Upamiętnienie 80. rocznicy mianowania pierwszych delegatów rządu na kraj.

M.P.20.1079
UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy mianowania pierwszych delegatów rządu na kraj
3 grudnia 2020 roku przypada 80. rocznica mianowania pierwszych przedstawicieli konspiracji politycznej w okupowanej Polsce na stanowiska stałych delegatów rządu na kraj. Stanowisko delegata rządu dla terenów Generalnego Gubernatorstwa objął Cyryl Ratajski - prawnik, były minister spraw wewnętrznych w rządzie Władysława Grabskiego, zapamiętany przede wszystkim jako wieloletni prezydent Poznania. Delegatem rządu dla ziem wcielonych do Rzeszy Niemieckiej został Adolf Bniński - ziemianin, wieloletni wojewoda poznański, senator, dwukrotny kandydat na urząd prezydenta Polski.

Obaj delegaci - stanowiąc ogniwo pośrednie pomiędzy rządem Polski na uchodźstwie a krajem - pracowali na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości: koordynowali współpracę polskich stronnictw polityqcznych na okupowanych obszarach, podejmowali decyzje w sprawach politycznych, gospodarczych i społecznych oraz stali na straży apolityczności wojskowych struktur konspiracyjnych. Ich działalność stanowiła ważny element kształtowania Polskiego Państwa Podziemnego.

Adolf Bniński został aresztowany przez Niemców w lipcu 1941 roku i osadzony w więzieniu w poznańskim Forcie VII. Po ciężkich torturach został zamordowany w nocy z 7 na 8 lipca 1942 roku. Cyryl Ratajski, z powodu złego stanu zdrowia, zmuszony był złożyć dymisję z zajmowanego stanowiska 5 sierpnia 1942 roku. Zmarł 19 października w tym samym roku i został pochowany pod przybranym nazwiskiem na cmentarzu Powązkowskim.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 80. rocznicę powołania Cyryla Ratajskiego i Adolfa Bnińskiego na stanowiska delegatów rządu na kraj składa im hołd i wyraża przekonanie, że dobrze przysłużyli się Polsce.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021