologii

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Palińska Maria,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Bartczak Waldemar Antoni, 13. Bącela Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego, za popularyzowanie turystyki krajoznawczej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Hauke Zbigniew Kazimierz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności oświatowej i związkowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Chyżyński Cezary,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Banaszek Agnieszka Zofia, 17. Słowik Urszula,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania brydża sportowego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Kowalski Apolinary Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Buras Krzysztof Jerzy, 20. Kalita Jacek Jerzy, 21. Lasocki Krzysztof, 22. Russyan Jerzy Mieczysław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody i propagowania ekologii

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Rogozińska Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

24. Bogusz Leon Antoni,

za zasługi w upowszechnianiu historii Polski:

25. Hubert Marcin Jan, 26. Półbratek Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

27. Olkowski Wojciech,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Dziedzic Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

29. Bis Kazimierz, 30. Borowiec Błażej Stefan, 31. Juśko Mariusz Krzysztof, 32. Piekarz Eugeniusz, 33. Sroka Ryszard,

34. Sudoł Henryk, 35. Wolak Tadeusz, 36. Wójtowicz Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury

37. Chruścicka Alicja,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej:

38. Idzik Zbigniew Stanisław, 39. Noga Jan, 40. Rząsa Bolesław,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Domka Wojciech Krzysztof, 42. ks. Potyrała Piotr Władysław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Janke Agnieszka Maria,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Krolik Ireneusz Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Mitko Robert Krzysztof,

za zasługi dla górnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Kalita Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Bałaga Dominik Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Wacławik Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Wawrzyńczak Zbigniew Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

50. Matuszczyk Paweł Piotr,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

51. Ryś Czesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa oraz propagowania czytelnictwa:

52. Gałecka Marzena Helena, 53. Wituś Katarzyna,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

54. Kmieć Mateusz Jakub,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Przygoda Henryk,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Dziedziech Małgorzata Bernadetta, 57. Hajer Elżbieta Teresa, 58. Jurkiewicz Marzena Anna, 59. Kocbach Piotr Paweł, 60. Najda Bożena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Czermińska Monika Kamila, 62. Dolińska Barbara, 63. Kwaśniewska Agnieszka, 64. Liszewska Ewa, 65. Orzechowski Paweł, 66. Ossowska Marzena, 67. Równiak Joanna, 68. Różycka Paulina, 69. Rubaj Katarzyna Barbara, 70. Stokarska Ewa Dorota, 71. Tarabasz Emilia, 72. Tchórz Katarzyna Bożena, 73. Wasiek Beata Monika, 74. Włos Ewa, 75. Woźny Agnieszka, 76. Zdrojewski Maciej Tadeusz, 77. Ziniewicz Iwona,

za zasługi w działalności społecznej i oświatowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Gaj Piotr,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Hańćkowiak Benon, 80. Wachowski Wojciech Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania historii Polski:

81. Dobrowolski Krzysztof, 82. Gajda Adam Aleksander, 83. Włodarczyk Ewa,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

84. Kmieć Józef Stanisław, 85. Wośko Roman,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki krajoznawczej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Steć Barbara Maria,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania wędkarstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Rogalewicz Grzegorz Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Perełka Wiesław, 89. Sindrewicz Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

90. Gasztold Lucyna Maria, 91. Wachowiak Bogdan,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

92. Grobelko Artur.

Zmiany w prawie

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy - maksymalnie 30 zł

Organizatorzy turystyki uiszczać będą na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego składki z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej w maksymalnej wysokości 30 zł. Składki mają być określone w zależności od miejsca realizacji imprezy, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu. Mają umożliwić w przyszłości realną pomoc dla organizatorów turystyki

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Pilotaż centrów zdrowia psychicznego będzie wydłużony – przewiduje projekt rozporządzenia

Pilotaż działalności centrów zdrowia psychicznego ma zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Pierwotnie miał trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Zmiana uzasadniona jest sytuacją związaną z pandemią COVID, która zaburzyła proces testowania rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 roku

Specustawa funduszowa, która miała obowiązywać do końca tego roku, wprowadziła szczególne przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Patrycja Rojek-Socha 01.12.2020
Rząd przyjął projekt o wjeździe, pobycie i wyjeździe z RP obywateli państw UE i ich rodzin

Rząd przyjął projekt dostosowujący polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadza też instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Brak maseczki w pracy, może pozbawić każdej pomocy - i covidowej, i unijnej

Od niedzieli, 29 listopada, obowiązuje bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis. Za jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu, np. obowiązku zasłania nosa i ust w zakładach pracy, firmy mogą zostać pozbawione wszelkiej pomocy publicznej - np. zwolnienia ze składek ZUS czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji unijnych.

Jolanta Ojczyk 01.12.2020
Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020