Informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2019 r.

M.P.2020.604
KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2019 r.
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2019 r.
Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, ciążył na 9 partiach politycznych, które miały prawo do otrzymywania subwencji z budżetu państwa na działalność statutową. Wszystkie zobowiązane do tego partie złożyły informacje finansowe z załączonym sprawozdaniem biegłego rewidenta.

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1-9 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE FINANSOWE PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1 Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik Nr 2 Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik Nr 3 Sojusz Lewicy Demokratycznej (Nowa Lewica) (EwP 87)

Załącznik Nr 4 Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik Nr 5 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik Nr 6 Partia Zieloni (EwP 182)

Załącznik Nr 7 Twój Ruch (EwP 313)

Załącznik Nr 8 Lewica Razem (EwP 353)

Załącznik Nr 9 KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (EwP 399)

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
ZAŁĄCZNIK Nr  2
ZAŁĄCZNIK Nr  3
ZAŁĄCZNIK Nr  4
ZAŁĄCZNIK Nr  5
ZAŁĄCZNIK Nr  6
ZAŁĄCZNIK Nr  7
ZAŁĄCZNIK Nr  8
ZAŁĄCZNIK Nr  9

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020