Premiowanie kierowców samochodowych, zatrudnionych w prezydiach rad narodowych, za zdanie opon krajowych nadających się do użycia w trakcji konnej lub do bieżnikowania.

ZARZĄDZENIE NR 5
SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW
z dnia 19 września 1959 r.
w sprawie premiowania kierowców samochodowych, zatrudnionych w prezydiach rad narodowych, za zdanie opon krajowych nadających się do użycia w trakcji konnej lub do bieżnikowania.

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie premiowania kierowców za zdanie opon nadających się do użycia w trakcji konnej lub do bieżnikowania (Monitor Polski Nr 56, poz. 270) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wysokość premii dla kierowcy, zatrudnionego przy obsłudze służbowych pojazdów samochodowych prezydiów rad narodowych, za zdanie opon krajowych nadających się do użycia w trakcji konnej lub do bieżnikowania po osiągnięciu normy przebiegu ustala się na 15% ceny opony (nowej lub protektorowanej).
§  2.
Za zdanie opon krajowych (§ 1), używanych w trudnych warunkach terenowych, kierownik wydziału budżetowo-gospodarczego prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może przyznać kierowcy premię w wysokości powyżej 15%, lecz nie przekraczającej 17% ceny opony (nowej lub protektorowanej).
§  3.
Premie wypłacane zgodnie z §§ 1 i 2 powinny mieścić się w ramach dotychczasowego funduszu premii za oszczędność ogumienia.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.85.450

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Premiowanie kierowców samochodowych, zatrudnionych w prezydiach rad narodowych, za zdanie opon krajowych nadających się do użycia w trakcji konnej lub do bieżnikowania.
Data aktu: 19/09/1959
Data ogłoszenia: 14/10/1959
Data wejścia w życie: 14/10/1959, 01/06/1959