Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 23 września 1997 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

Na podstawie art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 64, poz. 407 i Nr 80, poz. 498) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 12 sierpnia 1994 r. w sprawie nadania statutu urzędom celnym (Monitor Polski Nr 52, poz. 442, z 1995 r. Nr 22, poz. 268 i Nr 41, poz. 484, z 1996 r. Nr 51, poz 471 oraz z 1997 r. Nr 29, poz. 277) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
lp. II otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"II Urząd Celny w Gdańsku 020000
1 Dział Ogólny
2 Dział Prawny
3 Dział Informatyki
4 Dział Kontroli Wewnętrznej
5 Dział Kadr i Szkolenia
6 Dział Finansowy
a) Referat Rozliczeń Ceł
b) Referat Egzekucyjny
c) Referat Likwidacyjny
7 Dział Gospodarczy
8 Dział Postępowania Celnego
9 Dział Karny Skarbowy
10 Dział Operacyjny
a) Referat Operacyjny przy "Bazie Promowej" w Gdańsku
11 Dział Powtórnej Kontroli Celnej
12 Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych
13 Dział Taryfikacji i Wartości Celnej
a) Referat do Spraw Reguł Pochodzenia Towarów
14 Oddział Celny "Basen im. Władysława IV" w Gdańsku 020100 pełny zakres
15 Oddział Celny "Baza Promowa" w Gdańsku 020200 pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny "WOC" w Gdańsku 020210 pełny zakres
16 Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku 020300 pełny zakres
a) Posterunek Celny w Starogardzie Gdańskim 020310 pełny zakres
b) Posterunek Celny "Składy Celne" w Gdańsku 020320 pełny zakres
17 Oddział Celny "Nabrzeże Wiślane " w Gdańsku 020400 pełny zakres
a) Posterunek Celny "Stocznie Morskie" w Gdańsku 020410 pełny zakres
18 Oddział Celny "Port Północny" w Gdańsku 020500 pełny zakres
a) Posterunek Celny "Basen Górniczy" w Gdańsku 020510 pełny zakres
19 Oddział Celny Port Lotniczy w Gdańsku-Rębiechowie 020600 pełny zakres w transporcie lotniczym
20 Oddział Celny w Elblągu 021000 pełny zakres
a) Posterunek Celny w Kwidzynie 021010 pełny zakres"
2)
w lp. VII:
a)
pkt 14 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"14 Oddział Celny I w Łodzi 070100 pełny zakres
a) Posterunek Celny w Skierniewicach 070110 pełny zakres
b) Posterunek Celny w Mszczonowie 070150 pełny zakres
c) Posterunek celny I w Łodzi 070160 tylko podmioty gospodarcze
d) Posterunek Celny III w Łodzi 070180 pełny zakres"
b)
dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
1 2 3 4
"17 Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim 070400 pełny zakres
a) Posterunek Celny w Radomsku 070410 pełny zakres
b) Posterunek Celny w Tomaszowie Mazowieckim 070420 pełny zakres
c) Posterunek Celny w Rogowcu 070430 pełny zakres"
3)
w lp. IX pkt 12 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"12 Oddział Celny I w Poznaniu 090100 pełny zakres
a) Posterunek Celny w Tarnowie Podgórnym 090110 pełny zakres
b) Posterunek Celny w Śremie 090120 pełny zakres
c) Posterunek Celny w Gnieźnie 090140 pełny zakres
d) Posterunek Celny we Wrześni 090150 pełny zakres
e) Posterunek Celny w Obornikach 090160 pełny zakres"
4)
w lp. X pkt 23 i 24 otrzymują brzmienie:
1 2 3 4
"23 Oddział Celny w Korczowej 101100 pełny zakres, w tym ruch osobowy
24 Oddział Celny Towarowy w Przemyślu 102000 pełny zakres"
5)
dodaje się lp. XX w brzmieniu:
1 2 3 4
"XX Urząd celny w Olsztynie 200000
1 Dział Ogólny
2 Dział Informatyki
3 Dział Kontroli Wewnętrznej
4 Dział Kadr i Szkolenia
5 Dział Finansowy
a) Referat Rozliczeń Ceł
b) Referat Egzekucyjny
c) Referat Likwidacyjny
6 Dział Gospodarczy
7 Dział Postępowania Celnego
8 Dział Karny Skarbowy
9 Dział Operacyjny
a) Referat Operacyjny w Braniewie
b) Referat Operacyjny w Bezledach
10 Dział Powtórnej Kontroli Celnej
11 Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych
12 Dział Taryfikacji i Wartości Celnej
a) Referat do Spraw Reguł Pochodzenia Towarów
13 Dział Prawny
14 Oddział Celny w Olsztynie 200100 pełny zakres
a) Posterunek Celny w Gołdapi 200110 pełny zakres
b) Posterunek Celny w Iławie 200120 pełny zakres
c) Posterunek Celny w Korszach 200130 pełny zakres
d) Posterunek celny w Ostródzie 200140 pełny zakres
e) Posterunek Celny w Mrągowie 200150 pełny zakres
f) Posterunek celny w Szczytnie 200160 pełny zakres
15 Oddział Celny w Braniewie 200200 pełny zakres, w tym ruch osobowy
16 Oddział Celny w Bezledach 200300 pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny w Bartoszycach 200310 pełny zakres"
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021