Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 23 kwietnia 1997 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

Na podstawie art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 12 sierpnia 1994 r. w sprawie nadania statutu urzędom celnym (Monitor Polski Nr 52, poz. 442, z 1995 r. Nr 22, poz. 268 i Nr 41, poz. 484 oraz z 1996 r. Nr 51, poz. 471) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 5 w ust. 1 w pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

"10) prawna.";

2)
w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a)
w lp. I po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
1 2 3 4
"11a Dział Prawny"
b)
w lp. II:
po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
1 2 3 4
"12a Dział Prawny"
w pkt 13 skreśla się lit. (a),
w pkt 14 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
1 2 3 4
"a) Posterunek Celny "WOC" w Gdańsku 020210 pełny zakres"
w pkt 19 dodaje się lit. e) w brzmieniu:
1 2 3 4
"e) Posterunek Celny w Szczytnie 020760 pełny zakres"
c)
w lp. IV po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
1 2 3 4
"13a Dział Prawny"
d)
w lp. V:
pkt 4 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"4 Dział Finansowy
a) Referat Rozliczeń Ceł
b) Referat Egzekucyjny
c) Referat Likwidacyjny"
pkt 8 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"8 Dział Operacyjny
a) Referat Operacyjny w Kielcach
b) Referat Operacyjny w Balicach
c) Referat Operacyjny w Tarnowie"
po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
1 2 3 4
"13a Dział Prawny"
w pkt 16 dodaje się lit. f) w brzmieniu:
1 2 3 4
"f) Posterunek Celny w Starachowicach 050370 pełny zakres"
e)
w lp. VI:
pkt 4 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"4 Dział Finansowy
a) Referat Rozliczeń Ceł
b) Referat Egzekucyjny
c) Referat Likwidacyjny"
po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
1 2 3 4
"12a Dział Prawny"
pkt 13 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"13 Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy 060100 pełny zakres
a) Posterunek Celny Kolejowy w Kuźnicy 060110 tylko w ruchu osobowym"
w pkt 18 skreśla się lit. a) i d),
dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
1 2 3 4
"23) Oddział Celny w Ełku 061100 pełny zakres"
f)
w lp. VII:
po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
1 2 3 4
"13a) Dział Prawny"
w pkt 14 lit. f) otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"f) Posterunek Celny I w Łodzi 070160 tylko dla podmiotów gospodarczych"
pkt 16 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"16 Oddział Celny III w Łodzi 070300 pełny zakres
a) Posterunek Celny II Pocztowy w Łodzi 070310 tylko dla przesyłek pocztowych
b) Posterunek Celny w Sieradzu 070340 pełny zakres
c) Posterunek Celny w Pabianicach 070350 pełny zakres"
g)
w lp. VIII po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
1 2 3 4
"11a Dział Prawny"
h)
w lp. IX:
w pkt 1 skreśla się lit. a),
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
1 2 3 4
"1a Dział Informatyki
pkt 8 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"8 Dział Operacyjny
a) Referat Operacyjny Port Lotniczy Poznań-Ławica
b) Referat Operacyjny w Kaliszu"
po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
1 2 3 4
"11a Dział Prawny"
w pkt 13 skreśla się lit. b),
w pkt 16 dodaje się lit. c) w brzmieniu:
1 2 3 4
"c) Posterunek Celny w Wągrowcu 090630 pełny zakres"
w pkt 18 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
1 2 3 4
"a) Posterunek Celny w Gostyniu 090910 pełny zakres"
dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
1 2 3 4
"23 Oddział Celny w Gądkach 091100 pełny zakres"
i)
w lp. X:
pkt 8 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"8 Dział Karny Skarbowy"
po pkt 12 dodaje się pkt 12a i 12b w brzmieniu:
1 2 3 4
"12a Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych
12b Dział Prawny"
w pkt 16 dodaje się lit. d) w brzmieniu:
1 2 3 4
"d) Posterunek Celny w Sędziszowie Małopolskim 100440 pełny zakres"
j)
w lp. XI po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:
1 2 3 4
"14a Dział Prawny"
k)
w lp. XII:
po pkt 1 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
1 2 3 4
"13a Dział Prawny"
w pkt 15 lit. a) otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"a) Posterunek Celny I w Szczecinie 120210 pełny zakres"
w pkt 16 lit. c) otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"c) Posterunek Celny II w Szczecinie 120330 pełny zakres"
w pkt 28 lit. a) otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"a) Posterunek Celny III w Szczecinie 121610 pełny zakres"
l)
w lp. XIII:
po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
1 2 3 4
"13a Dział Prawny"
w pkt 20 dodaje się lit. c) i d) w brzmieniu:
1 2 3 4
"c) Posterunek Celny w Międzyrzeczu Podlaskim 130730 pełny zakres
d) Posterunek Celny w Parczewie 130740 pełny zakres"
w pkt 25 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
1 2 3 4
"a) Posterunek Celny w Świdniku 131210 pełny zakres"
l)
w lp. XIV po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:
1 2 3 4
"14a Dział Prawny"
m)
w lp. XV:
po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
1 2 3 4
"9a Dział Prawny"
pkt 11 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"11 Oddział Celny Towarowy I w Warszawie 150200 pełny zakres w odniesieniu do przesyłek lotniczych"
dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
1 2 3 4
"12 Oddział Celny Towarowy II w Warszawie 150300 pełny zakres w odniesieniu do przesyłek lotniczych
a) Posterunek Celny Towarowy I 150310 pełny zakres w odniesieniu do przesyłek lotniczych
b) Posterunek Celny Towarowy II 150320 pełny zakres w odniesieniu do przesyłek lotniczych"
n)
w lp. XVI:
w pkt 5 dodaje się lit. c) w brzmieniu:
1 2 3 4
"c) Referat Egzekucyjny"
w pkt 9 dodaje się lit. h) w brzmieniu:
1 2 3 4
"h) Referat Operacyjny w Kłodzku"
po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
1 2 3 4
"11a Dział Prawny"
pkt 16 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"16 Oddział Celny w Wałbrzychu 160500 pełny zakres
a) Posterunek Celny w Mieroszowie 160510 pełny zakres, a na przejściu drogowym w ruchu osobowym dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej
b) Posterunek Celny w Tłumaczowie 160520 tylko w ruchu osobowym"
w pkt 24 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
1 2 3 4
"a) Posterunek Celny w Kietrzu 161310 pełny zakres"
dodaje się pkt 28 w brzmieniu:
1 2 3 4
"28 Oddział Celny w Świdnicy 161700 pełny zakres
a) Posterunek Celny w Dzierżoniowie 161710 pełny zakres"
o)
w lp. XVII:
po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
1 2 3 4
"11a Dział Prawny"
pkt 13 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"13 Oddział Celny w Jakuszycach 170300 pełny zakres, w tym ruch osobowy
a) Posterunek Celny w Czerniawie 170310 pełny zakres, w tym ruch osobowy"
p)
w lp. XVIII:
po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
1 2 3 4
"12a Dział Prawny"
w pkt 13 skreśla się lit. b),
r)
w lp. XIX:
po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
1 2 3 4
"13a Dział Prawny"
pkt 15 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4
"15 Oddział Celny I w Bydgoszczy 190200 pełny zakres
a) Posterunek Celny w Bydgoszczy 190230 pełny zakres"
dodaje się pkt 20 i 21 w brzmieniu:
1 2 3 4
"20 Oddział Celny II w Bydgoszczy 190700 pełny zakres
21 Oddział Celny w Chojnicach 190800 pełny zakres"
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021