Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Katowickie w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 stycznia 1997 r.
w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Katowickie w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 10, poz. 46 i z 1994 r. Nr 74, poz. 331), w związku z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego w Katowicach w Polsce:
1)
na imprezie pod nazwą Targi Meblowe, odbywającej się w okresie od dnia 20 lutego do dnia 23 lutego 1997 r.,
2)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Ekologiczne INTERECO, odbywającej się w okresie od dnia 5 marca do dnia 7 marca 1997 r.,
3)
na imprezie pod nazwą Targi Usług Finansowych, odbywającej się w okresie od dnia 19 marca do dnia 21 marca 1997 r.,
4)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi "Pomiar i Oszczędność Ciepła" ECODOM, odbywającej się w okresie od dnia 19 marca do dnia 22 marca 1997 r.,
5)
na imprezie pod nazwą Wiosenne Targi Ogrodnicze FLOWERTARG, odbywającej się w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 13 kwietnia 1997 r.,
6)
na imprezie pod nazwą Targi Marketingu i Reklamy PROMEDIA, odbywającej się w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 13 kwietnia 1997 r.,
7)
na imprezie pod nazwą Targi Odzieżowe MODA KATOWICE, odbywającej się w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 13 kwietnia 1997 r.,
8)
na imprezie pod nazwą Targi Kosmetyków i Chemii Gospodarczej CHEMTARG, odbywającej się w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 13 kwietnia 1997 r.,
9)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Budownictwa TARGBUD, odbywającej się w okresie od dnia 24 kwietnia do dnia 27 kwietnia 1997 r.,
10)
na imprezie pod nazwą Targi Technik i Zabezpieczeń SAVEX - BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA, odbywającej się w okresie od dnia 24 kwietnia do dnia 27 kwietnia 1997 r.,
11)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Spożywcze FOODTARG - WIOSNA, odbywającej się w okresie od dnia 15 maja do dnia 18 maja 1997 r.,
12)
na imprezie pod nazwą Targi Elektrotechniki, Elektroniki i Elektroenergetyki ELTARG, odbywającej się w okresie od dnia 21 maja do dnia 24 maja 1997 r.,
13)
na imprezie pod nazwą Targi Wymiany Gospodarczej Polsko-Czeskiej SILESIA, odbywającej się w okresie od dnia 4 czerwca do dnia 7 czerwca 1997 r.,
14)
na imprezie pod nazwą Targi Budowy Dróg i Mostów INFRABUD, odbywającej się w okresie od dnia 4 czerwca do dnia 7 czerwca 1997 r.,
15)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki, Metalurgii i Chemii KATOWICE '97, odbywającej się w okresie od dnia 8 września do dnia 12 września 1997 r.,
16)
na imprezie pod nazwą Targi Techniki i Aparatury Medycznej INTERMED, odbywającej się w okresie od dnia 17 września do dnia 20 września 1997 r.,
17)
na imprezie pod nazwą Jesienne Targi Ogrodnicze ZŁOTA JESIEŃ, odbywającej się w okresie od dnia 19 września do dnia 21 września 1997 r.,
18)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Oprogramowania SOFTARG, odbywającej się w okresie od dnia 30 września do dnia 3 października 1997 r.,
19)
na imprezie pod nazwą JESIENNA GIEŁDA BUDOWLANA, odbywającej się w okresie od dnia 16 października do dnia 19 października 1997 r.,
20)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Szkła i Ceramiki VITRA, odbywającej się w okresie od dnia 28 października do dnia 30 października 1997 r.,
21)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Spawalnicze INTERWELDING, odbywającej się w okresie od dnia 28 października do dnia 30 października 1997 r.,
22)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne AUTOSALON, odbywającej się w okresie od dnia 12 listopada do dnia 16 listopada 1997 r.,
23)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Spożywcze FOODTARG - JESIEŃ, odbywającej się w okresie od dnia 27 listopada do dnia 30 listopada 1997 r.,

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach.

2.
Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3.
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.
§  2.
1.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 15 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 179) oraz w § 1 ust. 2 załącznika do tego zarządzenia.
2.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972 r. Nr 54, poz. 351 i z 1985 r. Nr 33, poz. 147).
3.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 12 i 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1992 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 31, poz. 217).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.5.43

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Katowickie w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.
Data aktu: 24/01/1997
Data ogłoszenia: 03/02/1997
Data wejścia w życie: 03/02/1997