Nadanie odznaczeń.

M.P.20.455
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 marca 2020 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 87/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Fatyga Ireneusz Stanisław, 2. Stompel Jarosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bosak-Skrzyszowska Małgorzata Maria, 4. Szmyd Jan, 5. Wróbel Tadeusz Andrzej,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Badoń-Lehr Danuta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Pietraszko Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Lipińska Elżbieta, 9. Teleszko Grażyna,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Falgowski Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Rutkowski Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Duzdowski Paweł, 13. ks. Pańkowiec Kamil Karol, 14. Pietras Bogdan, 15. Piwowarski Tomasz Artur, 16. Strużyna Jerzy Stanisław,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój rzemiosła

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Cieślikiewicz Zdzisław Jan, 18. Dzierzbicki Stanisław Ryszard, 19. Kulig Marian Tomasz, 20. Łasiński Wiesław Andrzej, 21. Paczkowski Andrzej, 22. Pietkiewicz Mirosław,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Tytuła Andrzej,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz samorządu lekarskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Kotuła Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Ciach Antoni Tadeusz, 26. Dorocki Piotr, 27. Rosińska-Tyrka Mirosława Elżbieta,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bartczak Grzegorz Franciszek, 29. Gajdka Ryszard Florian,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. ks. Dudziak Leszek,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Kania Aleksandra Danuta, 32. Wrzecionek Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Czopik Adam Sylwester, 34. Krzepkowski Rafał Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Kawecki Klaudiusz Rafał, 36. Małysa Małgorzata Barbara, 37. Mardausz Jolanta Maria, 38. Panek Marek,

39. Tomczak Bożena Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Pankowski Juliusz Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Brzozowska Helena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kolejnictwa

42. Karkula Janusz Robert,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

43. Morawiec Witold Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej:

44. Ciuła Szczepan Rafał, 45. Stachowicz Paweł Tadeusz,

za wkład w rozwój innowacyjności w budownictwie:

46. Fedorczak-Cisak Małgorzata Teresa, 47. Furtak Marcin Kazimierz,

za zasługi w działalności naukowej i społecznej

48. Stepan Kamil Janusz,

za wkład w rozwój budownictwa

49. Zapart Marek Kazimierz,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Lipowski Marek Zdzisław, 51. Trusz Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Honysz Benedykt Wiktor,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Niemira-Adamczyk Piotr Stanisław, 54. Ochojski Piotr Paweł,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Marcinkiewicz Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Ujma Krzysztof Wojciech, 57. Szmukier Adam Bogdan,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Matusak Wiesław Grzegorz, 59. Woliński Piotr Feliks,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Andrzejewski Leonard Stanisław, 61. Łapiński Tadeusz Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Andrzejewski Wojciech Florian,

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy historycznej, za propagowanie dziejów polskiej kawalerii:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Kłoskowski Krzysztof Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Banicka Agnieszka Maria, 65. Handke Sławomir Tomasz, 66. Ogrodowski Janusz Tomasz, 67. Szczepanek Krzysztof,

68. Tobolski Marcin, 69. Wesołowski Andrzej Jan,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Hanczarow Robert, 71. Wróblewski Jarosław Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Czaja Jarosław Franciszek, 73. Ślęzak Waldemar Władysław.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020