Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 1 sierpnia 1967 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1.
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres obowiązywania Data
ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
w zakresie produkcji:
1 67/A-13000 Stołowe naczynia szklane. Wymagania i badania 7 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
2 67/B-13091 Materiały izolacyjne. Wata szklana 29 maja 1967 r. 1 lipca 1968 r.
3 67/B-40019 *) Centralne ogrzewanie. Rury

stalowe żebrowe

29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
4 67/B-40020 - Grzejniki z rur stalowych

żebrowych

29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
5 67/B-89004 Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych. Wykładzina wielowarstwowa z polichlorku winylu 27 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
6 67/B-94413 Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe 28 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
7 67/C-82003 Wyroby z węgli uszlachetnionych. Płytki wykładzinowe 22 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
8 67/C-97019 Zasady pirydynowe 30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
9 67/C-97021 Produkty węglopochodne. Olej płuczkowy 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
10 67/D-60310 Oprzyrządowanie obrabiarek do drewna. Uchwyty z chwytem stożkowym Morse'a do frezów trzpieniowych do drewna mocowanych nieśrodkowo 22 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
11 67/E-85202 Trzonki gwintowe E 27 23 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
12 67/E-85209 Trzonki bagnetowe. BAY 15 oraz BAX 15 23 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
13 67/E-85210 Trzonki bagnetowe BA 9 23 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
14 67/E-85211 Trzonki bagnetowe BA 7 30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
15 67/E-85212 Trzonki gwintowe E 5 23 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
16 67/E-85213 Trzonki ogniskujące do elektrycznych źródeł światła 23 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
17 67/E-85214 Trzonki S do żarówek rurkowych 23 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
18 67/E-88506 Przekaźniki termobimetalowe nadmiarowo-prądowe, pierwotne. Wymagania i badania 30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r. dla produkcji opartej i na dokumentacji zatwierdzonej po 1 lipca 1968 r.; 1 stycznia 1971 r. dla produkcji opartej na dokumentacji zatwierdzonej przed 1 lipca 1968 r.
19 67/E-90022 Elektroenergetyczne przewody. Przewody stalowe odgromowe wielodrutowe ocynkowane 30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
20 67/G-57362 Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Obciążniki 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
21 67/H-74392 *) Łączniki z żeliwa ciągliwego 26 maja 1967 r. 1 lipca 1968 r.
22 67/H-74393 - Ogólne wymagania i badania 26 maja 1967 r. 1 lipca 1968 r.
23 67/H-74449 Uszczelki do dwuzłączek płaskich z żeliwa ciągliwego 26 maja 1967 r. 1 lipca 1968 r.
24 67/H-74721 *) Rurociągi i armatura. Kołnierze

przypawane okrągłe z szyjką.

Ciśnienie nominalne 6 kG/cm2

30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
25 67/H-74722 - - Ciśnienie nominalne 10 kG/cm2 30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
26 67/H-74723 - - Ciśnienie nominalne 16 kG/cm2 30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
27 67/H-74724 - - Ciśnienie nominalne 25 kG/cm2 30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
28 67/H-74725 - - Ciśnienie nominalne 40 kG/cm2 30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
29 67/H-74726 - - Ciśnienie nominalne 64 kG/cm2 30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
30 67/H-74727 - - Ciśnienie nominalne 100

kG/cm2

30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
31 67/H-83001 Surówka wielkopiecowa przeróbcza (martenowska) 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
32 67/H-87025 Mosiądz do przeróbki plastycznej. Gatunki 12 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
33 67/H-92130 Stal szybko tnąca. Blachy walcowane na gorąco lub na zimno 12 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
34 67/H-92143 Blacha stalowa karoseryjna 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
35 67/H-92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
36 67/H-92325 Stal węglowa walcowana. Bednarka bez pokrycia i ocynkowana 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
37 67/H-93834 Aluminium i stopy aluminium. Drut na nity lotnicze 19 maja 1967 r. 1 lipca 1968 r.
38 67/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji wodociągowej 22 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
39 67/M-69222 Butle do gazów. Butle stalowe bez szwu 22 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
40 67/M-69355 Topniki do spawania łukiem krytym 8 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
41 67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego 16 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
42 67/M-80097 Druty stalowe do sterowania sygnałów i zwrotnic 16 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
43 67/M-82084 Wgłębienia krzyżowe oraz zakończenia wkrętaków. Wymiary 12 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
44 67/M-82472 Śruby z uchem 12 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
45 67/M-84200 Łańcuchy pociągowe rozbieralne 30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
46 67/M-84540 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich 30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
47 67/M-84542 Łańcuchy techniczne ogniwowe. Ogólne wymagania i badania 30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
48 67/M-94000 Sita tkane o oczkach kwadratowych ogólnego przeznaczenia 22 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
49 67/M-94001 Sita tkane kontrolne o oczkach kwadratowych 22 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
50 67/O-79081 *) Opakowania. Średnice nominalne

otworów w główkach i otworów

wlewowych

22 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
51 67/O-79082 - Gwinty 22 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
52 67/W-50010 Pasy ratunkowe kołnierzowe 23 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
53 67/W-82101 Sworznie gwintowane ze łbem czworokątnym 22 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
54 67/W-82103 Sworznie gwintowane ze łbem uchowym 22 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
55 67/W-82104 Sworznie gwintowane ze łbem soczewkowym 22 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
56 67/B-30011 Cement portlandzki szybko twardniejący "Super" 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
57 67/B-30012 Cement portlandzki 550 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
58 67/C-96026 Przetwory naftowe. Paliwa lotnicze do silników odrzutowych 30 czerwca 1967 r. 1 października 1967 r.
59 67/D-94002 Deszczułki posadzkowe lite 13 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
60 67/B-94019 Płyty na posadzkę mozaikową 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
61 67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe 1 czerwca 1967 r. 1 października 1967 r.
62 67/E-06010 Maszyny elektryczne małej mocy. Wymagania i badania techniczne 20 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
63 67/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe na napięcie do 380 V. Wymagania ogólne i metody badań technicznych 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r. w zakresie produkcji; 1 lipca 1968 r. w zakresie obrotu
64 67/E-11000 *) Materiały elektroizolacyjne.

Mika łuszczona

29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
65 67/E-29060 - Papier nasycony lakierem

olejnym klasy izolacji A

8 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
66 67/P-22213 Skóry wyprawione. Wady i ogólne zasady klasyfikacji jakościowej 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
67 67/P-22245 Skóry obuwiowe wierzchnie chromowe, plastykowe, kolodionowe i lakierowane. Klasyfikacja jakościowa 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
68 67/P-22246 Skóry obuwiowe wierzchnie chromowe kazeinowe, półanilinowe, anilinowe. Klasyfikacja jakościowa 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
69 67/P-22247 *) Skóry obuwiowe wierzchnie

chromowe. Welury. Klasyfikacja

jakościowa

29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
70 67/P-22248 - Nubuki. Klasyfikacja jakościowa 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
71 67/T-06441 Lampy elektronowe. Kineskopy. Wymagania i badania 30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
72 67/T-82007 Urządzenia teletechniczne. Liczniki telefoniczne 4-cyfrowe 2 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie produkcji i zastosowania:
73 67/D-95006 Materiały drzewne nawierzchni kolejowej normalnotorowej 13 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie projektowania budowy i rekonstrukcji:
74 67/M-04601 Warunki bezpieczeństwa w urządzeniach chłodniczych. Wymagania techniczne 8 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r. w zakresie projektowania; 1 stycznia 1970 r. w zakresie budowy i rekonstrukcji
w zakresie projektowania i produkcji:
75 67/M-53288 Warsztatowe środki pomiarowe. Przyrząd czujnikowy do sprawdzania grubości zębów kół zębatych 27 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
76 67/T-80331 Urządzenia mikrofalowe. Kołnierze falowodów prostokątnych obniżonych. Główne wymiary 30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie projektowania i wykonawstwa:
77 67/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania i badania techniczne 29 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
78 67/M-34138 Kotły wodne o wymuszonym przepływie i wydajności od 1,25 Gcal/h. Podstawowe parametry 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
79 67/M-34139 Kotły odzysknicowe. Podstawowe parametry 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
80 67/M-73080 *) Napędy i sterowania hydrauliczne.

Wartości ciśnień nominalnych

22 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
81 67/M-73081 - Średnice nominalne przelotów 22 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
82 67/M-73082 - Łączniki rurowe gwintowe.

Wybór gwintów

22 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
83 67/M-73083 - Wartości wydajności i

przepustowości nominalnych

22 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
84 67/M-73087 - Wartości pojemności nominalnych 22 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
85 67/M-73088 - Wartości mocy nominalnych 22 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie projektowania budowy i przebudowy:
86 67/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy 3 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie konstrukcji i produkcji:
87 67/M-66225 *) Tłoczniki. Stemple owalne stałe

o wymiarach cięcia ponad 6 X 3

do 50 X 46 mm. Półfabrykaty

8 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
88 67/M-66232 - Tulejki tnące stałe o średnicy

cięcia ponad 3 do 60 mm.

Półfabrykaty

8 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
89 67/M-66237 - Tulejki tnące owalne stałe o

wymiarach ciecia ponad 6 X 3

do 50 X 46 mm. Półfabrykaty

8 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
90 67/S-47000 Pojazdy samochodowe i przyczepy. Skuteczność działania hamulców. Wymagania i badania 26 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
91 67/Z-54058 *) Narzędzia lekarskie. Imadła do

igieł. Wspólne wymagania i

badania

29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
92 67/Z-55101 - Igły drożne ogólnego

przeznaczenia

29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
93 67/Z-55102 - Igły drożne. Ogólne wymagania

i badania

29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie obrotu:
94 67/R-75056 *) Owoce świeże. Róża

fałdzisto-listna

7 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
95 67/R-75057 - Poziomka pospolita (leśna) 7 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie konserwacji:
96 67/P-22006 *) Skóry surowe zwykłe. Konserwacja 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie znakowania:
97 67/P-22003 - Znakowanie 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie magazynowania:
98 67/P-22004 - Magazynowanie 30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie stosowania obliczeń:
99 67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia 8 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie stosowania nazw i określeń:
100 67/C-89105 Kleje. Nazwy i określenia 13 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
101 67/M-04301 Tarcie i procesy zużycia przy tarciu ciał stałych. Podział nazwy i określenia 30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1969 r.
102 67/M-54900 Wodomierze. Nazwy i określenia 22 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
103 67/M-56200 Obrabiarki zespołowe. Nazwy i określenia 29 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie używania pojęć i symboli:
104 67/E-01211 Łączniki i przekaźniki. Symbole graficzne 30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
105 67/M-04610 Urządzenia chłodnicze. Aparaty. Nazwy, określenia i podział 30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
106 67/M-44000 Przenośniki cieczy. Nazwy, określenia i podział 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
107 67/M-55200 Obrabiarki do metali. Nazwy i określenia 30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
108 67/O-79251 Produkty w opakowaniach jednostkowych. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
109 67/O-79252 Produkty w opakowaniach transportowych. Znaki i znakowania. Wymagania podstawowe 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
110 67/S-02011 Pojazdy samochodowe i przyczepy. Wymiary. Nazwy i określenia 26 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie metod badań:
111 67/A-86207 Masło. Metody badań chemicznych 30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
112 67/A-86768 Konserwy rybne. Badania termostatowe 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
113 67/B-04112 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności (zużycia) tłucznia kamiennego w bębnie Devala 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
114 67/C-04010 *) Przetwory naftowe. Destylacja

normalna. Oznaczanie składu

frakcyjnego

30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
115 67/C-04066 - Oznaczanie kwasowości i liczby

kwasowej

29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
116 67/C-04104 - Oznaczanie sodu w olejach

opałowych metodą fotometrii

płomieniowej

30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
117 67/C-04597 *) Woda do picia, do celów

gospodarczych i przemysłowych.

Oznaczanie zawartości miedzi

29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
118 67/C-04599 - Oznaczanie zawartości jodków 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
119 67/C-04803 Środki powierzchniowo-czynne. Ocena zdolności dyspergowania 30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
120 67/C-04804 Przetwory tłuszczowe. Podstawowe metody badań mydeł 30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
121 67/C-94158 Tkaniny jednostronnie lub dwustronnie gumowane. Ogólne metody badań 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
122 67/C-99022 Sensytometria fotograficzna. Gęstość optyczna obrazów czarno-białych w świetle przepuszczonym, rozproszonym. Metody wyznaczania 30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
123 67/D-56231 *) Obrabiarki do drewna. Szlifierki

taśmowe poziome z taśmami

dociskanymi belką z posuwem

taśmowym. Sprawdzanie dokładności

22 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
124 67/D-56236 - Szlifierki walcowe z posuwem

taśmowym. Sprawdzanie

dokładności

22 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
125 67/H-04326 Badanie metali na zmęczenie. Próba zginania 29 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
126 67/H-04605 Badanie metalowych powłok ochronnych. Oznaczanie grubości powłok metodami niszczącymi 22 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
127 67/M-04304 *) Badania wytrzymałościowe metali.

Oznaczanie odporności na zużycie

przy tarciu panwi żeliwnych.

Metoda sztucznych baz

30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1969 r.
128 67/M-04305 - Oznaczanie odporności na

zużycie na maszynie Amslera

30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1969 r.
129 67/M-04306 - Oznaczanie odporności na

zużycie na maszynie typu

Skoda-Savine

30 czerwca 1967 r. 1 lipca 1969 r.
130 67/R-64770 Pasze sypkie. Oznaczanie białka surowego 30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
131 67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 30 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie badań rozjemczych:
132 67/H-04090 *) Analiza chemiczna rud i

koncentratów manganowych.

Przepisy ogólne

12 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
133 67/H-04091 - Oznaczanie wody higroskopijnej 17 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
134 67/H-04092 - Oznaczanie całkowitej

zawartości manganu

12 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
135 67/H-04093 - Oznaczanie zawartości dwutlenku

manganu

12 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
136 67/H-04094 - Oznaczanie zawartości

krzemionki

12 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
137 67/H-04095 - Oznaczanie zawartości fosforu 12 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
138 67/H-04096 - Oznaczanie zawartości siarki 17 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
139 67/H-04097 - Oznaczanie całkowitej

zawartości żelaza

12 czerwca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
140 67/H-04728 Analiza chemiczna srebra 17 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
141 67/H-04800 Analiza chemiczna cynku 19 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
§  2.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 października 1967 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy Data ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
1 64/A-74016 Przetwory zbożowe. Oznaczanie szkodników, ich pozostałości i zanieczyszczeń 2 października 1964 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 84, poz. 398 i z 1965 r. Nr 34, poz. 198) 10 czerwca 1967 r.
2 66/A-74103 Chleb mieszany 29 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223) 13 czerwca 1967 r.
3 63/A-74850 Cukier biały 6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225) 5 czerwca 1967 r.
4 60/A-86924 Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Wykrywanie obecności aldehydu epihydrynowego 31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90) 26 czerwca 1967 r.
5 63/B-06250 Beton zwykły 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370) 15 czerwca 1964 r.
6 66/B-12636 Fajansowe i półporcelanowe wyroby sanitarne. Zlewy i zmywaki 1 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300) 9 czerwca 1967 r.
7 64/B-14041 Wyroby azbestowo-cementowe. Płyty i gąsiory nie prasowane 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368) 19 czerwca 1967 r.
8 62/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115) 2 czerwca 1967 r.
9 66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów 14 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337) 2 czerwca 1967 r.
10 63/E-08102 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe dla przemysłu chemicznego i pokrewnych. Przepisy konstrukcyjne 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108) 17 lipca 1967 r.
11 64/E-30000 Spoiwa izolatorowe 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87) 17 lipca 1967 r.
12 65/H-84035 Stale stopowe konstrukcyjne do nawęglania i ulepszania cieplnego przeznaczone do wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego. Gatunki 17 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81) 15 czerwca 1967 r.
13 56/H-93006 Stal narzędziowa i sprężynowa. Pręty okrągłe ciągnione, szlifowane i polerowane. Warunki techniczne 22 października 1956 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 226) 30 czerwca 1967 r.
14 66/H-93027 Stal węglowa i niskostopowa walcowana. Pręty i walcówka do wyrobu ogniw łańcuchów technicznych i okrętowych 30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 246) 30 czerwca 1967 r.
15 64/M-54906 Wodomierze skrzydełkowe do przewodów poziomych dla wody zimnej 2 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398) 10 lipca 1967 r.
16 63/M-54907 Wodomierze śrubowe suchobieżne z pionową osią wirnika 30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419) 10 lipca 1967 r.
17 65/M-69228 Zawory butlowe do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem. Wymagania i badania techniczne 17 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49) 14 lipca 1967 r.
18 66/M-80003 Próba skręcania drutu 7 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 160) 30 czerwca 1967 r.
19 66/P-84750 Wyroby dziewiarskie. Zasady klasyfikacji 25 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 12, poz. 81) 27 czerwca 1967 r.
20 65/R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 14 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209) 1 lipca 1967 r.
21 64/R-65641 Klasyfikacja nasion roślin obcych uprawnych i chwastów zanieczyszczających materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych 7 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198) 1 lipca 1967 r.
22 65/R-65652 Materiał siewny. Nasiona buraka cukrowego 22 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 127) 1 lipca 1967 r.
23 65/M-87010 Surowce zielarskie. Suszona kora 25 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315) 6 czerwca 1967 r.
24 64/T-82103 Urządzenia teletechniczne. Gniazda lampkowe 27 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198) 17 lipca 1967 r.
25 66/T-90310 Telefoniczne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Wymagania ogólne i badania techniczne 15 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84) 30 czerwca 1967 r.
26 66/T-90311 Telefoniczne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej 29 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300) 30 czerwca 1967 r.
2.
Wprowadzona została zmiana w następującej Polskiej Normie, obowiązująca od dnia 1 stycznia 1968 r.:
1 61/M-55652 Obrabiarki do metali. Tokarki kłowe o średnicy przelotu nad łożem do 1.000 mm. Sprawdzanie dokładności 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254). 2 czerwca 1967 r.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-57/A-13000 "Stołowe naczynia szklane. Warunki techniczne", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504).
2.
Normy wymienione w § 1 lp. 2, 6 i 115 zastępują następujące normy:
1)
PN-56/B-13091 "Wata szklana",
2)
PN-55/B-94130 »Okucia budowlane. Tarczki drzwiowe "72", "78" i "90" podłużne«,
3)
PN-55/C-04066 "Przetwory naftowe. Oznaczanie kwasowości i liczby kwasowej"

- zatwierdzone: pierwsza i trzecia jako obowiązujące, a druga jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

3.
Normy wymienione w § 1 lp. 4, 22, 23 i 49 zastępują następujące normy:

1) PN-58/B-40020 "Centralne ogrzewanie. Grzejniki żebrowe z rur stalowych o żebrach nawijanych z bednarki",

2) PN-58/H-74393 "Łączniki z żeliwa ciągliwego. Warunki techniczne",

3) PN-58/H-74449 "Uszczelki do dwuzłączek płaskich z żeliwa ciągliwego",

4) PN-58/M-94001 "Sita siatkowe precyzyjne. Sita tkane o oczkach kwadratowych"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza i czwarta jako zalecane dnia 26 czerwca i 28 maja 1958 r., a druga i trzecia jako obowiązujące dnia 26 i 24 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-62/C-82003 "Wyroby z węgli uszlachetnionych. Płytki wykładzinowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-54/C-97019 "Produkty węglopochodne. Zasady pirydynowe", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 170).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-53/C-97021 "Produkty węglopochodne. Olej płuczkowy", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów węglopochodnych (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 2).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-64/E-85202 "Trzonki gwintowe E 27", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje następujące normy:
1)
PN-60/E-90006 "Elektroenergetyczne przewody stalowe gołe wielodrutowe", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334),
2)
PN-53/E-90022 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Przewody odgromowe", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normę PN-60/G-57362 "Wiercenia obrotowe. Obciążniki", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje następujące normy:

1) PN-58/H-74392 "Łączniki z żeliwa ciągliwego. Zestawienie", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506),

2) PN-58/H-74394 "*) Łączniki z żeliwa ciągliwego. Kolanka nakrętne równoprzelotowe",

3) PN-58/H-74395 " - Kolanka nakrętne zwężkowe",

4) PN-58/H-74396 " - Trójniki równoprzelotowe",

5) PN-58/H-74398 " - Trójniki jednozwężkowe",

6) PN-58/H-74399 " - Trójniki dwuzwężkowe",

7) PN-58/H-74401 " - Czwórniki równoprzelotowe",

8) PN-58/H-74404 " - Czwórniki dwuzwężkowe",

9) PN-58/H-74416 " - Łuki 90° nakrętne",

10) PN-58/H-74418 " - Łuki 180°",

11) PN-58/H-74421 " - Złączki nakrętne równoprzelotowe",

12) PN-58/H-74422 " - Złączki nakrętne zwężkowe",

13) PN-58/H-74423 " - Złączki wkrętne równoprzelotowe",

14) PN-58/H-74424 " - Złączki wkrętne zwężkowe",

15) PN-58/H-74425 " - Złączki nakrętno-wkrętne",

16) PN-58/H-74427 " - Przeciwnakrętki",

17) PN-58/H-74428 " - Zaślepki",

18) PN-58/H-74429 " - Korki z czworokątem zewnętrznym bez obrzeża",

19) PN-58/H-74430 " - Dwuzłączki proste nakrętne płaskie",

20) PN-58/H-74431 " - Dwuzłączki proste nakrętne stożkowe",

21) PN-58/H-74432 " - Narożniki",

22) PN-58/H-74437 " - Kolanka nakrętno-wkrętne równoprzelotowe",

23) PN-58/H-74439 " - Łuki 90° nakrętno-wkrętne",

24) PN-58/H-74441 " - Korki z czworokątem zewnętrznym i obrzeżem",

25) PN-58/H-74443 " - Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne płaskie",

26) PN-58/H-74444 " - Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne stożkowe",

27) PN-58/H-74445 "- Dwuzłączki kolankowe nakrętne płaskie",

28) PN-58/H-74446 " - Dwuzłączki kolankowe nakrętne stożkowe",

29) PN-58/H-74447 " - Dwuzłączki kolankowe nakrętno-wkrętne płaskie",

30) PN-58/H-74448 " - Dwuzłączki kolankowe nakrętno-wkrętne stożkowe"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN/H-74336 "Rurociągi. Kołnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm2", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).
12.
Normy wymienione w § 1 lp. 25 i 26 zastępują normę PN/H-74337 "Rurociągi. Kołnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm2", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).
13.
Normy wymienione w § 1 lp. 27 i 28 zastępują normę PN/H-74339 "Rurociągi. Kołnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 25÷40 kG/cm2", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).
14.
Normy wymienione w § 1 lp. 29 i 30 zastępują normę PN/H-74342 "Rurociągi. Kołnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 64÷100 kG/cm2", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).
15.
Normy wymienione w § 1 lp. 31 i 32 zastępują następujące normy:
1)
PN-58/H-83001 "Surówka wielkopiecowa do przerobu na stal (przeróbcza)",
2)
PN-58/H-87025 "Mosiądz do przeróbki plastycznej. Klasyfikacja"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza jako zalecana, a druga jako obowiązująca dnia 30 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506).

16.
Normy wymienione w § 1 lp. 34, 39 i 140 zastępują następujące normy:

1) PN-60/H-92143 "Stal węglowa walcowana. Blachy dla przemysłu motoryzacyjnego. Warunki techniczne",

2) PN-60/M-69222 "Butle do gazów. Butle stalowe bez szwu",

3) PN-60/H-04728 "Analiza chemiczna srebra"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza 29 grudnia, druga 30 listopada i trzecia 7 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

17.
Normy wymienione w § 1 lp. 35 i 36 zastępują następujące normy:

1) PN-56/H-92323 "Bednarka stalowa gorąco walcowana. Wymiary",

2) PN-56/H-92325 "Bednarka gorąco walcowana ze stali pospolitej i zwykłej jakości. Warunki techniczne"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę PN-60/H-93834 "Aluminium i stopy aluminium. Drut na nity lotnicze", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjna dnia 26 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-55/M-80097 "Druty stalowe do sterowania sygnałów i zwrotnic", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).
20.
Normy wymienione w § 1 lp. 44 i 98 zastępują następujące normy:
1)
PN/M-82472 "Śruby z uchem",
2)
PN-56/P-22004 "Skóry surowe zwykłe. Magazynowanie"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniami Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227 i 226).

21.
Normy wymienione w § 1 lp. 45, 46, 47 i 48 zastępują następujące normy:
1)
PN-61/M-84200 "Łańcuchy pociągowe rozbieralne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 50, poz. 248),
2)
PN-59/M-84540 "Łańcuchy techniczne o ogniwach krótkich",
3)
PN-59/M-84542 "Łańcuchy techniczne. Warunki techniczne"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 28, a druga 24 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130),

4)
PN-57/M-94000 "Sita siatkowe zwykłe. Sita tkane o oczkach kwadratowych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).
22.
Normy wymienione w § 1 lp. 50 i 51 zastępują następujące normy:
1)
PN-62/G-79018 "Opakowania szklane. Średnice nominalne otworów w główkach", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320),
2)
PN-59/G-79007 "Opakowania szklane z zamknięciem gwintowym. Wymiary gwintów", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).
23.
Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje następujące normy:
1)
PN-60/W-82101 "Sworznie gwintowane ze łbem czworokątnym i czopem",
2)
PN-60/W-82105 "Sworznie gwintowane ze łbem czworokątnym"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

24.
Normy wymienione w § 1 lp. 54, 55 i 109 zastępują następujące normy:
1)
PN-60/W-82103 "Sworznie gwintowane ze łbem uchowym",
2)
PN-60/W-82104 "Sworznie gwintowane ze łbem soczewkowym",
3)
PN-60/N-79002 "Znaki i znakowanie opakowań transportowych"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsze dwie dnia 1 października, a trzecia 26 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

25.
Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje następujące normy:
1)
PN-57/C-96026 "Przetwory naftowe. Paliwo lotnicze P-2", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
2)
PN-59/C-96028 "Przetwory naftowe. Paliwo lotnicze P-3", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).
26.
Normy wymienione w § 1 lp. 59, 60 i 63 zastępuje następujące normy:
1)
PN-57/D-94002 "Deszczułki posadzkowe lite", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454),
2)
PN-61/D-94019 "Płyty na posadzkę mozaikową",
3)
PN-61/E-06305 "Elektryczne oprawy oświetleniowe na napięcia do 380 V. Przepisy ogólne"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 15 października, a druga dnia 8 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).

27.
Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje w części dotyczącej drewna z sosny i modrzewia normę PN-58/D-95007 "Drewno tartaczne iglaste", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 listopada 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).
28.
Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę PN-54/P-22213 "Skory gotowe. Ogólne zasady klasyfikacji jakościowej", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi i wyrobów galanteryjnych (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 4).
29.
Normy wymienione w § 1 lp. 67, 68, 69 i 70 zastępują normę PN-54/P-22214 "Skóry gotowe. Klasyfikacja jakościowa skór chromowych na cholewki obuwia", zatwierdzona jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi i wyrobów galanteryjnych (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 4).
30.
Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę PN-61/T-82007 "Urządzenia teletechniczne. Liczniki telefoniczne 4-cyfrowe", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).
31.
Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje następujące normy:
1)
PN-62/D-95006 "Sosnowe materiały nawierzchni kolejowej normalnotorowej", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248),
2)
PN-59/D-95014 "Podkłady bukowe nawierzchni kolejowej normalnotorowej", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 lutego 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299).
32.
Normy wymienione w § 1 lp. 80, 83, 81 i 82 zastępują następujące normy:
1)
PN-64/M-83080 "*) Napędy i sterowania hydrauliczne. Wartości ciśnień nominalnych", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198),
2)
PN-64/M-73083 " - Wydajności przepustowości minimalne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323),
3)
PN-63/M-73081 " - Średnice nominalne przelotów",
4)
PN-63/M-73082 " - Gwinty stosowane w złączach urządzeń hydraulicznych. Wybór"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370).

33.
Norma wymieniona w § 1 lp. 86 zastępuje normę PN-61/E-05125 "Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193).
34.
Normy wymienione w § 1 lp. 92 i 93 zastępują następujące normy:
1)
PN-62/Z-55101 "*) Narzędzia lekarskie. Igły drożne ogólnego przeznaczenia",
2)
PN-62/Z-55102 " - Igły drożne. Wymagania i badania techniczne"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265).

35.
Normy wymienione w § 1 lp. 96 i 97 zastępują następujące normy:
1)
PN-53/P-22006 "Skóry surowe zwykłe. Konserwacja", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272),
2)
PN-57/P-22003 " - Transport i znakowanie", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495).
36.
Norma wymieniona w § 1 lp. 104 zastępuje następujące normy:
1)
PN-54/E-01211 "Łączniki elektroenergetyczne. Symbole graficzne",
2)
PN-54/E-01214 "Przekaźniki. Symbole graficzne"

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniami Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. oraz z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 7, poz. 43 i Nr 28, poz. 169).

37.
Norma wymieniona w § 1 lp. 110 zastępuje normę PN-57/S-02011 "Charakterystyka pojazdów mechanicznych. Wymiary. Określenia", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).
38.
Norma wymieniona w § 1 lp. 111 zastępuje następujące normy:
1)
PN-54/A-86023 "Masło. Oznaczanie skuteczności pasteryzacji",
2)
PN-54/A-86204 " - Oznaczanie zawartości wody",
3)
PN-54/A-86205 " - Oznaczanie kwasowości tłuszczu",
4)
PN-54/A-86206 " - Oznaczanie kwasowości plazmy",
5)
PN-54/A-86243 " - Oznaczanie zawartości soli kuchennej"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 27, poz. 157),

6)
PN-58/A-86141 " - Oznaczanie zawartości tłuszczu",
7)
PN-58/A-86143 " - Oznaczanie liczby zmydlenia",
8)
PN-58/A-86144 " - Oznaczanie liczby jodowej"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228),

9)
PN-58/A-86145 " - Oznaczanie liczby Reichert-Meissla i liczby Polenskego",
10)
PN-58/A-86147 " - Oznaczanie liczby Lea",
11)
PN-58/A-86148 " - Próba na obecność aldehydu epihydrynowego",
12)
PN-58/A-86149 " - Próba na obecność metyloketonu"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsze trzy dnia 30 czerwca 1958 r., a czwarta 28 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395),

13)
PN-58/A-86151 " - Wykrywanie obcych barwników i ich identyfikacja",
14)
PN-58/A-86152 " - Oznaczanie współczynnika załamania światła",
15)
PN-58/A-86153 " - Kontrola pod lampą kwarcową",
16)
PN-58/A-86154 " - Oznaczanie zawartości dwuacetylu"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

39.
Norma wymieniona w § 1 lp. 112 zastępuje w zakresie pobierania próbek do badań termostatycznych normę PN-58/A-86731 "Konserwy rybne. Pobieranie próbek", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).
40.
Normy wymienione w § 1 lp. 113, 114 i 120 zastępują następujące normy:

1) PN-53/B-04112 "Badanie materiałów kamiennych. Ścieralność (zużycie) tłucznia kamiennego w bębnie Devala",

2) PN-55/C-04010 "Przetwory naftowe. Destylacja normalna. Oznaczanie składu frakcyjnego",

3) PN/C-04204 "Przetwory tłuszczowe. Podstawowe metody badań mydeł"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

41.
Normy wymienione w § 1 lp. 117, 118 i 130 zastępują następujące normy:
1)
PN-55/C-04597 "*) Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości miedzi", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przetworów naftowych, wody i odczynników chemicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 179),
2)
PN-57/C-04599 " - Oznaczanie zawartości jodu",
3)
PN-57/R-64770 "Pasze sypkie. Oznaczanie organicznych substancji azotowych (surowego białka)"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 23, a druga dnia 25 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

42.
Norma wymieniona w § 1 lp. 126 zastępuje następujące normy:
1)
PN-61/H-04619 "Badanie grubości powłok elektrolitycznych metodą strumieniową", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107),
2)
PN-61/H-04605 "*) Badanie grubości powłok metalowych elektrolitycznych. Metoda całkowitego rozpuszczania",
3)
PN-61/H-04618 " - Metoda kroplowa"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292),

4)
PN-58/H-04614 "*) Badanie metalowych powłok ochronnych. Elektrolityczne powłoki wielowarstwowe (miedź, nikiel, chrom). Oznaczanie grubości zewnętrznej warstwy chromowej (do 1,2 mikrona)",
5)
PN-58/H-04616 " - Oznaczanie grubości elektrolitycznych powłok (powyżej 2 mikronów) metodą mikroskopową"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 30 czerwca, a druga dnia 26 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

43.
Norma wymieniona w § 1 lp. 131 zastępuje następujące normy:
1)
PN-54/S-04001 "*) Drogi samochodowe. Metody badań nawierzchni asfaltowych", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 13, poz. 79),
2)
PN-56/S-04002 " - Metody badań mas smołowo-mineralnych i nawierzchni smołowych", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).
44.
Norma wymieniona w § 1 lp. 141 zastępuje normę PN-53/H-04800 "Analiza chemiczna cynku", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).
§  4.
Termin obowiązywania normy PN-67/E-77001 "Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku. Żelazka i prasownice. Wspólne wymagania i badania", wymienionej w § 1 lp. 40 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127), zmieniony został na terminy obowiązywania w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1968 r. i w zakresie obrotu od dnia 1 lipca 1969 r.
§  5.
Tracą moc następujące Polskie Normy:
1)
z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

PN/N-09002 "Druki bibliotekarskie. Rewers wypożyczalni", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3),

2)
z dniem 31 grudnia 1967 r.:

PN-54/P-03001 "Wytwory papiernicze. Opakowanie, przechowywanie i transport", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 19, poz. 119).

______

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021