Specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki Trzęślicowe w Foluszu (PLH040027).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 2 września 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Trzęślicowe w Foluszu (PLH040027)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki Trzęślicowe w Foluszu (PLH040027 2 ), obejmujący obszar 2130,84 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI TRZĘŚLICOWE W FOLUSZU (PLH040027)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 570704,94 410812,73
2 570690,00 410817,42
3 570681,03 410824,68
4 570676,76 410832,36
5 570680,18 410961,28
6 570675,91 410979,64
7 570653,29 411035,13
8 570640,05 411077,82
9 570632,80 411092,33
10 570620,42 411125,20
11 570617,00 411149,11
12 570617,43 411186,67
13 570625,54 411312,18
14 570628,93 411363,44
15 570633,22 411415,91
16 570652,54 411503,59
17 570669,29 411565,69
18 570699,82 411678,87
19 570701,52 411700,64
20 570705,37 411776,62
21 570699,82 411793,70
22 570682,31 411857,73
23 570684,45 411866,69
24 570700,24 411894,87
25 570707,50 411918,77
26 570707,93 412062,63
27 570715,51 412069,34
28 570725,00 412072,45
29 570727,14 412248,75
30 570730,55 412500,18
31 570619,14 412498,90
32 570582,85 412499,75
33 570580,29 412907,42
34 570508,15 412906,57
35 570530,77 413175,50
36 570534,61 413268,14
37 570558,95 413333,02
38 570579,44 413335,58
39 570595,23 413353,09
40 570623,22 413379,98
41 570624,26 413499,50
42 570629,81 413580,19
43 570640,05 413698,43
44 570647,31 413730,45
45 570645,18 413777,40
46 570646,88 413892,23
47 570644,32 413974,19
48 570647,01 414021,16
49 570648,16 414059,57
50 570654,14 414086,46
51 570658,31 414111,54
52 570668,65 414141,96
53 570695,55 414189,77
54 570719,03 414245,69
55 570727,14 414272,16
56 570734,20 414303,99
57 570738,90 414336,86
58 570737,19 414406,87
59 570740,37 414528,71
60 570740,60 414606,65
61 570741,89 414622,87
62 570742,31 414635,25
63 570741,46 414651,90
64 570741,89 414670,26
65 570738,90 414686,90
66 570733,35 414707,82
67 570730,98 414725,50
68 570729,51 414737,28
69 569791,40 414742,98
70 569697,89 414731,72
71 569633,28 414756,91
72 569491,13 414719,35
73 569416,68 414704,10
74 569376,73 414691,60
75 569324,65 414674,52
76 569162,06 414618,03
77 569116,76 414603,23
78 569051,85 414596,72
79 569034,80 414597,26
80 568989,97 414604,94
81 568904,48 414618,01
82 568861,03 414559,16
83 568844,53 414536,81
84 568843,01 414511,76
85 568843,01 414485,20
86 568841,49 414462,44
87 568826,31 414448,02
88 568814,17 414441,19
89 568794,44 414443,46
90 568784,57 414429,80
91 568774,71 414404,00
92 568776,82 414385,59
93 568774,71 414371,37
94 568786,09 414340,25
95 568777,74 414329,63
96 568783,06 414295,48
97 568785,52 414264,40
98 568778,50 414164,19
99 568780,02 414089,06
100 568780,02 414038,21
101 568785,33 413997,23
102 568783,82 413972,95
103 568776,98 413972,95
104 568764,84 413976,74
105 568763,69 413961,99
106 568738,85 413783,42
107 568772,92 413789,99
108 568792,64 413789,99
109 568808,18 413787,00
110 568814,16 413779,23
111 568813,56 413763,10
112 568793,84 413720,66
113 568751,40 413651,93
114 568728,69 413610,09
115 568473,49 413680,62
116 568469,30 413687,79
117 568417,90 413698,55
118 568386,82 413711,70
119 568259,52 413738,00
120 568275,06 413596,94
121 568287,01 413492,35
122 568292,39 413420,63
123 568300,16 413387,16
124 568297,77 413362,66
125 568285,82 413337,55
126 568269,68 413314,84
127 568252,35 413292,13
128 568238,60 413262,25
129 568219,27 413236,46
130 568180,57 413156,01
131 568158,93 413130,14
132 568137,81 413112,19
133 568119,33 413105,33
134 568078,15 413110,60
135 568053,47 413113,38
136 568026,94 413118,52
137 568012,16 413130,14
138 567995,26 413149,15
139 567976,26 413164,98
140 567927,16 413185,57
141 567893,90 413197,75
142 567858,00 413200,36
143 567846,38 413195,60
144 567828,43 413185,05
145 567808,37 413178,18
146 567727,59 413163,93
147 567723,90 413151,78
148 567718,09 413110,08
149 567714,39 413067,31
150 567717,56 413034,05
151 567712,81 413006,07
152 567737,62 412996,57
153 567785,67 412982,31
154 567826,85 412972,81
155 567888,09 412958,03
156 567932,44 412952,75
157 567976,79 412944,30
158 568012,16 412942,19
159 568043,83 412949,58
160 568205,91 412940,08
161 568286,16 412916,32
162 568460,91 412895,20
163 568529,55 412883,06
164 568535,36 412832,90
165 568531,66 412814,43
166 568521,63 412799,11
167 568500,51 412787,50
168 568466,72 412775,36
169 568432,40 412756,88
170 568409,70 412735,76
171 568397,56 412713,94
172 568394,39 412694,58
173 568401,26 412670,82
174 568408,23 412647,56
175 568410,23 412622,25
176 568406,01 412602,72
177 568383,31 412549,39
178 568367,47 412514,02
179 568338,43 412450,67
180 568323,11 412406,20
181 568309,39 412348,25
182 568227,33 412139,93
183 568099,80 411788,62
184 568077,54 411704,86
185 568042,78 411553,15
186 567968,11 411178,36
187 567876,56 411160,80
188 567907,54 411115,75
189 567923,02 411065,77
190 567932,17 411020,72
191 567930,06 410982,70
192 567925,84 410956,66
193 567911,76 410898,23
194 567891,35 410827,14
195 567942,73 410780,68
196 567871,64 410593,43
197 567853,33 410524,44
198 567849,81 410495,58
199 567853,33 410454,05
200 567844,89 410425,89
201 567830,81 410397,03
202 567806,17 410359,02
203 567787,16 410318,90
204 567759,01 410268,21
205 567706,91 410218,94
206 567658,34 410209,08
207 567613,32 410208,77
208 567411,97 410201,34
209 567381,70 410217,53
210 567342,98 410235,13
211 567326,79 410236,54
212 567312,01 410225,27
213 567288,78 410237,94
214 567275,40 410252,02
215 567267,66 410270,33
216 567220,04 410331,83
217 567175,50 410378,86
218 567153,62 410401,96
219 567133,21 410409,00
220 567095,20 410430,12
221 567100,83 410539,23
222 567094,10 410610,52
223 567071,97 410646,23
224 566993,13 410833,47
225 566975,53 410882,04
226 566972,01 410908,79
227 567005,80 410931,32
228 566985,38 411022,83
229 566937,52 411157,98
230 566887,69 411142,13
231 566799,55 411367,76
232 566812,92 411386,06
233 566735,49 411586,68
234 566646,09 411625,40
235 566599,63 411608,50
236 566583,44 411614,13
237 566573,58 411632,43
238 566580,62 411654,26
239 566591,89 411674,67
240 566608,08 411703,53
241 566629,90 411728,87
242 566640,46 411761,96
243 566646,09 411799,97
244 566646,79 411844,32
245 566470,11 411814,75
246 566339,88 411792,23
247 566288,49 411788,71
248 566212,47 411773,92
249 566175,16 411758,44
250 566134,73 411747,21
251 566112,56 412048,57
252 566101,95 412192,76
253 566108,17 412253,38
254 566104,76 412313,14
255 566082,94 412349,04
256 566026,63 412463,07
257 566064,64 412474,34
258 566417,31 412560,92
259 566537,68 412600,34
260 566600,33 412619,35
261 566571,47 412722,12
262 566592,59 412744,65
263 566607,57 412758,92
264 566611,60 412769,29
265 566614,41 412789,00
266 566622,86 412798,85
267 566638,35 412801,67
268 566648,20 412812,23
269 566653,13 412850,94
270 566653,13 412879,80
271 566663,69 412886,84
272 566666,50 412911,48
273 566682,69 412914,30
274 566694,19 412922,79
275 566693,25 412942,45
276 566722,11 412949,49
277 566743,93 412949,49
278 566768,57 412943,16
279 566786,17 412920,63
280 566807,99 412924,15
281 566834,74 412926,97
282 566855,86 412926,26
283 566710,50 413135,49
284 566698,88 413155,04
285 566684,48 413101,63
286 566671,43 413084,65
287 566654,54 413079,02
288 566630,60 413088,17
289 566608,78 413112,10
290 566579,21 413130,40
291 566540,42 413142,48
292 566508,82 413143,78
293 566473,62 413128,29
294 566446,40 413119,47
295 566417,31 413101,54
296 566355,36 413088,87
297 566337,77 413069,86
298 566318,76 413043,82
299 566303,27 413012,14
300 566270,19 413000,18
301 566235,70 412981,87
302 566264,56 412866,43
303 566262,45 412848,13
304 566177,97 412789,70
305 566158,97 412773,51
306 566145,59 412749,58
307 566125,88 412739,72
308 566094,91 412735,50
309 566064,64 412743,24
310 566006,92 412775,62
311 566003,40 412786,88
312 565996,18 412827,93
313 565935,82 412797,44
314 565902,03 412791,11
315 565794,33 412792,52
316 565696,48 412784,07
317 565619,75 412784,77
318 565516,98 412794,57
319 565457,15 412790,40
320 565383,94 412792,52
321 565298,06 412805,89
322 565274,12 412865,02
323 565212,88 412981,87
324 564960,87 412840,38
325 564697,60 412684,81
326 564608,20 412636,95
327 564415,33 412519,39
328 564308,33 412459,56
329 564309,74 412435,62
330 564322,41 412388,46
331 564335,08 412323,70
332 564357,85 412274,44
333 564375,09 412250,16
334 564387,94 412232,08
335 564405,76 412214,65
336 564454,86 412187,73
337 564499,60 412165,95
338 564616,20 412124,13
339 564684,91 412085,17
340 564762,91 412035,68
341 564826,27 411991,33
342 564881,70 411943,02
343 564908,63 411919,27
344 564927,70 411895,97
345 564971,52 411874,85
346 565050,71 411836,31
347 565123,67 411784,75
348 565140,99 411774,54
349 565170,56 411745,50
350 565245,91 411819,04
351 565281,67 411777,01
352 565320,06 411817,16
353 565351,03 411786,18
354 565426,11 411873,47
355 565554,67 411749,51
356 565662,64 411645,40
357 565738,66 411575,94
358 565818,44 411527,14
359 565875,37 411473,23
360 566061,53 411328,16
361 566119,72 411280,29
362 566128,17 411254,95
363 566198,56 411196,76
364 566227,66 411171,42
365 566239,86 411144,20
366 566244,55 411111,35
367 566248,58 411075,82
368 566260,51 411052,22
369 565993,95 410973,38
370 566028,68 410895,48
371 565826,00 410857,61
372 565567,37 410817,00
373 565639,12 410368,15
374 565667,49 410326,44
375 565750,91 410263,03
376 565994,53 410087,83
377 565868,07 410050,64
378 565886,37 409954,20
379 566031,38 409989,40
380 566036,31 409968,98
381 566077,64 409886,65
382 566196,10 409726,13
383 566245,37 409693,04
384 566449,52 409748,65
385 566458,67 409696,56
386 566492,46 409593,79
387 566526,24 409515,65
388 566552,29 409450,19
389 566599,45 409255,20
390 566642,39 409077,10
391 566655,06 409029,23
392 566678,29 408980,66
393 566719,29 408910,80
394 566895,10 409011,64
395 566950,01 409020,08
396 566991,43 409029,01
397 567021,11 409041,90
398 567036,60 409051,76
399 567054,19 409085,55
400 567102,93 409118,71
401 567152,74 409139,05
402 567240,03 409136,94
403 567286,09 409150,89
404 567351,96 409167,20
405 567409,84 409192,96
406 567436,43 409200,29
407 567484,30 409192,55
408 567618,75 409170,72
409 567680,69 409154,53
410 567721,71 409133,56
411 567730,67 409083,44
412 567748,93 409024,65
413 567748,97 408954,62
414 567741,94 408911,68
415 567714,48 408870,85
416 567667,32 408804,68
417 567639,87 408748,36
418 567632,12 408706,83
419 567632,60 408616,26
420 567612,80 408410,83
421 567560,82 408014,81
422 567548,16 407931,22
423 568073,76 407933,72
424 568080,02 407847,35
425 568205,16 407871,15
426 568353,03 407901,05
427 568509,26 407931,22
428 568598,11 407921,20
429 568678,20 407899,93
430 568644,42 407708,46
431 568616,65 407594,32
432 568592,71 407501,26
433 568563,14 407414,68
434 568672,95 407356,60
435 568768,51 407293,78
436 568933,23 407179,74
437 569023,51 407112,16
438 569070,50 407059,37
439 569100,77 407026,25
440 569113,79 407009,74
441 569148,26 406956,15
442 569271,21 406755,30
443 569292,80 406739,34
444 569520,87 406708,37
445 569615,67 407247,11
446 569631,62 407346,60
447 569542,46 407771,78
448 569270,14 407639,21
449 568953,03 408088,08
450 568803,80 407988,59
451 568704,31 408098,40
452 568684,60 408126,56
453 568673,34 408176,30
454 568695,86 408365,89
455 568216,25 408422,21
456 568255,67 408975,97
457 568531,61 408948,75
458 568539,74 409148,91
459 568755,93 409129,90
460 568751,24 409084,84
461 568874,19 409075,46
462 568964,29 408969,40
463 569345,36 408935,61
464 569372,47 408645,97
465 569381,96 408550,79
466 569412,41 408406,31
467 569450,21 408248,57
468 569518,00 408292,08
469 569546,34 408335,83
470 569565,56 408401,36
471 569835,73 408401,36
472 569909,59 408802,06
473 569930,84 408858,72
474 570014,83 408972,05
475 570030,00 409009,49
476 570026,97 409098,53
477 570013,90 409153,48
478 570000,98 409202,82
479 570006,73 409253,35
480 570029,86 409302,52
481 570052,26 409335,31
482 570624,64 409525,98
483 570664,74 409700,93
484 570598,95 409813,71
485 570586,69 409846,70
486 570679,75 409937,63
487 570693,84 409958,12
488 570693,41 410002,94
489 570746,35 409999,95
490 570835,56 410572,39
491 570825,52 410578,97
492 570818,49 410596,73
493 570739,94 410806,75
494 570720,31 410812,52
495 570704,94 410812,73
__________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI TRZĘŚLICOWE W FOLUSZU (PLH040027)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI TRZĘŚLICOWE W FOLUSZU (PLH040027)

Lp. Kod1) Nazwa
1 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
2 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
3 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
_______________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI TRZĘŚLICOWE W FOLUSZU (PLH040027)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 starodub łąkowy Angelica palustris (= Ostericum palustre)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI TRZĘŚLICOWE W FOLUSZU (PLH040027)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 czerwończyk fioletek Lycaena helle osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1705

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki Trzęślicowe w Foluszu (PLH040027).
Data aktu: 02/09/2021
Data ogłoszenia: 16/09/2021
Data wejścia w życie: 01/10/2021