Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 maja 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 73/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Błaszczak Tomasz s. Feliksa, 2. Borowiak Marek s. Stefana, 3. Dobkowski Zbigniew s. Wacława, 4. Guberska Jadwiga c. Wiktora, 5. Kicko-Walczak Ewa c. Bolesława, 6. Komar Michał s. Mieczysława, 7. Kozakiewicz Janusz s. Kazimierza, 8. Obłój-Muzaj Maria c. Józefa, 9. Otwinowska Hanna c. Bolesława, 10. Palczewska-Tulińska Marcela c. Henryka, 11. Ratajczak Włodzimierz s. Piotra, 12. Stasiński Janusz s. Jana, 13. Szafrański Andrzej s. Mieczysława, 14. Szarlik Stefan s. Józefa, 15. Tęcza Witold s. Wacława, 16. Werbliński Wiesław s. Jana, 17. Witowska-Mocek Barbara c. Kazimierza, 18. Zylbersztejn Michał s. Mariana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Bogdaszewski Henryk s. Leona, 20. Jakubaszek-Życzyńska Halina c. Remigiusza, 21. Jaworska Henryka c. Piotra, 22. Królikowska Anna c. Eugeniusza, 23. Krzyżanowski Piotr s. Stanisława, 24. Łukszo-Bieńkowska Anna c. Władysława, 25. Mućka-Zdun Maria c. Aleksandra, 26. Pachulski Tadeusz s. Czesława, 27. Rejewski Paweł s. Leona, 28. Rębecka Irena c. Józefa, 29. Walisiewicz-Niedbalska Wiesława c. Józefa,

na wniosek Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej i związkowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Bilska Jadwiga c. Stanisława, 31. Warchoł Czesław s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Barszcz Bożenna c. Henryka, 33. Kowalczyk Zofia c. Ignacego, 34. Lewtak Faustyna c. Stanisława, 35. Łukaszyk Zofia c. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Bachusz Piotr s. Bronisława, 37. Beniak Włodzimierz s. Mirosława, 38. Orzechowska Jolanta c. Jerzego,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Bychniuk Stefania c. Jana, 40. Dmowska Danuta c. Bolesława, 41. Gumkowski Zdzisław s. Józefa, 42. Miłosławska-Kozak Mirosława c. Jerzego, 43. Niemirka Ireneusz s. Witolda, 44. Rzeźnicki Andrzej s. Tadeusza, 45. Twarowski Bogdan s. Zbigniewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Głowacka Kazimiera c. Józefa, 47. Mikołajewska Hanna c. Jana, 48. Oberfelt Marianna c. Stanisława, 49. Rączkowska Maria c. Tomasza,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Sitkowski Krzysztof s. Tadeusza,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Kowalski Kazimierz s. Mieczysława,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz środowiska lokalnego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Chudy Lucyna c. Romana,

na wniosek Wojewody Ostrołęckiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Baryga Kazimierz s. Henryka, 54. Zembrzuski Stanisław s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Betliński Stefan s. Ignacego, 56. Drwęcki Andrzej s. Eugeniusza, 57. Kempista Wiesław s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Budniak Andrzej s. Władysława, 59. Budniak Władysław s. Józefa, 60. Cichocki Robert s. Tadeusza, 61. Drwęcki Roman s. Eugeniusza, 62. Niesiobędzki Jerzy s. Jana,

na wniosek Wojewody Siedleckiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Mościcki Aleksander s. Franciszka,

na wniosek Wojewody Toruńskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Didkowski Waldemar s. Borysa, 65. Jasińska-Szetela Marta c. Edmunda, 66. Jassowicz Florian s. Piotra, 67. Jaworski Jan s. Henryka, 68. Żuchowska Zofia c. Kazimierza,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Moczarski Jacek s. Andrzeja, 70. Zagórska Maria c. Franciszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Gręzicka Ewa c. Tadeusza, 72. Maciejewski Krzysztof s. Jerzego, 73. Szczęsna Rozalia c. Stanisława, 74. Wybudowska Anna c. Henryka,

na wniosek Wojewody Zamojskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Dziura Roman s. Pawła,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Matej Piotr s. Jana, 77. Piętak Franciszek s. Franciszka, 78. Szostak Marian s. Antoniego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Barczuk Andrzej s. Jana, 80. Biały Józef s. Józefa, 81. Bździuch Tadeusz s. Franciszka.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021