Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 czerwca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 92/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Sztuki

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Eckert Zofia c. Karola, 2. Malinowska Sabina c. Kazimierza, 3. Radomska Gabriela c. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Mazur Stanisława c. Antoniego, 5. Sosińska-Kalata Barbara c. Jacka, 6. Zybert Elżbieta c. Tadeusza,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Lipski Józef s. Alojzego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Artyszewicz Ryszard s. Aleksandra, 9. Dziadek Irena c. Stefana, 10. Jabłoński Zbigniew s. Franciszka, 11. Jocz Ludwik s. Pawła, 12. Karbowiak Andrzej s. Stefana, 13. Kłek Roman s. Piotra, 14. Kruszewska Daniela c. Edmunda, 15. Kucharska-Czorny Halina c. Wacława, 16. Niemira Mirosława c. Franciszka, 17. Sachryń Maria c. Bazylego, 18. Skorupski Zdzisław s. Alojzego, 19. Stankiewicz Jacek s. Czesława, 20. Trzeciakowska Irena c. Wacława, 21. Woźniak Adam s. Franciszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Grabowski Bogdan s. Franciszka, 23. Jarysz Edmund s. Stanisława, 24. Kiedrowska Zofia c. Zbigniewa, 25. Kopeć Stefan s. Kazimierza, 26. Krysińska-Szymkowiak Maria c. Emanuela, 27. Libera-Karbowiak Maria c. Aleksandra, 28. Młodziejowska Maria c. Teodora, 29. Plamowska Urszula c. Bronisława, 30. Podkowska Maria c. Kazimierza, 31. Słoma Anna c. Józefa,

na wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Borkowski Witold s. Władysława, 33. Grzegorczyk Franciszek s. Rudolfa, 34. Malicki Wiesław s. Karola, 35. Ślęzak Jerzy s. Mieczysława, 36. Zapart Mirosław s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Kulawik Jan s. Jana, 38. Omachel Jan s. Stanisława, 39. Przystaś Jerzy s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Duda Bogdan s. Jana, 41. Jeziorowski Wojciech s. Ryszarda, 42. Koziura Mirosław s. Władysława,

na wniosek Wojewody Bialskopodlaskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Chwalczuk Józef s. Piotra, 44. Gabrylewicz Franciszek s. Jana, 45. Pawłowski Marian s. Feliksa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Maniowiec Franciszek s. Franciszka, 47. Raboszuk Henryk s. Romana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Jaroszkiewicz Jan s. Piotra, 49. Toczko Wiesław s. Józefa,

na wniosek Wojewody Kaliskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Adamczak Ryszard s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Jaśniewicz Jadwiga c. Józefa, 52. Marczak Mirosława c. Henryka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Pietrzycka Teresa c. Władysława, 54. Supińska Maria c. Leona,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Frątczak Wacław s. Kazimierza, 56. Ugorny Józef s. Pawła,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Konecki Zenon s. Romana,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Grzesiuk Andrzej s. Władysława, 59. Matyś Stanisław s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Kuchciewicz Aleksander s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Cholewa Roman s. Zenona,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Chmielewski Mirosław s. Antoniego, 63. Stafiniak Jan s. Emiliana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Kozłowski Czesław s. Józefa, 65. Rzeszutek Jan s. Wojciecha, 66. Wasylów Helena c. Ignacego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Gąsiorowski Stefan s. Stefana, 68. Jachimowicz Hanna c. Józefa, 69. Marcinkowski Jan s. Jerzego, 70. Polkowski Kazimierz s. Romualda,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Goździewski Stefan s. Henryka, 72. Mikulak Jan s. Lucjana, 73. Osiński Adam s. Jana,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Hulin Gerhard s. Józefa, 75. Rajnosz Alojzy s. Pawła,

za zasługi w działalności społecznej

76. Grzesica Herbert s. Pawła 77. Kałuża Bronisława c. Jacka, 78. Urbaniec Norbert s. Alfonsa,

na wniosek Wojewody Płockiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju kultury:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Ligowski Zenon s. Antoniego, 80. Urbaniak Andrzej s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Badowska Marianna c. Tadeusza, 82. Jaworska Wanda c. Władysława, 83. Wójkowski Marek s. Zygmunta,

na wniosek Wojewody Tarnowskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Gawłowicz Jerzy s. Bronisława, 85. Mrugacz Danuta c. Leona, 86. Pałka Wojciech s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Halberda Zofia c. Michała, 88. Jęczmiński Mieczysław s. Antoniego, 89. Sadkiewicz Ewa c. Mieczysława, 90. Stachowicz Stanisława c. Stanisława,

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Sztorc Julian s. Józefa,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

92. Łukaszewicz Konstanty s. Michała,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Buchwald Krystyna c. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Kurek Barbara c. Zygmunta,

na wniosek Wojewody Warszawskiego

za zasługi w pracy instruktorskiej w Związku Harcerstwa Polskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Matusiak Dariusz s. Mariana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Oporski Dariusz s. Edwarda,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Bąbel Krzysztof s. Aleksandra, 98. Winiarski Andrzej s. Jacka,

na wniosek Wojewody Włocławskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

99. Pińkowska Cecylia c. Franciszka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

100. Chojnacki Jerzy s. Tadeusza, 101. Czajkowska Anna c. Jana, 102. Jaskólski Tadeusz s. Romana, 103. Mańkowska Melania c. Jana, 104. Sieklicka Elżbieta c. Teodora.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021