75. rocznica utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta".

M.P.20.441
UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 maja 2020 r.
w 75. rocznicę utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta"
Dnia 10 maja 2020 r. przypada 75. rocznica powstania Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta", organizacji podziemia niepodległościowego stworzonej na zrębach Poznańskiego Okręgu Armii Krajowej. "Warta", założona przez ostatniego komendanta Armii Krajowej w Poznaniu ppłk. Andrzeja Rzewuskiego ps. "Hańcza", była apolityczną, konspiracyjną jednostką Wojska Polskiego uznającą zwierzchność Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie.

Organizacja formalnie podlegała kierownictwu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Rozbudowywała swoje struktury, zbierała i przekazywała Naczelnemu Wodzowi do Londynu informacje wywiadowcze oraz zwalczała komunistyczną propagandę. Nie podejmując własnych akcji zaczepnych, starano się chronić byłych żołnierzy Armii Krajowej przed prześladowaniami ze strony NKWD i UB. Liczebność organizacji szacuje się na około 5 tys. członków. Rozwiązanie WSGO "Warta" nastąpiło, pod wpływem zalecenia sztabu Naczelnego Wodza, mocą ostatniego rozkazu ppłk. Rzewuskiego z dnia 15 listopada 1945 r. W końcowym okresie aktywności "Warta" była infiltrowana przez agentów UB, co skutkowało, już po formalnym zakończeniu działalności, licznymi aresztowaniami. Pojmany w końcu listopada ppłk Andrzej Rzewuski popełnił samobójstwo w celi więziennej 20 maja 1946 r.

W 75. rocznicę utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta" Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wszystkim wielkopolskim żołnierzom drugiej konspiracji, którzy wiernie trwali przy legalnych polskich władzach i walczyli o niepodległość Polski.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020