Wzorce jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

M.P.20.788
OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285, 568 i 1086) informuje się, że wzorzec jednostki miary ilości substancji wymieniony w załączniku do obwieszczenia spełnia warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.
ZAŁĄCZNIK

WZORZEC JEDNOSTKI MIARY SPEŁNIAJĄCY WARUNKI OKREŚLONE DLA PAŃSTWOWYCH WZORCÓW JEDNOSTEK MIAR

Lp. Nazwa wzorca jednostki miary Podstawowe części składowe i dane identyfikacyjne państwowego wzorca jednostki miary Miejsce stosowania i przechowywania

państwowego wzorca jednostki miary

Data wydania Numer
decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar uznającej wzorzec jednostki miary za państwowy wzorzec jednostki miary
1 2 3 4 5 6
1 Państwowy wzorzec jednostki miary ilości substancji Układ pomiarowy złożony z zestawu do precyzyjnych analiz kulometrycznych, wag nieautomatycznych elektronicznych: ultramikrowagi i wagi analitycznej, wzorców masy, zestawu do oznaczania jonów metodą chromatografii jonowej oraz pierwotnych materiałów odniesienia służących do odtwarzania wartości wielkości ilości substancji. Główny Urząd Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2 2020-08-13 32

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020