Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 marca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 40/97

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Bielskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Satława Aleksander s. Bronisława,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kordek Jan s. Piotra, 3. Niżegorodcew Maria c. Tadeusza, 4. Słowik Henryk s. Antoniego, 5. Sośniaczyński Ryszard s. Jana, 6. Zipser Erwin s. Pawła,

na wniosek Wojewody Chełmskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz obronności kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Łada Jerzy s. Bronisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Borowik Jan s. Michała, 9. Czachór Janusz s. Michała,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Teleżnikow Roman s. Kazimierza,

na wniosek Wojewody Kaliskiego

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Szczepański Jerzy s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Jurasz Zdzisław s. Jakuba,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi dla kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

13. Wojtulewicz Henryk s. Michała,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Klusek Wojciech s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Borkowski Artur s. Andrzeja, 16. Hamerski Mariusz s. Włodzimierza, 17. Krusiński Stanisław s. Józefa,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Malek Teodor s. Roberta, 19. Olejnik Tadeusz s. Władysława, 20. Szic Rajner s. Franciszka, 21. Zdzuj Paweł s. Karola,

na wniosek Wojewody Płockiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Pruk Jerzy s. Konstantego,

na wniosek Wojewody Rzeszowskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Majka Andrzej s. Józefa, 24. Tebich Ryszard s. Mieczysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Raś Krzysztof s. Stanisława, 26. Studencka Barbara c. Jana, 27. Szpara Jan s. Walentego,

na wniosek Wojewody Siedleckiego

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Chudzik Henryk s. Aleksandra, 29. Kleszcz Władysław s. Franciszka, 30. Kościesza Marian s. Michała,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Hesse Halina c. Władysława,

na wniosek Wojewody Toruńskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiazków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZAŁUGI

32. Gadomski Ryszard s. Andrzeja, 33. Gąsienica-Daniel Maria c. Marcina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Bajan Teresa c. Jana, 35. Ciszewska Elżbieta c. Kazimierza, 36. Dejewska Teresa c. Bolesława, 37. Gołatka Krystyna c. Mariana, 38. Górecka Hanna c. Bolesława, 39. Hermanowska Jolanta c. Leona, 40. Janowski Marian s. Alfonsa, 41. Jasieniecka Maria c. Leona, 42. Woźniak Edmund s. Wincentego, 43. Zielińska Mirosława c. Władysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Cichosz Wanda c. Piotra, 45. Maleńczyk Marek s. Bolesława, 46. Nowacki Eligiusz s. Leona, 47. Nowakowska Urszula c. Alfonsa,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu mienia społecznego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

48. Ceglarz Roman s. Henryka, 49. Dyszlewski Waldemar s. Wacława, 50. Zalewski Zygmunt s. Jana,

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

na wniosek Wojewody Gdańskiego

51. Puchacz Arkadiusz s. Franciszka,

na wniosek Wojewody Opolskiego

52. Baczyński Zygmunt s. Ryszarda.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021