Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.20.70
OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 14 stycznia 2020 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich
Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chełmie;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ w Częstochowie;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sławnie;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wałczu;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Węgrowie;
15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włodawie

oraz utworzono:

16) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa w Gdańsku;
17) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rybniku;
18) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej;
19) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020