Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.20.444
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lutego 2020 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń
Rej. 53/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 paździer nika 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Józewski Henryk Jan,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Kasaraba Aleksander,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Gliński Józef, 4. Jakimów Michał, 5. Popławski Józef, 6. Rusak Józef,

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Marczak Piotr, 8. Pawełczak Marian Henryk, 9. Skibicki Kazimierz Mieczysław, 10. Szacoń Wacław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Jabłoniec Jan,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Figat Kazimierz Jan, 13. Witek Zygmunt,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

14. Góra Mieczysław Lucjan,

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego, za działalność na rzecz środowisk komba tanckich:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Juszko Wacław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Aleksander Genowefa Kazimiera,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Szmurło Franciszek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Cichowska Teresa, 19. Kamińska Irena, 20. Pajdowski Włodzimierz,

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

21. Bielenia Jan, 22. Holak Stanisław Romuald, 23. Osiński Stanisław, 24. Pokropiński Bogdan Tadeusz, 25. Walczak Zdzisław Jan,

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Silna Hanna, 27. Skraba Danuta Waleria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Czarnecka Daria Łucja, 29. kmdr ppor. Demski Dariusz Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Kondrat Wojciech, 31. Żernicki Józef Zenon,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Deręgowska Bernadetta Irena,

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski:

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Gadzinowski Jerzy Mieczysław, 34. Mickuś Jerzy Wojciech, 35. Paczoska-Hauke Alicja, 36. Rydel Piotr Eugeniusz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Roskowiński Rafał Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Cypel Sławomir, 39. Janiak Daniel Kamil, 40. Janiszewski Zbigniew, 41. Posmyk Tomasz, 42. Szkopek Marceli,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Surdej Mirosław Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Kleszczyński Bogusław Maria,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. płk Kocanowski Sławomir,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Bęc Marianna Janina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Wikiera Marian Franciszek.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020