Odznaczenia oficerów, podoficerów i szeregowych 313 samodzielnego pułku łączności państwowej za pracę przy zorganizowaniu łączności "WCz" w Polsce.

UCHWAŁA
z dnia 13 lipca 1945 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 13 lipca 1945 r., zostali odznaczeni następujący oficerowie, podoficerowie i szeregowi 313 samodzielnego pułku łączności państwowej, którzy się wyróżnili przy zorganizowaniu łączności "WCz" w Polsce:
ORDEREM "ODRODZENIA POLSKI" - IV KLASY

1. podpułkownik Szubin Konstanty, 2. mjr. Sokołow Andrzej.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

1. mjr. Karamin Aleksander, 2. mjr. Chamowicz Abram, 3. mjr. Timonin Anatol, 4. kpt. Gusarow Bazyli, 5. por. Baranow Aleksander, 6. por. Spirydonow Teodor, 7. Matfuszkin Dymitr, 6. kpt. Sadowenko Makary, 9. kpt. Soczniew Michał, 10. kpt. Kanonienko Dymitr, 11. kpt. Lubko Jan, 12. kpt. Milsztejn Mojżesz, 13. kpt. Samojłow Andrzej, 14. kpt. Bondarew Bazyli, 15. por. Gusiew Stefan, 16. mjr. Akimuszkin Bazyli, 17. por. Zarajskij Wiktor, 18. por. Strachow Sergiusz, 19. kpt. Goloplatin Aleksy, 20. kpt. Gaj Teodozy, 21. ppor. Rebikow Aleksy, 22. Worobiew Michał, 23. kpt. Rodionow Anatol, 24. por. Wikulin Beniamina, 25. por. Lazarew Bazyli, 26. kpt. Nużda Jan.

SREBRNYM MEDALEM "ZASŁUŻONYM NA POLU CHWAŁY"

1. por. Perszukow Teodor, 2. por. Czerniawskij Zynowiusz, 3. por. Żukow Wiaczesław, 4. ppor. Solenko Mitrofan, 5. Kalinina Nina, 6. por. Jakowenko Dymitr, 7. por. Korszak Andrzej, 8. ppor. Mowczan Paweł, 9. por. Kuzmenkow Włodzimierz, 10. ppor. Borysow Piotr, 11. ppor. Andrejew Piotr.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. sierż. Panin Mikołaj, 2. sierż. Osipow Włodzimierz, 3. st. sierż. Melczenko. Atanazy, 4. szer. Duchonin Jan, 5. st. sierż. Sergijewskij Andrzej, 6. sierż. Nazwanow Jan, 7. plut. Miszukow Michał, 8. sierż. Chudomiasow Mikołaj, 9. plut. Czerłow Bazyli, 10. st. szer. Titenew Wiktor, 11. st. szer. Edolf Edward, 12. kapr. Perewerzew Jan, 13. szer. Timofejew Aleksander, 14. szer. Kriwopałow Aleksy, 15. st. szer. Jeżow Aleksander, 16. st. szer. Szpak Teodor, 17. st. szer. Bielikow Mikołaj, 18. st. szer. Karabanow Aleksander, 19. szer. Fedoruk Mikołaj, 20. st. szer. Mielikow Azep, 21. szer. Sergiejew Aleksy, 22. szer. Prychoćko Aleksander, 23. kapr. Gawriłow Mikołaj, 24. st. szer. Szczerbakow Piotr, 25. plut. Jefimienko Szymon, 26. kapr. Nikiforow Michał, 27. kapr. Morozow Jan, 28. kapr. Pizszew Bazyli, 29. st. sierż. Szewczenko Mikołaj, 30. sierż. Filczenko Mikołaj.

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021