Nadanie orderów i odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 maja 1997 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 87/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Argentyńskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. Solecki Ksawery, 2. ks. Wróbel Antoni,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Hubicki Józef, 4. Nakoniecznikoff Wanda,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Łuciw Edwarda,

obywatele Republiki Argentyńskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Szychowski de Styczyński Carolina,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Biliński Julian, 8. Kozłowska Genowefa, 9. Siemieniec Józef,

za zasługi w pracy duszpasterskiej i działalności polonijnej

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Argentyńskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. ks. Wyczyński Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty polonijnej

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Królestwie Holandii

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Zawadzińska Urszula,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Zawilski Czesław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Gałusza Michał, 14. Kreutzer Adam, 15. Sowiński Stanisław, 16. Węgorzewski Jan,

za zasługi w upowszechnianiu polskiej kultury i oświaty

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Hawryszko Stanisław, 18. s. Wolniewicz Henryka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Barzyk Katarzyna, 20. Danelska Alina, 21. s. Pius Ewa, 22. Żehaluk Maria,

obywatele Kanady:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Gryguć Wanda,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Kupnicka Czesława,

za wybitne zasługi w organizowaniu i niesieniu pomocy Polsce

obywatele Nowej Zelandii:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25. abp Williams Thomas,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

26. Berry Peter, 27. Patterson Alex,

za zasługi w działalności kombatanckiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Gretkowski Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Nowej Zelandii:

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

29. Domański Leon, 30. Kowalczyk Ludwik, 31. Lepionka Zdzisław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Januszkiewicz Stanisław, 33. Mendrun Władysława, 34. Pietkiewicz Karol,

za zasługi w działalności kombatanckiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Dabrowski Stanisław,

za zasługi w propagowaniu polskiej kultury

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Nowej Zelandii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Lewandowska Maria,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi dla kultury polskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

37. Bereska Henryk,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy naukowej oraz osiągnięcia w działalność na rzecz integracji europejskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

38. Freiherr von Malchus Victor,

za wybitne zasługi w organizowaniu i niesieniu pomocy Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

39. Harendza Winfried,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za organizowanie i niesienie pomocy medycznej Polsce

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

40. Patraś Stephen,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

obywatel Ukrainy

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

41. Zagórowski Józef.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021