Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.

Dz.U.01.109.1186
OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 września 2001 r.
o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.
Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.
I
Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, 41 okręgowych komisji wyborczych i 24.827 obwodowych komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 231.262 wyborców.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29.364.455.

W głosowaniu wzięło udział (otrzymało karty do głosowania) 13.591.681 osób.

Frekwencja wyborcza wyniosła 46,29%.

Głosów nieważnych oddano 541.483, co stanowi 3,99% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 13.017.929, co stanowi 96,01% ogólnej liczby głosów.

Wybierano 460 posłów spośród 7.508 kandydatów zgłoszonych na 403 okręgowych

listach kandydatów przez 14 komitetów wyborczych.

II

Wyniki wyborów w okręgach wyborczych

A. Informacja zbiorcza

1. Na poszczególne listy okręgowe oddano w skali kraju następującą liczbę głosów ważnych:

na listy nr 1 zgłoszone przez

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

oddano 5.342.519 głosów, to jest 41,04% głosów ważnych,

na listy nr 2 zgłoszone przez

Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

oddano 729.207 głosów, to jest 5,60% głosów ważnych,

na listy nr 3 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano 404.074 głosy, to jest 3,10% głosów ważnych,

na listy nr 4 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano 1.327.624 głosy, to jest 10,20% głosów ważnych,

na listy nr 5 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano 1.236.787 głosów, to jest 9,50% głosów ważnych,

na listy nr 6 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano 1.168.659 głosów, to jest 8,98% głosów ważnych,

na listy nr 7 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano 1.651.099 głosów, to jest 12,68% głosów ważnych,

na listy nr 8 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano 54.266 głosów, to jest 0,42% głosów ważnych,

na listy nr 9 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej

oddano 2.644 głosy, to jest 0,02% głosów ważnych,

na listy nr 10 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano 1.025.148 głosów, to jest 7,87% głosów ważnych,

na listy nr 11 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

oddano 47.230 głosów, to jest 0,36% głosów ważnych,

na listy nr 13 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej

oddano 7.189 głosów, to jest 0,06% głosów ważnych,

na listy nr 14 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

oddano 13.459 głosów, to jest 0,10% głosów ważnych,

na listy nr 15 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Wyborców "Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska"

oddano 8.024 głosy, to jest 0,06% głosów ważnych.

2. Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 165 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdziła, że warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych spełniły następujące listy okręgowe:

listy nr 1 zgłoszone przez

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy,

listy nr 4 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,

listy nr 5 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość",

listy nr 6 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego,

listy nr 7 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska,

listy nr 10 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin,

listy nr 11 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka",

lista nr 15 zgłoszona przez

Komitet Wyborczy Wyborców "Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska".

3. W podziale mandatów w okręgach wyborczych nie brały udziału następujące listy okręgowe, gdyż nie spełniły warunków określonych w art. 133 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu:

listy nr 2 zgłoszone przez

Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy,

listy nr 3 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Unii Wolności,

listy nr 8 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny,

listy nr 9 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej,

listy nr 13 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej,

listy nr 14 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej.

4. Listy komitetów wyborczych uprawnionych do uczestnictwa w podziale mandatów uzyskały w kraju następującą liczbę mandatów:

listy nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy uzyskały 216 mandatów,

listy nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej uzyskały 53 mandaty,

listy nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość" uzyskały 44 mandaty,

listy nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskały 42 mandaty,

listy nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska uzyskały 65 mandatów,

listy nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin uzyskały 38 mandatów,

listy nr 11 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" uzyskały 2 mandaty,

lista nr 15 Komitet Wyborczy Wyborców "Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska" nie uzyskała mandatu.

B. Informacja o wynikach wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych

Okręg wyborczy nr 1 z siedzibą w Legnicy

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.

Zarejestrowano 9 list okręgowych z 183 kandydatami.

Uprawnionych do głosowania było 788.345 osób.

W głosowaniu wzięły udział 342.924 osoby.

Frekwencja wyborcza wyniosła 43,50%.

Głosów nieważnych oddano 13.950, co stanowi 4,08% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 328.355, co stanowi 95,92% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 12 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

oddano głosów 176.301

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Szmajdziński Jerzy Andrzej 72.719
2) Zbrzyzny Ryszard 19.713
3) Kowalska Bronisława 17.231
4) Gliniecki Lubomir Mariusz 5.215
5) Rak Władysław Jan 7.852
6) Malczuk Grażyna Elżbieta 3.325
7) Kamiński Paweł Ryszard 3.672
8) Peikert Bronisław Kazimierz 2.273
9) Jankowski Jerzy 4.108
10) Maraszek Ryszard 6.743
11) Grala Leszek 2.680
12) Turkiewicz Michał 6.130
13) Cichoń Joanna Beata 1.806
14) Zawadzka Elżbieta Krystyna 2.340
15) Świątek Krzysztof Józef 2.956
16) Poniźnik Olgierd 5.247
17) Łotarewicz Danuta Stanisława 1.083
18) Burniak Józef 3.489
19) Ostrowska Krystyna 1.082
20) Tomaszewski Bronisław 2.201
21) Bukała Izabela Ewa 928
22) Zieliński Marek 2.200
23) Bielańczyk Katarzyna Tatiana 382
24) Molski Jerzy Wojciech 926

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy oddano głosów 13.374

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Bałazy Krzysztof 1.338
2) Swakoń Jacek 3.336
3) Link Leszek Stanisław 1.336
4) Nalichowski Jerzy Kazimierz 1.011
5) Janicki Alfred 718
6) Rżewski Filip Marcin 123
7) Maczugowski Janusz Marian 537
8) Filipek Jan 348
9) Modelski Hilary Stefan 523
10) Głuszczyszyn Adrian 180
11) Bielecki Franciszek 486
12) Gałęski Maciej Tomisław 92
13) Zborowski Jacek 400
14) Fenc Ryszard 543
15) Śniatecki Włodzimierz 252
16) Andrzejewski Bronisław 665
17) Hir Zbigniew Józef 54
18) Kahl Sławomir Wacław 1.432

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 10.489

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Zawiła Marcin Edward 2.668
2) Rojek Piotr Romuald 1.310
3) Rybka Zbigniew Piotr 1.363
4) Król Józef 1.225
5) Borys Piotr 979
6) Buszewicz Bożena Jadwiga 353
7) Wabik Wiesław Władysław 143
8) Michalski Jan 276
9) Kamecka Alicja Agnieszka 259
10) Danko Olga 154
11) Urbanowicz-Przysiężna Elżbieta 238
12) Piotrowski Kazimierz 214
13) Bagińska Joanna 166
14) Malkiewicz Maria Otylia 164
15) Dziatkiewicz Czesław Jerzy 76
16) Kuziemka Tomasz Piotr 66
17) Horodecki Stanisław Piotr 211
18) Zieliński Artur Waldemar 624

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 30.920

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Bonda Ryszard Mieczysław 8.876
2) Okrześ Teresa Małgorzata 3.140
3) Pankiewicz Józef 2.571
4) Przytyk Wojciech Franciszek 2.427
5) Wróbel Władysław Kazimierz 2.111
6) Oleksów Kazimierz Jan 1.018
7) Literacka Ewa Elżbieta 2.713
8) Chodorowski Bogdan 1.424
9) Łoboda Krzysztof 1.171
10) Wilczyński Kazimierz 1.333
11) Kopacki Eugeniusz 592
12) Łasocha Eugeniusz 356
13) Szatanik Andrzej 991
14) Heland Zygmunt 315
15) Kurłowicz Katarzyna Sylwia 1.040
16) Zugaj Jan Józef 842

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 23.071

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) LipińskiAdam 7.932
2) Roman Piotr 2.776
3) Jezierska Alicja 3.025
4) Witek Elżbieta 1.244
5) Kleśta Eugeniusz Andrzej 668
6) Ślusarz Rafał 951
7) Ślufcik Krzysztof 266
8) Biały Wacław 815
9) Stasiak Jan Leon 389
10) Kijewska-Hołub Małgorzata 462
11) Łukaszewicz Urszula 677
12) Wolanin Beata 698
13) Jadach Halina Maria 466
14) Zięba Maria Stefania 488
15) Danek Barbara Magdalena 243
16) Górowska Halina 280
17) Bartman Leszek 273
18) Kłos Radosław Wojciech 273
19) Krzyściak-Łoniewska Helena 266
20) Rawski Ryszard 879

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 19.071

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Samborski Tadeusz 4.555
2) Pawlak Józef 1.812
3) Kwaśnicki Roman Tadeusz 761
4) Burtny Kazimierz 1.097
5) Niklewicz Kazimierz 833
6) Gołębiowska Wanda Józefa 1.055
7) Janas Narcyz Marian 508
8) Boratyńska Krystyna Ludwika 1.630
9) Lisiecki Stanisław 426
10) Cieślak Lucyna 544
11) Rak Zofia 536
12) Podyma Danuta 117
13) Zysnarski Radosław Tomasz 126
14) Witek Ewa 347
15) Nowak Ryszard 884
16) Szymków Tadeusz 198
17) Śliwiński Zbigniew Włodzimierz 902
18) Wieczorek Roman Tomasz 196
19) Wilk Kazimierz 137
20) Hawrysz Franciszek 323
21) Zapaśnik Maria 129
22) Zagórny Marian 1.662
23) Bończak Andrzej Arnold 68
24) Badecki Zygmunt Józef 225

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 34.467

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Maćkała Tadeusz 12.489
2) Najnigier Sławomir Bogdan 1.305
3) Sawicka Beata 3.240
4) Mielniczuk Mirosław 3.835
5) Borkowski Tomasz 1.181
6) Milka Dariusz Paweł 533
7) Miśko Jan Zbigniew 1.432
8) Stasik Karol 876
9) Kowalski Jan Kazimierz 528
10) Frost Paweł 877
11) Dudkiewicz Jan 433
12) Krzyszkowska Małgorzata 1.117
13) Kozłowski Józef 2.114
14) Krzywulski Zygmunt 185
15) Saganowski Mariusz 826
16) Szustak Andrzej 378
17) Grek Ryszard 312
18) Reszke Ryszard 281
19) Mikrut Marek 210
20) Maślanka Janusz 675
21) Wojnarowski Norbert Ryszard 628
22) Liber Jerzy Jan 1.012

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 1.327

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Trzeciak Bronisław Kazimierz 240
2) Sokołowski Józef Bogdan 108
3) Niedźwiecki Grzegorz 76
4) Iwanicki Henryk 114
5) Gojżewski Władysław Jan 45
6) Brzoza Małgorzata Elżbieta 86
7) Owsiuk Irena Bogusława 36
8) Horzela Władysław 46
9) Janikowska Maria 92
10) Owsianik Czesław 40
11) Przewoźnik Bogusława Halina 39
12) Pobiedziński Karol Sebastian 33
13) Berlewicz Regina Stanisława 35
14) Kurt Bartłomiej 24
15) Grześkowiak Bożena Maria 106
16) Grzywacz Leszek Tadeusz 29
17) Funk Przemysław Piotr 27
18) Krolczuk Janina 27
19) Maciejewski Eugeniusz 20
20) Sawicki Jan 50
21) Koralewicz Stanisław Michał 13
22) Robakiewicz Rafał Grzegorz 41

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 19.335

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Szustak Halina Maria 7.516
2) Oliwa Kazimierz 1.389
3) Karpiej Janusz 753
4) Ostrowski Stanisław Jerzy 1.431
5) Trybulska Teresa Janina 824
6) Marusiak Edward 664
7) Woźny Zbigniew Piotr 505
8) Górski Józef Bogdan 1.208
9) Podgajny Wiesław 219
10) Franczyk Eugeniusz 495
11) Tencza Ewa 420
12) Kolano Helena Maria 404
13) Białas Roman 658
14) Kędziora Zenon Józef 589
15) Dębicki Zygmunt Wacław 281
16) Płonka Wiktoria Jadwiga 588
17) Bogumił Edward 309
18) Miller Teresa 677
19) Solarz Stanisław Józef 405

3. Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 176.301 głosów, uzyskała 7 mandatów; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Szmajdziński Jerzy Andrzej 72.719
2) Zbrzyzny Ryszard 19.713
3) Kowalska Bronisława 17.231
4) Rak Władysław Jan 7.852
5) Maraszek Ryszard 6.743
6) Turkiewicz Michał 6.130
7) Poniźnik Olgierd 5.247

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 30.920 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Bonda Ryszard Mieczysław 8.876

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 23.071 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Lipiński Adam 7.932

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 19.071 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Samborski Tadeusz 4.555

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 34.467 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Maćkała Tadeusz 12.489

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 19.335 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Szustak Halina Maria 7.516

Okręg wyborczy nr 2 z siedzibą w Wałbrzychu

1. W okręgu wyborczym wybierano 9 posłów.

Zarejestrowano 9 list okręgowych z 137 kandydatami.

Uprawnione do głosowania były 565.194 osoby.

W głosowaniu wzięły udział 248.064 osoby.

Frekwencja wyborcza wyniosła 43,89%.

Głosów nieważnych oddano 11.167, co stanowi 4,52% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 235.833, co stanowi 95,48% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 9 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 124.238

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Dyduch Marek 33.287
2) Jedoń Mieczysław 20.667
3) Pogoda Czesław 10.820
4) Herman Krystyna Janina 7.658
5) Markiewicz Adam 7.194
6) Banaś Magdalena 8.570
7) Wiłkomirski Józef 3.440
8) Bierut Ryszard Michał 4.205
9) Lubiński Mirosław Aleksander 4.761
10) Suława Jolanta Aleksandra 3.416
11) Solarek Leszek 1.523
12) Słupska Maria 2.243
13) Drąg Czesław 2.519
14) Grabek Józef 3.146
15) Kamińska Marzanna 4.704
16) Matiaszkiewicz Mirosław Janusz 282
17) Żarczyńska Krystyna Maria 2.019
18) Klonowski Jarosław Marek 3.784

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

oddano głosów 9.996

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Wawryniewicz Ryszard Jan 3.312
2) Szewc Leszek Marian 1.673
3) Dembiński Marian 869
4) Wojciechowicz Arkadiusz Robert 358
5) Drożyńska Barbara Anna 737
6) Cegiełka Mateusz Krzysztof 408
7) Śliwińska Krystyna Antonina 780
8) Rowińska-Babiak Krystyna 291
9) Mitkiewicz Jerzy Bronisław 104
10) Mudy Zbigniew Hieronim 270
11) Waligórski Ryszard Czesław 167
12) Padło Zygmunt 142
13) Senkowski Zbigniew 885

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 7.705

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Lityński Jan 2.624
2) Stach-Janyst Iwona Stanisława 640
3) Zalewska Anna Elżbieta 595
4) Grześkowiak Zdzisław Piotr 688
5) Jaśnikowski Adam Marian 841
6) Kuśmierz Janusz Bronisław 341
7) Silarska Katarzyna Hanna 272
8) Nawrocka Halina 280
9) Kuzak Grzegorz Włodzimierz 194
10) Zatoka Barbara 155
11) Kubica Danuta Teresa 144
12) Kaza Irena 194
13) Siedlecki Roman Aleksander 93
14) Grajek Robert Jerzy 98
15) Kapela Włodzimierz 110
16) Morawiec Krystyna Danuta 68
17) Śniegucki Grzegorz Stanisław 171
18) Saul-Kawka Danuta Cecylia 197

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 25.723

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Franczak Franciszek Wojciech 7.634
2) Pasternak Andrzej 3.543
3) Kołacz Grzegorz 1.975
4) Dmochowska Agnieszka Bożena 4.532
5) Widziak Józef Franciszek 1.548
6) Wałowski Grzegorz Piotr 1.003
7) Garbacz Bożena Zofia 1.582
8) Korejwo Grzegorz Franciszek 952
9) Listwan Kazimierz 964
10) Stępniak Ireneusz 582
11) Krawczyk Edmund Karol 1.403

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 11.003

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Lica Wojciech 2.709
2) Bartolik Mirosław Roman 1.006
3) Dziewiecka Maria 1.827
4) Kędzierski Andrzej Janusz 1.169
5) Retecki Andrzej Jan 427
6) Szpak Marek Stanisław 811
7) Smolak Stanisław Bogdan 407
8) Łakomska Lila Zenona 674
9) Ziółkowski Jan 412
10) Gieniec Władysław Mieczysław 273
11) Grzegorzewicz Grzegorz Sławomir 456
12) Kuźmiński Bogusław 224
13) Bogucki Michał Andrzej 380

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 12.921

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Niebieszczański Ryszard Wiktor 3.392
2) Kurzawa Jarosław Jan 1.341
3) Dziendziel Wacław Alojzy 576
4) Piksa Józef 1.035
5) Kowalska Ewa Małgorzata 1.170
6) Nowak Ryszard Mieczysław 877
7) Bernat Halina Zofia 553
8) Fedoruk Marek Sylwester 403
9) Jurkiewicz Włodzimierz 372
10) Korzewicz Jolanta 334
11) Lis Zdobysław Janusz 719
12) Maciejczyk Monika Barbara 199
13) Migoś Jarosław Franciszek 116
14) Piskorz Wiesław 206
15) Szymański Jerzy Ryszard 232
16) Zajączkowska Elżbieta 516
17) Wijatyk Bogusław Grzegorz 202
18) Weznerowicz Maciej Jan 678

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 27.681

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Chlebowski Zbigniew 9.300
2) Guzdek Janusz 2.181
3) Wajs Jacek 3.780
4) Socha Krzysztof Maciej 1.647
5) Orpel Leszek Wojciech 2.166
6) Gdesz Dariusz Stanisław 678
7) Jurcewicz Stanisław 1.993
8) Ilczyszyn Marek Zbigniew 227
9) Śliwa Regina 2.523
10) Daleczko Zbigniew 322
11) Półtoranos Marian Antoni 1.035
12) Dudzik Jerzy Andrzej 923
13) Łambucki Roman 906

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 1.294

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Ziemiński Adam Marek 252
2) Dąbrowski Bogusław Marian 135
3) Jacuńska Elżbieta 104
4) Kochański Leszek Piotr 74
5) Bardziński Lucjan 53
6) Igielski Arkadiusz Jan 49
7) Studziński Piotr 109
8) Rodak Beata 81
9) Wojciechowski Lucjan 118
10) Matias Edward Bronisław 61
11) Lahutta Piotr Franciszek 31
12) Zwierzykowska Alina Władysława 37
13) Janczy Jerzy Tadeusz 21
14) Mazguła Janusz Antoni 41
15) Nietrzebka Józefa Katarzyna 21
16) Mańko Barbara Bogusława 35
17) Przepiórska Henryka Danuta 32
18) Koszyka Jerzy 40

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 15.272

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Górniak Grzegorz Antoni 4.401
2) Napierała Bogdan Adam 1.414
3) Kopciuch Teresa 1.173
4) Cykowski Janusz 950
5) Biniek Agnieszka Anna 1.956
6) Jancelewicz Edward Stanisław 392
7) Nawrot Elżbieta Józefa 2.176
8) Wnuk Henryk Stanisław 352
9) Kosiński Adam 291
10) Grabowski Kazimierz 1.187
11) Pawluk Józef 274
12) Krukowski-Petehyrycz Ryszard Maria 66
13) Kozłowski Andrzej Henryk 368
14) Zarajczyk Józef Mieczysław 48
15) Zanin Paweł Jan 224

3. Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 124.238 głosów, uzyskała 6 mandatów; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Dyduch Marek 33.287
2) Jedoń Mieczysław 20.667
3) Pogoda Czesław 10.820
4) Banaś Magdalena 8.570
5) Herman Krystyna Janina 7.658
6) Markiewicz Adam 7.194

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 25.723 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Franczak Franciszek Wojciech 7.634

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 27.681 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Chlebowski Zbigniew 9.300

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 15.272 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Górniak Grzegorz Antoni 4.401

4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie uzyskały mandatów:

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 11.003 głosy

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 12.921 głosów

Okręg wyborczy nr 3 z siedzibą we Wrocławiu

1. W okręgu wyborczym wybierano 14 posłów.

Zarejestrowano 9 list okręgowych z 213 kandydatami.

Uprawnionych do głosowania było 924.855 osób.

W głosowaniu wzięły udział 433.922 osoby.

Frekwencja wyborcza wyniosła 46,92%.

Głosów nieważnych oddano 13.623, co stanowi 3,15% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 418.831, co stanowi 96,85% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 14 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

oddano głosów 163.974

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Chaładaj Jan Andrzej 29.124
2) Krasoń Janusz 15.246
3) Otręba Andrzej Jan 7.145
4) Jasztal Teresa 8.551
5) Szymański Jan 10.147
6) Gucwińska Hanna Stefania 28.847
7) Krawczyk Agnieszka Ewa 6.638
8) Rymarczyk Jan 5.315
9) Lech Lesław 2.086
10) Czajkowski Tomasz Robert 2.049
11) Stefanko Stanisław 4.112
12) Franczak Zdzisław 2.880
13) Wawrzyniak Barbara Małgorzata 3.175
14) Dykier Irena Antonina 3.287
15) Szpak Jacek Marcin 1.399
16) Mańkowska Ewa Maria 5.022
17) Ławik Kazimierz Albert 2.027
18) Płuziński Tadeusz 974
19) Pietrzak Zdzisław 4.386
20) Korzeniowski Zbigniew 3.375
21) Lewandowska Alicja Mariola 2.852
22) Gąsior Ryszard Jan 1.037
23) Bernacki Henryk 2.721
24) Kruk-Gręziak Joanna Elżbieta 2.199
25) Bodniak Beata Maria 1.139
26) Wicha Stanisław 2.152
27) Wolniakowski Igor Wit 2.530
28) Ufnalska Wanda 3.559

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy oddano głosów 21.831

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Chmielewski Jan Roman 3.382
2) Wiązowski Waldemar Bogdan 1.793
3) Czarnecki Ryszard 5.261
4) Wójcik Tomasz Feliks 5.654
5) Wolak Ewa Wanda 744
6) Majewicz Ryszard Andrzej 212
7) Komsta Alicja 183
8) Czartoryski Tytus Henryk 698
9) Kawalec Krzysztof Stanisław 831
10) Jankowska-Ścigaj Izabela 324
11) Kospiczewicz Kazimiera 174
12) Musiał Mirosław Michał 140
13) Hyk Jarosław Zbigniew 63
14) Stelmach Ryszard Zbigniew 135
15) Bardadyn Piotr 101
16) Klepczyk Stanisław Adam 85
17) Lewandowski Martin Maria 432
18) Calińska Małgorzata Maria 1.619

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 20.953

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Frasyniuk Władysław 12.572
2) Zalewska Danuta 1.079
3) Gawlik Radosław 2.302
4) Nowotarski Bartłomiej 545
5) Kagan-Grzesiak Irena 383
6) Sury Wojciech 130
7) Hryniewicz Sławomir 201
8) Domaradzka Maria 229
9) Lis Maciej 456
10) Nikiel Marek 315
11) Mieszała Waldemar 182
12) Jędrychowski Marek 160
13) Danilewicz Lesław 547
14) Czternastek Czesław 209
15) Syrnyk Jarosław 125
16) Kral Grażyna 193
17) Seredyn Marek 78
18) Marzec Mikołaj 89
19) Michalewski Jerzy 121
20) Staszewski Waldemar 88
21) Sosnowy Andrzej 45
22) Nadolny Mirosław 52
23) Błaszczyk Marek 135
24) Płaszewska Dorota 173
25) Turko Ludwik 544

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 39.823

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kozłowski Piotr 10.920
2) Pala Jerzy 2.822
3) Ferenc Maciej 4.384
4) Żyszkiewicz Jerzy 2.694
5) Bryłka Włodzimierz 1.653
6) Dunaj Bronisław 1.670
7) Nowakowska Barbara 4.099
8) Wajda Marian 1.340
9) Kaszuba Dorota 1.692
10) Sarwa Zbigniew 397
11) Skowron Stanisław 652
12) Szostak Stanisław 846
13) Kępa Mieczysław 819
14) Przedwojski Maciej 302
15) Król Jan 3.281
16) Włodarski Alfred 2.252

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 42.974

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Ujazdowski Kazimierz Michał 25.871
2) Jackiewicz Dawid Bohdan 2.240
3) Muszyński Marek Paweł 2.915
4) Wróblewski Paweł Leszek 1.259
5) Sosiński Piotr 1.114
6) Bąk Wiktor 1.118
7) Wróbel Janusz 541
8) Danielewicz Krzysztof 797
9) Macała Henryk 818
10) Stadnicki Andrzej 466
11) Płochocki Andrzej 193
12) Mrozowska Urszula 2.150
13) Kosendiak Andrzej 457
14) Maryński Piotr 175
15) Tomczyk Ryszard 809
16) Żebrowski Adam Krzysztof 722
17) Michalski Jacek 488
18) Gosiewski Eugeniusz 156
19) Rejowski Wojciech 165
20) Mutor Marek 520

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 19.841

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Dobrosz Janusz Konrad 5.131
2) Średniawski Zdzisław Andrzej 1.387
3) Boczoń Jan 498
4) Żukowski Jan 2.076
5) Lasota-Czopnik Alina 866
6) Dankowiakowski Roman Jan 397
7) Lew Bogdan Stanisław 1.353
8) Teneta Józef 505
9) Surdyka Piotr Grzegorz 301
10) Siekierka Szczepan 385
11) Stacherska Danuta 475
12) Bartoszewicz Zygmunt 411
13) Borecki Radosław Aleksander 330
14) Czerwińska Sabina 412
15) Czyrski Jan 681
16) Jakubowski Tadeusz Aleksander 681
17) Koliński Marek Justyn 343
18) Krużewska Teresa Zofia 357
19) Mroczyński Damian Paweł 168
20) Srebniak Janusz 81
21) Szendryk Edward 598
22) Wojciechowski Jarosław 1.603
23) Kuzilek Józef 67
24) Szczyrbak Tadeusz 76
25) Gomułkiewicz Leopold Jan 196
26) Król Michał Stefan 287
27) Trociński Jerzy Edward 176

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 74.658

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Zdrojewski Bogdan Andrzej 47.297
2) Schetyna Grzegorz Juliusz 4.849
3) Protasiewicz Jacek 3.035
4) Duda Jarosław 3.028
5) Jankiewicz Leszek Jerzy 696
6) Kocięba-Żabski Paweł Jakub 1.427
7) Gwadera Agata Izabela 842
8) Bednorz Włodzimierz Józef 1.076
9) Lech Zbigniew Mirosław 602
10) Pawłowicz Przemysław 834
11) Patalas Włodzimierz Kazimierz 1.488
12) Hołdanowicz Jerzy Michał 878
13) Karwowski Leszek 387
14) Skorupa Aleksander Marek 1.718
15) Cupaila-Tomaszewska Grażyna Maria 403
16) Gorący Małgorzata Aniela 327
17) Matusiak Jerzy Antoni 1.046
18) Grabowiecki Ferdynand 238
19) Matkowski Dariusz Juliusz 555
20) Kiestrzyń Małgorzata 433
21) Matysek-Szumilas Wioletta 342
22) Młyńczak Aldona Janina 275
23) Modliszewski Ryszard Jan 199
24) Petrykat Tomasz Edwin 142
25) Pacamaj Dionizy Cezary 90
26) Góralczyk Elżbieta Anna 373
27) Pytel Stanisław Andrzej 576
28) Graf Andrzej Marek 1.502

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 1.864

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Wierzbicki Sebastian Krzysztof 371
2) Mądry Jarosław Dariusz 189
3) Skowroński Adam Andrzej 61
4) Andrejewicz Beata Cecylia 71
5) Popiel Agnieszka 129
6) Sipurzyńska Ewa Maria 66
7) Zalewski Stanisław 79
8) Karpińska Halina 96
9) Olszewski Norbert 222
10) Seniuk Tadeusz 39
11) Kwolek Marianna 42
12) Marzec Aleksander 40
13) Nowak Przemysław Ryszard 44
14) Lach Mirosław Mieczysław 61
15) Walkiewicz Tomasz Szczepan 22
16) Walczak Zygmunt Ludwik 42
17) Paśnik Piotr 29
18) Szczygieł Konstanty Marian 20
19) Królak Zbigniew Andrzej 24
20) Chmielowiec Witold Teofil 17
21) Posiła Marian 10
22) Kwiatkowski Władysław 42
23) Surowiński Krzysztof 33
24) Śniadecki Leszek Jan 14
25) Kowalski Aleksander 31
26) Madej Józef Mirosław 16
27) Nowak Robert 22
28) Szkotak Jan Zbigniew 32

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 32.913

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Stryjewski Antoni Stanisław 12.492
2) Zapotoczny Stanisław Józef 7.538
3) Szałaj Wiesław 1.584
4) Parda Radosław 293
5) Celejewski Marek Cezary 510
6) Dłutowska Maria 1.414
7) Szewczyk Stanisław 607
8) Banach Bogusław Krzysztof 591
9) Krasiczyński Kazimierz Maria 343
10) Paśko Marek Lesław 583
11) Kikut Józef 394
12) Dalak Mieczysław 102
13) Zarzecki Daniel Piotr 217
14) Nyz Krystian 91
15) Lewandowska Krystyna 2.248
16) Rusztyn Tomasz Mirosław 93
17) Ciechanowska Jadwiga Grażyna 507
18) Arendarski Jerzy 370
19) Horak Antoni Julian 800
20) Kowalczyk Danuta 653
21) Cześniczewski Ryszard 177
22) Pach Marcin 143
23) Ślusarczyk Piotr Jan 1.163

3. Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 163.974 głosy, uzyskała 6 mandatów; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Chaładaj Jan Andrzej 29.124
2) Gucwińska Hanna Stefania 28.847
3) Krasoń Janusz 15.246
4) Szymański Jan 10.147
5) Jasztal Teresa 8.551
6) Otręba Andrzej Jan 7.145

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 39.823 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Kozłowski Piotr 10.920

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 42.974 głosy, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Ujazdowski Kazimierz Michał 25.871
2) Muszyński Marek Paweł 2.915

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 19.841 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Dobrosz Janusz Konrad 5.131

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 74.658 głosów, uzyskała 3 mandaty; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Zdrojewski Bogdan Andrzej 47.297
2) Schetyna Grzegorz Juliusz 4.849
3) Protasiewicz Jacek 3.035

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 32.913 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Stryjewski Antoni Stanisław 12.492

Okręg wyborczy nr 4 z siedzibą w Bydgoszczy

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.

Zarejestrowano 10 list okręgowych z 208 kandydatami.

Uprawnione do głosowania były 778.124 osoby.

W głosowaniu wzięły udział 362.073 osoby.

Frekwencja wyborcza wyniosła 46,53%.

Głosów nieważnych oddano 16.778, co stanowi 4,65% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 344.397, co stanowi 95,35% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 12 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

oddano głosów 173.486

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Bańkowska Anna Danuta 51.885
2) Zemke Janusz Władysław 29.104
3) Gruszka Grzegorz Stefan 23.055
4) Ciemniak Grażyna Jolanta 8.212
5) Hyla-Makowska Barbara Zofia 6.578
6) Gęsikowska Małgorzata Anna 3.697
7) Dybkowska Barbara Maria 1.701
8) Dereziński Mirosław Kazimierz 1.525
9) Dziża Zuzanna Kalina 3.688
10) Lewandowski Lech Stanisław 2.769
11) Basta Renata Walentyna 4.927
12) Wnuk Marcin 6.172
13) Kucharska Teresa Krystyna 3.853
14) Kowalik Ryszard Waldemar 2.331
15) Wróbel Wiesław Mikołaj 1.477
16) Kempińska Marzena 3.766
17) Arendt Jacek Jerzy 984
18) Wodecki Maciej Piotr 3.188
19) Niemczyk Ksawery Stefan 1.413
20) Światłowski Jan Władysław 2.848
21) Wałecka Halina Maria 4.024
22) Maciuszonek Czesław 955
23) Żabińska Lidia Jolanta 1.116
24) Sawka Michał Antoni 4.218

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

oddano głosów 17.114

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Tokarczuk Antoni Justyn 3.000
2) Brejza Ryszard Franciszek 4.666
3) Piecyk Teresa 584
4) Turczynowicz-Kosmowska Jolanta Małgorzata 1.037
5) Rulewski Jan 2.903
6) Rogacki Józef 912
7) Sukacz Stefan Władysław 163
8) Mazurowicz Andrzej 147
9) Pastuszewski Stefan Marian 638
10) Lemański Andrzej 187
11) Różewicki Marian 111
12) Polasik Bogdan Paweł 365
13) Adamus Lucjan 331
14) Kozłowski Ryszard 200
15) Woźny Stanisław 162
16) Murawski Marek 165
17) Miemczyk Eugeniusz Józef 140
18) Kinderman Andrzej 604
19) Małocha Tomasz 66
20) Lewandowski Tadeusz Bernard 733

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 7.802

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Maciejewski Andrzej Roman 2.481
2) Chojnicki Lech Bogdan 252
3) Ostrowski Ryszard 297
4) Joachimowski Michał Teodor 2.060
5) Daniszewska Beata Agnieszka 444
6) Reichelt Lech Stefan 134
7) Weber Maria Jolanta 264
8) Kucharski Jan Franciszek 147
9) Borowska Joanna Małgorzata 158
10) Józefiak Piotr 75
11) Godlewski Roman Piotr 79
12) Dębowska Elżbieta Jolanta 76
13) Frankowski Wiesław Wojciech 124
14) Wiśniewska Ewa 291
15) Kranz Jędrzej Maciej 198
16) Klajda Mieczysław 71
17) Mroczkowski Henryk 67
18) Wielich Andrzej Wojciech 85
19) Kwaśniewska Gabriela Maria 274
20) Krużyński Wiesław Zbigniew 63
21) Czwojda Patrycja Gracja 162

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 32.953

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Mojzesowicz Wojciech 14.870
2) Marmucka-Lalka Teresa 3.175
3) Znamirowski Józef Stanisław 1.691
4) Zubik Marian 1.369
5) Bystryk Leszek 792
6) Stanny Mirosława Maria 1.114
7) Kowalski Andrzej 1.995
8) Ciupiński Grzegorz 867
9) Sapalski Andrzej Krzysztof 781
10) Wilgosiewicz Krzysztof 279
11) Leśna Grażyna Zofia 1.207
12) Gwizdała Krzysztof Jan 727
13) Strzępek Elżbieta 1.159
14) Gmys Michał 485
15) Siwak Lech 678
16) Filipiak Paweł 487
17) Balcerowicz Jerzy Antoni 574
18) Koźlakowski Adam 245
19) Juhnke Grzegorz 458

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 25.419

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Markowski Tomasz Maciej 7.047
2) Schreiber Grzegorz Zenon 6.508
3) Cisowski Zdzisław Andrzej 731
4) Waleńciak Mariusz Stanisław 2.293
5) Zygadło Janusz Dariusz 576
6) Morzyński Maciej Grzegorz 291
7) Słota Mariusz 246
8) Lewandowska Elżbieta Maria 1.258
9) Polasik Monika Anna 855
10) Skowroński Piotr 228
11) Dąbrowski Mariusz Adam 203
12) Będkowski Karol 482
13) Warszawska Elżbieta 813
14) Nowak Jacek Piotr 418
15) Tomaszewski Marek 494
16) Kucharczyk Henryk 474
17) Pawlewski Janusz Andrzej 186
18) Olszewski Henryk 871
19) Rojanek Robert Maciej 207
20) Witczak Karol Stanisław 187
21) Bronisz Marek Aleksander 272
22) Dzięcielewski Dominik 181
23) Orylski Andrzej 113
24) Orzechowski Andrzej Jakub 485

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 27.028

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kłopotek Eugeniusz 9.223
2) Zielińska Janina Stanisława 1.666
3) Domżała Marek Daniel 3.159
4) Kozłowska Zofia Władysława 1.573
5) Peplińska Halina Józefa 628
6) Chmielewski Grzegorz Kazimierz 656
7) Majcherkiewicz Przemysław Piotr 812
8) Borowski Marek Kazimierz 460
9) Jagodziński Ryszard Paweł 814
10) Nowakowski Stanisław Antoni 1.197
11) Dolata Beata 387
12) Barczak Tomasz 1.241
13) Dziedzic-Dombek Stanisława Krystyna 442
14) Igliński Henryk Bolesław 203
15) Koszowski Franciszek 1.004
16) Licznerska Anna Maria 195
17) Niciejewski Andrzej 205
18) Poznański Edward Władysław 250
19) Selbka Andrzej Adam 66
20) Stocki Jan Tadeusz 82
21) Styrna Henryk Józef 618
22) Warzeszkiewicz Ewa Zofia 130
23) Zaborowski Tadeusz 584
24) Żak Franciszek 1.433

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 30.904

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Piotrowska Teresa 12.196
2) Grobelski Ryszard Zdzisław 2.208
3) Kaczmarek Janusz Tadeusz 3.100
4) Pulchny Henryk Stanisław 2.422
5) Hermanowski Robert Sebastian 515
6) Harasimczyk Rafał 296
7) Krakowiak Dariusz Piotr 1.110
8) Czerniawski Dariusz Daniel 302
9) Eliasz Józef Henryk 1.399
10) Szeliga Sławomir Kazimierz 1.373
11) Piekarski Krzysztof 319
12) Biedrzycki Wojciech 282
13) Mrówczyński Andrzej Kazimierz 658
14) Wiśniewski Łukasz 571
15) Bałdyga Janusz Andrzej 313
16) Boniecki Jerzy 340
17) Grzanka Dawid 401
18) Gonczerzewicz Karol Mirosław 215
19) Spychalski Jerzy 370
20) Dereszyński Krzysztof Mikołaj 192
21) Nawrocka Danuta Wanda 878
22) Bartkowski Mirosław 150
23) Pycior Jarosław Wojciech 150
24) Nowacki Wojciech 1.144

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 917

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Sengebusch Adam Piotr 179
2) Kulczycki Grzegorz Adam 96
3) Dąbrowski Zygmunt Stanisław 81
4) Lipiński Krzysztof Henryk 77
5) Kotowska Jadwiga Zofia 102
6) Sawicki Tadeusz Czesław 46
7) Łukaszewski Jan 48
8) Mazurkiewicz Zbigniew 59
9) Zachwieja Krzysztof Wojciech 25
10) Wojcieszek Beata Maria 46
11) Adolska Grażyna 63
12) Winiarz Andrzej Jacek 14
13) Arwaj Mariusz Jan 15
14) Szwechowicz Leszek 16
15) Gołąbek Krzysztof 26
16) Burnat Adam 24

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 28.103

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Hatka Witold 12.699
2) Eckardt Maciej Klaudiusz 3.544
3) Drzewiecka Irena Małgorzata 1.717
4) Szamocki Jerzy Wiktor 1.258
5) Czajka-Bogacka Bogumiła Elżbieta 941
6) Benduski Andrzej Tadeusz 719
7) Młodzikowski Sławomir Krzysztof 473
8) Kinal Marian 372
9) Krasicka-Zendel Teresa 320
10) Matuszewski Jacek Antoni 690
11) Wojciechowska Helena Ewa 445
12) Kledzik Antoni Henryk 308
13) Nowicki Edmund 888
14) Grodzicki Stanisław 681
15) Homme Adam 163
16) Góra Andrzej 371
17) Ciepliński Grzegorz Antoni 169
18) Piskorski Mirosław Kazimierz 426
19) Pilarski Józef 465
20) Piotrowski Antoni 305
21) Wierzejska Barbara 192
22) Jachimczak Grażyna Małgorzata 182
23) Rutkowska Ewa Elżbieta 456
24) Wojtasik Mieczysław Józef 319

na listę nr 13 Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej

oddano głosów 671

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Piotrowski Roman Józef 154
2) Zielińska Ewa 138
3) Zaborski Hilary 59
4) Wojciechowska Cioć Hanna Maria 54
5) Gutowski Artur Waldemar 37
6) Czarny Ryszard Jan 29
7) Miętkiewicz Wiesław 28
8) Zwierski Robert 38
9) Domagalski Robert 26
10) Kłosiński Bogdan Stanisław 36
11) Pawluszak Aldona 13
12) Kazimierska Dorota 59

3. Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 173.486 głosów, uzyskała 7 mandatów; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Bańkowska Anna Danuta 51.885
2) Zemke Janusz Władysław 29.104
3) Gruszka Grzegorz Stefan 23.055
4) Ciemniak Grażyna Jolanta 8.212
5) Hyla-Makowska Barbara Zofia 6.578
6) Wnuk Marcin 6.172
7) Basta Renata Walentyna 4.927

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 32.953 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Mojzesowicz Wojciech 14.870

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 25.419 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Markowski Tomasz Maciej 7.047

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 27.028 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Kłopotek Eugeniusz 9.223

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 30.904 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Piotrowska Teresa 12.196

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 28.103 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Hatka Witold 12.699

Okręg wyborczy nr 5 z siedzibą w Toruniu

1. W okręgu wyborczym wybierano 13 posłów.

Zarejestrowano 11 list okręgowych z 225 kandydatami.

Uprawnionych do głosowania było 802.815 osób.

W głosowaniu wzięło udział 342.607 osób.

Frekwencja wyborcza wyniosła 42,68%.

Głosów nieważnych oddano 15.501, co stanowi 4,54% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 326.077, co stanowi 95,46% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 13 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

oddano głosów 154.427

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Wenderlich Jerzy Jan 52.392
2) Horonziak Arkadiusz Anatoliusz 4.674
3) Szparaga Elżbieta Anna 7.474
4) Lewandowski Bogdan Andrzej 10.593
5) Olewiński Marek Tadeusz 8.207
6) Derwich Bogdan Adam 7.123
7) Wojciechowska Henryka Ewa 3.638
8) Muszalik Wanda Maria 2.861
9) Turska Anna Zofia 4.098
10) Czarnecki Jakub Tomasz 2.135
11) Harasimowicz Małgorzata Maria 1.102
12) Łuczak Krystian Walery 7.088
13) Borkowicz Stefan Stanisław 4.531
14) Krajewski Mirosław 6.161
15) Tomczewski Ryszard 1.524
16) Zawadzki Jerzy 2.980
17) Chodynicki Ryszard 8.563
18) Pruszynowska Maria Jolanta 1.428
19) Szczerbiak Roman Tadeusz 3.221
20) Mendelewska Małgorzata Ewa 2.320
21) Sokołowska Mariola Henryka 5.371
22) Sławkowski Stanisław 2.474
23) Kowarowski Jan Bolesław 1.129
24) Mierzejewski Jerzy 510
25) Czerwonka Ryszard Józef 1.256
26) Jankowska Grażyna Janina 1.574

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

oddano głosów 13.804

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kurski Jacek 3.072
2) Kołodziej Bartłomiej 1.092
3) Skrzypek Władysław 4.685
4) Major Bogdan 609
5) Tomaszewski Patryk 351
6) Sobczak Krzysztof 412
7) Tyrjan Gabriela 283
8) Lewandowski Hieronim Ignacy 285
9) Rozwadowski Roman 159
10) Mazur Jacek 321
11) Hubert-Strauss Danuta 80
12) Nowaczyk Zbigniew Stanisław 59
13) Mol Wiktor 108
14) Kwiatkowska Ewa 598
15) Bartosz Dariusz 97
16) Skoneczna-Tuora Lucyna 123
17) Warnel Aleksander 108
18) Kudlicki Stanisław 63
19) Janiszewski Jacek 1.132
20) Janiszewski Michał 167

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 8.624

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Wyrowiński Jan Alfons 5.481
2) Malinowski Robert 836
3) Naguszewska Krystyna Maria 514
4) Muchliński Zbigniew Joachim 239
5) Wiskirski Makary Grzegorz 130
6) Śliwińska Maria Teresa 309
7) Kowalski Roman Krzysztof 194
8) Śmigiel Stanisław Andrzej 115
9) Werner-Kaszubska Marika Anna 124
10) Fenski Dariusz Benedykt 45
11) Musiałowski Kazimierz Zdzisław 61
12) Kępski Krzysztof Stanisław 82
13) Dokurno Maciej Jarosław 102
14) Dzięgiel Wojciech Adam 60
15) Kędzierski Radosław Łukasz 129
16) Szramowski Wacław Jan 68
17) Nagórski Bartosz Jacek 135

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 39.277

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Sułek Leszek Kazimierz 10.634
2) Kuropatwiński Lech Stefan 2.840
3) Kulwicki Bogdan Jan 2.643
4) Trybuła Roman 1.772
5) Izydorczyk Ignacy Bogdan 1.534
6) Olszyński Józef 1.530
7) Biernacki Grzegorz 2.753
8) Kulwicki Stanisław Franciszek 903
9) Jahns Irena Janina 543
10) Wolski Piotr Aleksander 1.677
11) Sadłowski Andrzej Tadeusz 643
12) Górska Gizela 1.320
13) Misiak Krystyna 1.195
14) Szczupakowski Wojciech 1.669
15) Jabłońska Monika 2.461
16) Kozłowska Sylwia Dorota 1.514
17) Siemianowski Józef Jerzy 723
18) Wzorek Zdzisław 601
19) Mojzesowicz Maciej 2.322

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 22.764

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Gronkiewicz Romuald 3.825
2) Mężydło Antoni 4.686
3) Jaworski Józef 1.771
4) Ardanowski Jan Krzysztof 2.077
5) Borowski Ryszard Władysław 1.801
6) Sikora Marek 1.900
7) Śmietana Krzysztof Stanisław 1.378
8) Szwedo Andrzej Wiesław 293
9) Wojciechowski Jarosław 514
10) Frontczak Jerzy Kazimierz 198
11) Przybylski Jerzy 768
12) Ciemniewski Zbigniew Wiesław 187
13) Sulerzycki Marcin Łukasz 188
14) Szlagowski Daniel 188
15) Gładyszewski Marian 223
16) Sędzikowska Mirosława Maria 975
17) Obernikowicz Jan Teofil 401
18) Czerny Jerzy Józef 165
19) Gajek Ewaryst 377
20) Pastuszewski Bronisław 163
21) Ernest Zbigniew 686

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 28.897

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Sosnowski Zbigniew 4.246
2) Obuchowska Ewa 1.814
3) Koc Władysław 1.209
4) Kurowska Marianna Irena 2.215
5) Wakuluk Jan 570
6) Kwiatkowski Zygmunt 2.417
7) Korgol Edmund Stanisław 640
8) Lewandowski Zbigniew Karol 1.321
9) Kasperek Czesław 287
10) Złotnikiewicz Franciszek 498
11) Osiński Marek Kazimierz 867
12) Kubacki Jan II Franciszek 877
13) Zakrzewski Tomasz 1.377
14) Tułodziecki Kazimierz 1.783
15) Śliwka Janusz Ryszard 426
16) Trojakowski Mariusz 1.728
17) Bober Ryszard Jakub 1.274
18) Gapiński Henryk 1.146
19) Klimkiewicz Marek 1.754
20) Kołaczyński Jan 538
21) Kruszczyńska Władysława Lucyna 240
22) Kuliński Wojciech Jerzy 282
23) Lewandowska-Mazurek Krystyna 341
24) Popławski Romuald Waldemar 119
25) Turek Anna 298
26) Walczak Leszek Stanisław 630

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 31.256

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Rybicki Sławomir 8.808
2) Kolanowski Jerzy 1.970
3) Derlicki Wacław 2.340
4) Nowak Marek 2.653
5) Dowgiałło Krystyna Teresa 3.439
6) Kwiatkowski Bernard 2.853
7) Tasarz Roman Stefan 901
8) Miciński Maciej Marian 484
9) Skonieczka Marcin Seweryn 386
10) Radomski Janusz Wojciech 440
11) Jackiewicz Mirosław Mieczysław 291
12) Szaciłowski Jarosław 457
13) Śmiarowski Adam 107
14) Skowronek Robert Henryk 296
15) Kania Barbara Danuta 855
16) Soborski Jacek 1.250
17) Plota Joanna Elżbieta 517
18) Dusza Ryszard 454
19) Kozera Jarosław Stefan 330
20) Jankowska Bożena 717
21) Moraczewski Tomasz Andrzej 481
22) Szefler Roman Włodzimierz 360
23) Kostrzewa Jacek Andrzej 867

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 780

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Urtnowski Sławomir 139
2) Adamczyk Zbigniew 101
3) Zawierucha Zbigniew 50
4) Nowakowski Jan 76
5) Reimann-Stempkowska Monika Joanna 61
6) Weber Robert Piotr 34
7) Ryniec Dariusz 19
8) Świątkowski Leszek Wiesław 47
9) Bonkowski Mariusz Henryk 28
10) Wiśniewski Waldemar 43
11) Malinowski Robert 34
12) Tworek Alfred 4
13) Dziuba Zbigniew Jan 14
14) Liszowski Jan Emil 19
15) Węgrzyk Tadeusz Antoni 6
16) Słabisz Bogusław Piotr 8
17) Strzelecki Tadeusz Wojciech 27
18) Musiolik Grzegorz Roman 11
19) Brudny Krystian Marian 21
20) Ziółkowski Andrzej 38

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 24.823

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Sobecka Anna Elżbieta 18.457
2) Zdrojewski Lech Jan 947
3) Rutkowski Adam Jan 788
4) Walter Tadeusz Józef 622
5) Gdaniec Zygmunt Zdzisław 259
6) Gehrke Andrzej Janusz 159
7) Zawalska Alicja 466
8) Budziło Roman Zbigniew 138
9) Topolewski Marek Jan 217
10) Żuraw Stefan 203
11) Góralski Jerzy Melchior 296
12) Szczepanik Henryk Jan 217
13) Białecki Stanisław Marian 90
14) Stefański Marek Szczepan 259
15) Ropiak Teofil 103
16) Baran Miłosz Mikołaj 130
17) Maciudzińska Stefania Elżbieta 147
18) Ląkiert Henryk 98
19) Sobczak Ryszard Stefan 227
20) Schröder Zbigniew Andrzej 118
21) Pobóg Ruszkowski Andrzej Edmund 87
22) Repeta Kazimierz 78
23) Rostek Maria 169
24) Krawczyk Maria Elżbieta 229
25) Cierpiałkowski Jerzy 57
26) Szczepaniak Ryszard 262

na listę nr 13 Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej

oddano głosów 759

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kaczmarek Tomasz Jan 144
2) Wiśniewski Andrzej 58
3) Roszak Andrzej 34
4) Janiak Marek Jakub 47
5) Wysocki Marian 38
6) Kosiński Adam Tomasz 40
7) Patyk Jan 28
8) Lewandowski Tomasz Bolesław 84
9) Dolatowski Arkadiusz Michał 37
10) Kozłowski Piotr 39
11) Gutowska Agnieszka 39
12) Gierej Zenon Adam 6
13) Borkowski Janusz Ignacy 147
14) Kłyk Ryszard 18

na listę nr 14 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

oddano głosów 666

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Piaskowska Teresa 169
2) Jakubas Barbara 49
3) Boniecki Kamil 63
4) Jurewicz Marcin 51
5) Czajkowski Grzegorz 65
6) Słomczewska Wioletta 37
7) Bukowiecka Grażyna Magdalena 26
8) Socha Maria Henryka 33
9) Jóźwiak Sebastian 20
10) Domeracki Bartosz Krzysztof 24
11) Koczorowski Przemysław 47
12) Kozłowski Dominik 20
13) Krzyś Krzysztof 62

3. Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 154.427 głosów, uzyskała 7 mandatów; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Wenderlich Jerzy Jan 52.392
2) Lewandowski Bogdan Andrzej 10.593
3) Chodynicki Ryszard 8.563
4) Olewiński Marek Tadeusz 8.207
5) Szparaga Elżbieta Anna 7.474
6) Derwich Bogdan Adam 7.123
7) Łuczak Krystian Walery 7.088

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 39.277 głosów, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Sułek Leszek Kazimierz 10.634
2) Kuropatwiński Lech Stefan 2.840

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 22.764 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który

otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Meżydło Antoni 4.686

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 28.897 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Sosnowski Zbigniew 4.246

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 31.256 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Rybicki Sławomir 8.808

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 24.823 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Sobecka Anna Elżbieta 18.457

Okręg wyborczy nr 6 z siedzibą w Lublinie

1. W okręgu wyborczym wybierano 15 posłów.

Zarejestrowano 10 list okręgowych z 245 kandydatami.

Uprawnionych do głosowania było 935.378 osób.

W głosowaniu wzięły udział 449.794 osoby.

Frekwencja wyborcza wyniosła 48,09%.

Głosów nieważnych oddano 14.353, co stanowi 3,20% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 434.270, co stanowi 96,80% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 15 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 148.814

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Sierakowska Izabella Antonina 65.878
2) Kurczuk Grzegorz 18.533
3) Osik Wiktor Jerzy 8.845
4) Michałowski Stanisław Jan 4.436
5) Czechowska Anna Maria 2.378
6) Setnik Ryszard Jacenty 1.656
7) Członka Tadeusz 4.716
8) Basiak Janusz 5.170
9) Stasiak Celina Waleria 2.059
10) Domżał-Drzewicka Renata Anna 1.776
11) Kasznia Arkadiusz 5.721
12) Jeśkiewicz Stanisław Mikołaj 1.236
13) Jędruszczak Elżbieta 1.200
14) Jurek Janusz 989
15) Janoszczyk Antoni 2.410
16) Dziubińska Katarzyna Urszula 1.070
17) Kornatka Bożena Tamara 1.648
18) Kopeć Tadeusz 1.677
19) Kulik Grażyna Bożena 783
20) Matyska Józef 953
21) Pieńkosz Beata Ewa 1.033
22) Ryś Barbara 1.306
23) Sęk Leszek Stanisław 745
24) Szubartowski Michał Andrzej 608
25) Bryńska Małgorzata Sylwia 814
26) Szmuc Bogusław 967
27) Szymański Zygmunt Jerzy 5.569
28) Szymczyk Zdzisław 782
29) Tomaszewski Lucjan 2.434
30) Zaworski Jan 1.422

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy oddano głosów 19.547

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Szczot Jacek 4.439
2) Szczygieł Mieczysław 2.637
3) Dudziak Waldemar 1.850
4) Flis Edward 1.688
5) Mach Jadwiga 973
6) Sprawka Lech Stanisław 771
7) Wójcik Dariusz Aleksander 2.572
8) Stępniewski Witold 566
9) Haczewski Ireneusz Jerzy 161
10) Szabliński Krzysztof 409
11) Kozyra Waldemar 145
12) Bondyra Alfred 605
13) Skrzetuski Andrzej Tomasz 206
14) Zawisza Jerzy Kazimierz 156
15) Kowalczyk Piotr Zbigniew 251
16) Marczewski Krzysztof Tadeusz 558
17) Grudzień Jacek Grzegorz 205
18) Okoń Marek 457
19) Dubejko Janusz 709
20) Strześniewski Krzysztof Stanisław 108
21) Hobler Piotr 81

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 9.458

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Bryłowski Paweł Jan 4.737
2) Zieliński Andrzej Wojciech 729
3) Papiernik Henryk 357
4) Adach Anna Lidia 387
5) Krakowski Wojciech Andrzej 179
6) Osiak Urszula Janina 298
7) Bajda Krystyna Stanisława 226
8) Mazurek Małgorzata 175
9) Słowikowska-Postój Beata Weronika 181
10) Smutek Zbigniew Ryszard 271
11) Olczak Halina 130
12) Dąblowski Tomasz Andrzej 80
13) Cechowicz Waldemar Kazimierz 48
14) Pleskaczyński Piotr Jan 57
15) Arciszewski Włodzimierz Alojzy 57
16) Panas Krystyna Teresa 190
17) Józwik Tomasz 115
18) Walencka-Danczowska Justyna 120
19) Kwietniewski Ludomir 84
20) Hanczarek Paweł 97
21) Tkaczyk Wiesław Rajmund 188
22) Andrusiewicz Wojciech Andrzej 74
23) Skoczylas Andrzej Janusz 108
24) Chudzik Tadeusz 68
25) Michalski Zenon 75
26) Grabowska-Wójcik Marzenna Lidia 99
27) Hunek Sławomir Adolf 118
28) Szafran Danuta Wanda 66
29) Kiełczewski Andrzej Józef 44
30) Sarzyński Janusz Kazimierz 100

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 57.796

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Żywiec Józef 16.733
2) Głębocki Stanisław 5.153
3) Duszak Stanisław 2.242
4) Widz Marian 4.420
5) Jarznicki Ryszard 1.868
6) Dylewski Józef 1.507
7) Boreczek Ryszard 1.609
8) Książek Małgorzata 2.827
9) Deres-Szewczak Ewa 1.888
10) Starek Tomasz Józef 1.221
11) Marczak Bożena 1.635
12) Wiechnik Marian 814
13) Danielewicz Marian 943
14) Strzyżewski Maciej 833
15) Piłat Barbara 2.543
16) Wańczowski Kazimierz 1.101
17) Król Adolf 2.268
18) Kowal Włodzimierz 986
19) Jefimow Tytus 309
20) Pluta Kamila Ewa 1.382
21) Jędrych Jan 763
22) Sekuła Władysław 2.415
23) Kłos Józef 2.336

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 40.887

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kruk Elżbieta Małgorzata 17.478
2) Mańka Andrzej 5.635
3) Krupa Krzysztof Adam 1.820
4) Czuma Łukasz Ignacy 1.447
5) Jasik Jan Ryszard 959
6) Czeżyk Ignacy Tadeusz 1.890
7) Żaczek Jarosław 1.327
8) Kosior Jerzy Jan 621
9) Machaj Krzysztof Julian 437
10) Mareczka Kazimierz 1.597
11) Kozłowski Krzysztof 1.155
12) Podniesiński Marek Henryk 702
13) Gruszczyk Józef Krzysztof 314
14) Barwińska Anna Jolanta 1.066
15) Milewski Ryszard Witold 556
16) Węs Mariusz Jacek 377
17) Jezior Dariusz 445
18) Czapla Mieczysław 350
19) Brzustowski Tomasz Robert 265
20) Bilko Piotr 176
21) Tomasiak Jacek Mikołaj 478
22) Karwowski Jan 911
23) Stańko Tomasz 881

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 74.998

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Podkański Zdzisław Zbigniew 24.510
2) Olszak-Winiarska Maria 2.807
3) Bigos Mieczysław 1.326
4) Boguta Witold Antoni 1.214
5) Gański Henryk 1.145
6) Hunek Edward 2.551
7) Jabłoński Wiktor 899
8) Jargiło Grażyna 959
9) Jaworski Czesław 2.172
10) Jędryczek Ignacy Piotr 867
11) Krowicka-Sagan Alina 873
12) Kurys Krzysztof 300
13) Olek Tadeusz Szymon 434
14) Perka Witold Andrzej 957
15) Polański Tadeusz 5.221
16) Popiołek Witold 1.535
17) Puszkarski Marek 465
18) Sawicki Piotr Paweł 1.495
19) Smolarz Henryk Józef 2.314
20) Smykla Henryk 423
21) Starownik Marian Roman 3.278
22) Stręciwilk Jan 806
23) Szadura Andrzej Leon 335
24) Świętochowski Leszek Jan 6.189
25) Wesołowski Marian 3.904
26) Wieczorek Henryk 1.089
27) Włoch Wanda Danuta 970
28) Wojdat Dariusz Grzegorz 1.860
29) Wojtak Tadeusz 3.603
30) Zaborowski Zbigniew 497

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 36.843

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Gilowska Zyta Janina 11.284
2) Karpiński Włodzimierz Witold 6.304
3) Niekraszuk Jacek 678
4) Wysocki Włodzimierz Antoni 3.631
5) Łupina Piotr Zbigniew 1.312
6) Bryzek Ireneusz Mirosław 312
7) Skrok Stanisław 577
8) Sierpińska-Kruś Joanna Agnieszka 1.622
9) Ziomek Mirosław 506
10) Przybycień Krzysztof Kazimierz 307
11) Furmaga Joanna Zofia 529
12) Denis-Świerszcz Bartłomiej Krzysztof 191
13) Zaleski Zbigniew Franciszek 858
14) Kusiak Stanisław Edward 316
15) Karaś Władysław Marcin 880
16) Gajak Andrzej Leszek 425
17) Jaworski Jerzy Lech 494
18) Hałabiś Lesław Apolinary 630
19) Linkowski Grzegorz Tomasz 202
20) Woch Krzysztof Tadeusz 678
21) Marczewski Zbigniew Andrzej 593
22) Sowińska Mariola 888
23) Madej Zdzisław 585
24) Łukasiewicz Marek 512
25) Chmielewski Stanisław Władysław 342
26) Jedlina Dariusz Marek 504
27) Szymona Jan Jacek 1.683

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 1.709

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kukuryk Jerzy Zenon 209
2) Sidoruk Józef 123
3) Szymonik Wacław 104
4) Dudziak Henryk 221
5) Kozyra Anna Beata 139
6) Stępniewski Kazimierz Henryk 87
7) Kołaczkowska Aneta Barbara 101
8) Wnuczek Jan 60
9) Turlewicz Józef Andrzej 22
10) Wawrzyszak Adam Marcin 32
11) Janas Włodzimierz Grzegorz 21
12) Paśnikowski Grzegorz 44
13) Pietras Artur Adam 38
14) Jankowska Agnieszka Krystyna 76
15) Jargiło Anna 67
16) Jawor Ewelina 56
17) Zapora Daniel Marcin 25
18) Talarowska-Kuwałek Ewa 31
19) Chachuła Maria Bożena 16
20) Kramek Zbigniew Andrzej 32
21) Dusza Marek Stefan 20
22) Sprycha Zdzisław 25
23) Wojtasik Janusz Waldemar 32
24) Małysiak Andrzej Zygmunt 22
25) Budnicka Renata 26
26) Śmigła Mirosław 5
27) Stanek Mirosław Bogusław 21
28) Dziekan Eugeniusz Antoni 15
29) Lange Stefan Andrzej 39

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 43.039

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Luśnia Robert Jerzy 9.205
2) Masłowska Gabriela 12.243
3) Wrzos Waldemar Andrzej 1.922
4) Szwed Edward Józef 2.183
5) Napieracz Anna 6.397
6) Wawerski Janusz 1.360
7) Szukiewicz Zygmunt Leszek 793
8) Tadyniewicz Zbigniew Stanisław 407
9) Ratuszniak Andrzej Zbigniew 720
10) Stefańczyk Stanisław Kazimierz 1.019
11) Truskowski Marian Edward 1.238
12) Latos Stanisław 884
13) Banaś Jacek Wojciech 1.097
14) Lizut Rafał Andrzej 475
15) Suchora Henryk 1.363
16) Rymuszka Kazimierz Jan 302
17) Ostaszewski Kazimierz 1.431

na listę nr 14 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

oddano głosów 1.179

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Jastrzębski Piotr 238
2) Warzocha Jan 141
3) Terlecka Jolanta 153
4) Ciliński Andrzej 63
5) Nowicka Weronika Jolanta 67
6) Błachnio Halina 82
7) Chojnacki Piotr 45
8) Flis Marian Stanisław 75
9) Kur Sławomir Kazimierz 25
10) Luty Artur Andrzej 39
11) Myka Zygmunt 32
12) Pietrzak Andrzej 64
13) Świątek Woć Teresa 69
14) Swatowska Stanisława 30
15) Skonecki Władysław Tadeusz 56

3. Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 148.814 głosów, uzyskała 5 mandatów; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Sierakowska Izabella Antonina 65.878
2) Kurczuk Grzegorz 18.533
3) Osik Wiktor Jerzy 8.845
4) Kasznia Arkadiusz 5.721
5) Szymański Zygmunt Jerzy 5.569

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 57.796 głosów, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Żywiec Józef 16.733
2) Głębocki Stanisław 5.153

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 40.887 głosów, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kruk Elżbieta Małgorzata 17.478
2) Mańka Andrzej 5.635

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 74.998 głosów, uzyskała 3 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Podkański Zdzisław Zbigniew 24.510
2) Świętochowski Leszek Jan 6.189
3) Polański Tadeusz 5.221

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 36.843 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Gilowska Zyta Janina 11.284

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 43.039 głosów, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Masłowska Gabriela 12.243
2) Luśnia Robert Jerzy 9.205

Okręg wyborczy nr 7 z siedzibą w Chełmie

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.

Zarejestrowano 9 list okręgowych z 163 kandydatami.

Uprawnione do głosowania były 763.124 osoby.

W głosowaniu wzięły udział 355.984 osoby.

Frekwencja wyborcza wyniosła 46,65%.

Głosów nieważnych oddano 15.797, co stanowi 4,45% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 339.485, co stanowi 95,55% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 12 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 117.377

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Nikolski Lech Stanisław 25.692
2) Byra Jan 15.119
3) Janowski Zbigniew Tadeusz 10.054
4) Skomra Szczepan Stanisław 8.729
5) Fisz Agata 5.501
6) Kudzia Wiesława 1.616
7) Badach Tadeusz Tomasz 7.588
8) Sławiński Zenon Leon 2.001
9) Pietrucha Małgorzata 1.294
10) Czuryło Stanisław 5.629
11) Gierszon Ryszard 849
12) Gruszkowski Franciszek 2.947
13) Hurko Wacław Marian 927
14) Klocek Zofia Jadwiga 1.006
15) Kociubińska-Koza Barbara Krystyna 1.680
16) Korniluk Jerzy Adam 1.584
17) Bielak Aleksandra 1.447
18) Maksymiuk Stanisław 7.265
19) Pasieka Jerzy Janusz 3.459
20) Piasko Mirosława 792
21) Piłat Hanna 2.165
22) Rosłan Janusz Zbigniew 6.157
23) Walewander Joanna Magdalena 1.387
24) Żelazowska Halina Maria 2.489

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy oddano głosów 13.069

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Denysiuk Zdzisław 2.648
2) Kardas Krzysztof Jacek 451
3) Majdański Stanisław 1.410
4) Sulima Piotr Janusz 536
5) Bergier Józef 3.381
6) Wichorowski Ryszard Nikodem 344
7) Tajchert Janusz 405
8) Moroz Andrzej Janusz 192
9) Gałecki Dariusz Bronisław 764
10) Sosnowski Antoni Jan 484
11) Kurzyna Marian Jan 1.245
12) Orkisiewicz Zdzisław 130
13) Łabno Paweł 79
14) Zwolan Krzysztof Marian 1.000

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 5.072

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Wujec Henryk 2.010
2) Flis Tomasz 395
3) Korczyński Janusz 692
4) Kosik Maciej Antoni 228
5) Niedźwiecka Monika 192
6) Kaliszuk Iwona Małgorzata 178
7) Błaszczuk Barbara 227
8) Majchrowicz Grażyna Marcela 99
9) Przyborski Zbigniew Stanisław 91
10) Gadaj Irena 220
11) Romanowski Stanisław 138
12) Palak Ewa Lucyna 168
13) Potapczuk Jolanta Maria 94
14) Pogódź Przemysław Piotr 82
15) Strupieniuk Zdzisław 64
16) Jówko Danuta Agnieszka 60
17) Rudzki Piotr Nikodem 30
18) Policha Janusz Jacek 42
19) Bielińska Dorota Maria 62

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 53.855

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Michalski Jerzy 15.421
2) Kwiatkowski Marian 10.691
3) Czuchra Michał 2.091
4) Czerwonka Robert 4.226
5) Jacuniak Henryk 1.768
6) Lipiński Jan 4.304
7) Pogódz Barbara Janina 2.886
8) Malesa Marzena Jolanta 4.673
9) Złamańczuk Ryszard Edmund 2.666
10) Kapłan Kazimierz 1.535
11) Gmyz Władysław 1.092
12) Fedyk Janusz 827
13) Maciejczyk Marek 714
14) Znaniecki Piotr Paweł 961

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 17.745

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Dzięga Włodzimierz 3.486
2) Grzelaczyk Marek 4.013
3) Woźnica Janusz Józef 2.131
4) Kisiel Zenon 907
5) Bukowski Rafał Tomasz 1.127
6) Olekszyk Józef Wiesław 511
7) Onyszkiewicz Marek Juliusz 1.381
8) Papuda Dariusz 209
9) Szmulik Stanisław 251
10) Łapecki Sylwester 305
11) Szubińska Stanisława Maria 700
12) Kuncewicz Maria 865
13) Mazurek Sławomir 669
14) Bender Iwo Cyryl 1.190

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 72.591

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Stefaniuk Franciszek Jerzy 15.341
2) Bogucki Jarosław Stanisław 1.375
3) Bratkowski Arkadiusz Tomasz 7.595
4) Chmiel Henryk 1.524
5) Cichosz Lucjan 2.901
6) Czech Sławomir 1.931
7) Dargiewicz Lucyna 1.103
8) Dawidowski Jan Mieczysław 1.248
9) Jaworski Marian 3.911
10) Kowalczyk Jan Franciszek 5.140
11) Kowalski Bogusław 537
12) Królikowska Teresa 3.047
13) Lekki Zbigniew 222
14) Mazurek Barbara 1.177
15) Pawłowski Marek 1.998
16) Piętak Franciszek 3.014
17) Sawicki Mirosław Mieczysław 1.008
18) Silnicki Stefan 404
19) Sławecki Tadeusz 5.586
20) Stanibuła Ryszard Zbigniew 6.823
21) Szatkowski Janusz Zbigniew 968
22) Szpak Janusz Krzysztof 3.823
23) Welman Bożena Helena 1.360
24) Żądło Bogusław Józef 555

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 20.048

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Żmijan Stanisław 4.382
2) Grabczuk Krzysztof 4.085
3) Oleszczak Stefan 1.840
4) Pękalski Tomasz Wacław 1.644
5) Mulawa Andrzej Stanisław 1.850
6) Iwaniec Krzysztof Piotr 539
7) Wawiórko Katarzyna Anna 942
8) Hankiewicz Dariusz Stanisław 444
9) Sadlak Andrzej 527
10) Nowosad Artur 715
11) Dudek Andrzej Wojciech 416
12) Zakrzewska Anna Maria 1.108
13) Turek Jadwiga 372
14) Kobelski Mieczysław 118
15) Broniewicz Bogusław 274
16) Chmielewski Radosław Stanisław 792

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 1.354

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Onisk Jan 201
2) Mielniczuk Robert Andrzej 130
3) Kuszpa Grzegorz Beniamin 90
4) Majewski Piotr Eugeniusz 108
5) Goździk Monika 106
6) Szymański Artur Andrzej 118
7) Gruba Konrad Zdzisław 54
8) Sokalski Tadeusz 44
9) Gołębski Leszek Piotr 61
10) Opoczyńska Magdalena Agnieszka 95
11) Sidoruk Piotr Paweł 46
12) Pękała Piotr Józef 57
13) Forysiuk Monika Elżbieta 32
14) Sala Teresa 46
15) Jeż Marek 37
16) Józiuk Jolanta Magdalena 22
17) Sidoruk Anna 36
18) Skupin Janusz Wiktor 9
19) Panek Krzysztof Piotr 17
20) Szymacek Andrzej Waldemar 15
21) Hoffman Jan Józef 14
22) Buchyński Robert Witold 16

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 38.374

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Lewczuk Henryk 7.224
2) Lubaś Stanisław 1.305
3) Suszek Marek Zdzisław 2.053
4) Baczewski Józef Fryderyk 1.537
5) Strzęciwilk Alfred Henryk 1.995
6) Jarocki Stefan Andrzej 1.174
7) Michalska Izabela Maria 2.757
8) Dajek Stanisław 547
9) Kośmider Władysław 1.495
10) Bosko Bogdan 1.297
11) Ożga Leokadia Anna 3.650
12) Gmyz Maria 3.439
13) Domańska Maria 1.921
14) Bilkiewicz Janusz Stefan 616
15) Guz Jan Edward 283
16) Sendecka Maria 7.081

3. Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 117.377 głosów, uzyskała 5 mandatów; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Nikolski Lech Stanisław 25.692
2) Byra Jan 15.119
3) Janowski Zbigniew Tadeusz 10.054
4) Skomra Szczepan Stanisław 8.729
5) Badach Tadeusz Tomasz 7.588

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 53.855 głosów, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Michalski Jerzy 15.421
2) Kwiatkowski Marian 10.691

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 72.591 głosów, uzyskała 3 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Stefaniuk Franciszek Jerzy 15.341
2) Bratkowski Arkadiusz Tomasz 7.595
3) Stanibuła Ryszard Zbigniew 6.823

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 20.048 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Żmijan Stanisław 4.382

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 38.374 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Lewczuk Henryk 7.224

4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie uzyskały mandatów:

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 17.745 głosów

Okręg wyborczy nr 8 z siedzibą w Zielonej Górze

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.

Zarejestrowano 11 list okręgowych z 210 kandydatami.

Uprawnionych do głosowania było 769.909 osób.

W głosowaniu wzięły udział 327.794 osoby.

Frekwencja wyborcza wyniosła 42,58%.

Głosów nieważnych oddano 15.337, co stanowi 4,69% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 311.993, co stanowi 95,31% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 12 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 160.790

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Brachmański Andrzej 32.251
2) Kochanowski Jan 16.017
3) Freyberg Ewa 8.472
4) Borowik Wojciech 3.957
5) Gryko Lidia 5.626
6) Wontor Bogusław 13.367
7) Owoc Alfred 11.364
8) Faliński Zbigniew 6.611
9) Wołowicz Franciszek 12.415
10) Kasprzak-Perka Joanna 4.060
11) Derech-Krzycki Jakub 10.739
12) Borkowska-Jocz Jolanta 2.484
13) Gębicz-Witek Teresa 1.602
14) Przewłocki Władysław 1.134
15) Kąkalec Tadeusz 2.041
16) Jarecka-Cieślak Romualda 1.630
17) Aleksandrowicz Hieronim 2.253
18) Zawadzka Julita 4.286
19) Kęs Kazimierz 3.855
20) Zawadzka Zofia 2.995
21) Lewaszkiewicz Ryszard 1.186
22) Jasicka Aleksandra 1.076
23) Mączyńska Anna Maria 1.687
24) Smoleń Robert 9.682

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

oddano głosów 18.695

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Jankowski Maciej 4.269
2) Chrzanowski Andrzej Mieczysław 3.059
3) Rutkowski Roman Stanisław 2.828
4) Barczak Piotr 1.180
5) Kudynowski Andrzej 224
6) Szumna Wanda Elżbieta 370
7) Walczowski Tadeusz Jan 225
8) Nadworska Karina Ilona 164
9) Sondej Roman 287
10) Bakalarz Bogdan Adam 888
11) Budniak Marek Józef 821
12) Czyż Janusz Mirosław 401
13) Kuczyński Marek Józef 457
14) Semeniuk Zbigniew 556
15) Zieniuk Bogusław 86
16) Terek Zbigniew Jan 141
17) Gancarz Ewa Danuta 378
18) Hreczyński Tomasz 80
19) Sobieszczuk Alfred 70
20) Górnicki Ryszard 233
21) Czekalik Marian Andrzej 46
22) Pawłowska Regina 284
23) Król-Łęgowska Katarzyna 118
24) Iwan Stanisław Antoni 1.530

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 10.492

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Wierchowicz Jerzy 4.260
2) Fiedorowicz Czesław 2.083
3) Woropaj Wojciech Józef 373
4) Polak Elżbieta Anna 604
5) Świder Andrzej Leszek 356
6) Pietruszak Wiesław 320
7) Litewka Barbara Irena 403
8) Wawrzyniak Wiesława Halina 184
9) Potorski Ryszard 136
10) Wróblewski Radosław Artur 209
11) Ratajczak Wiesław 177
12) Szarłata Marek 192
13) Marciszonek Irena 117
14) Kołosionek Tadeusz 126
15) Walków Grzegorz Daniel 101
16) Dębska-Szmyt Stanisława 48
17) Jasionek Tadeusz 200
18) Szcześniewicz Anna Teresa 137
19) Sowińska Gabriela Marianna 78
20) Groblica Sylwia 67
21) Chrzęściewski Piotr 97
22) Tchórzewska Małgorzata 53
23) Romański Paweł Tadeusz 62
24) Finster Patrycja Flavia 109

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 29.957

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Ostrowski Henryk 9.653
2) Przybylski Andrzej 3.101
3) Nowak Andrzej 2.727
4) Minkiewicz Anna 3.437
5) Bloda Adam 862
6) Staszewski Benedykt 969
7) TyblewskiJan 572
8) Tomlik Kazimierz 506
9) Szymczak Marian 1.122
10) Jurczuk Renata 1.993
11) Szwed Eugeniusz 602
12) Seroka Michał 407
13) Baworowski Leszek 515
14) Doliński Wiesław 270
15) Bernat Izydor 292
16) Grabowski Andrzej 1.772
17) Szawłowski Jan 215
18) Olek Marek 942

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 17.672

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Marcinkiewicz Kazimierz 8.367
2) Ast Marek 2.624
3) Susłowicz Romuald 499
4) Kołodziejczak Bogusław 514
5) Madej Ireneusz 823
6) Janowicz Danuta Regina 1.120
7) Pużak Tadeusz 428
8) Bielawski Jerzy 460
9) Guzikowska Joanna 685
10) Galerczyk Krzysztof Jan 262
11) Wójcik Marcin 258
12) Kluza Roman Tadeusz 200
13) Sagan Hubert 277
14) Klatta Piotr 225
15) Antczak Mieczysław 320
16) Zadrejko Oskar 132
17) Wojtaszek Jerzy Kazimierz 152
18) Łuczyński Piotr Jacek 326

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 23.382

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Andrykiewicz Jan Tadeusz 1.620
2) Zych Józef 7.378
3) Świrepo Jan 2.152
4) Fedak Jolanta 555
5) Sławiak Bożena Maria 5.657
6) Tomczyszyn Stanisław 427
7) Protasowicki Mieczysław 246
8) Musialski Bogdan Edward 259
9) Chudy Roman Edward 411
10) Kowalczyk Stanisław 731
11) Małozięć Grażyna 415
12) Owsiak Leopold 516
13) Olejniczak Mirosław Wojciech 436
14) Gabryelski Grzegorz 303
15) Straus Dariusz 403
16) Szykuła Maciej 213
17) Bagiński Robert 183
18) Stachów Krystyna 405
19) Białek Wojciech Rafał 80
20) Magda Rafał 109
21) Kaczmarek Jarosław Józef 369
22) Kornowicz Bogusława 136
23) Urbaniak Anna 268
24) Maruszewski Krzysztof 110

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 30.622

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Bachalski Dariusz Jacek 9.186
2) Sosnowski Jan 2.506
3) Krajewski Józef 1.611
4) Jabłoński Roman 1.830
5) Bukiewicz Bożenna 3.024
6) Daszkiewicz Edward 3.469
7) Pniewski Wiesław 756
8) Pieniężny Ziemowit 1.208
9) Jabłoński Marcin 1.792
10) Sierpatowski Marian 729
11) Szmyt Gerard 371
12) Skiba Wojciech 1.257
13) Mizak Ryszard 268
14) Chamera Ireneusz 474
15) Biel Andrzej 382
16) Michalak Andrzej 509
17) Jodkowski Kazimierz 1.250

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 1.172

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Zarzycki Mieczysław Albert 257
2) Żbikowska Grażyna 98
3) Zieliński Jerzy 88
4) Szymaniak Elżbieta Barbara 104
5) Guzek Wacław 72
6) Świniarek Zygmunt Jan 48
7) Leśniewska Beata Stanisława 94
8) Dopierała Sylwester 62
9) Bogalejsza Mirella 39
10) Łowicki Kazimierz 44
11) Kulej Tadeusz Maciej 33
12) Zubrzycka-Urbańska Dorota Agnieszka 58
13) Bylica Zbigniew 31
14) Szatarska Leokadia 22
15) Tomaszewicz Tadeusz 26
16) Kublik Henryk 17
17) Dąbrowska Eulalia Maria 40
18) Nolbrzak Mirosław 14
19) Tomza Jacek Józef 25

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 16.978

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Gudzowski Stanisław Eugeniusz 6.197
2) Soroka Janusz Leon 636
3) Kostrzewa Zdzisław Kazimierz 1.171
4) Leszczyński Józef 1.042
5) Jaworski Adam 1.098
6) Dziedzic Krzysztof 472
7) Wasylciów Wiesław Piotr 698
8) Nowik Jan 1.292
9) Wobalis Teresa 968
10) Lis Zbigniew Józef 704
11) Stańczyk Mariusz Jerzy 501
12) Fryziak Wiesław 266
13) Wojtkowska Jadwiga Krystyna 1.483
14) Wojciechowicz Stanisław 450

na listę nr 13 Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej

oddano głosów 1.434

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Ozimkiewicz Marek Adam 346
2) Biały Leszek Stanisław 40
3) Tatarzyńska Marzanna Janina 76
4) Papier Włodzimierz Stanisław 45
5) Migdał Ryszard 202
6) Borkowska Bożena Teresa 90
7) Udziela Andrzej 178
8) Kaczmarczyk Andrzej 153
9) Zagrobelny Ryszard 67
10) Kowalska Dorota Barbara 63
11) Cholewa Lech 85
12) Radlińska-Tyma Rosanna 30
13) Madalińska Justyna Anna 59

na listę nr 14 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

oddano głosów 799

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kasiński Henryk 190
2) Taberska-Cichy Monika Edyta 50
3) Rosołowski Jacek 42
4) Rajczyk Alina Maria 64
5) Kolczyński Zbigniew Tadeusz 44
6) Wojtkowiak Krystyna 72
7) Cyranik Paweł 31
8) Klos Roma Anna 67
9) Jędrusiak Mariusz Artur 20
10) Mroczka Barbara 47
11) Parafianowicz Mirosław 17
12) Odważna Jolanta Maria 53
13) Chmielowiec Anna Sylwia 18
14) Miśków Alicja Zofia 45
15) Maraszkiewicz Andrzej Janusz 39

3. Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 160.790 głosów, uzyskała 7 mandatów; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Brachmański Andrzej 32.251
2) Kochanowski Jan 16.017
3) Wontor Bogusław 13.367
4) Wołowicz Franciszek 12.415
5) Owoc Alfred 11.364
6) Derech-Krzycki Jakub 10.739
7) Smoleń Robert 9.682

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 29.957 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Ostrowski Henryk 9.653

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 17.672 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Marcinkiewicz Kazimierz 8.367

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 23.382 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Zych Józef 7.378

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 30.622 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Bachalski Dariusz Jacek 9.186

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 16.978 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Gudzowski Stanisław Eugeniusz 6.197

Okręg wyborczy nr 9 z siedzibą w Łodzi

1. W okręgu wyborczym wybierano 11 posłów.

Zarejestrowano 11 list okręgowych z 202 kandydatami.

Uprawnionych do głosowania było 709.739 osób.

W głosowaniu wzięło udział 344.514 osób.

Frekwencja wyborcza wyniosła 48,54%.

Głosów nieważnych oddano 8.509, co stanowi 2,48% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 335.157, co stanowi 97,52% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 11 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 174.923

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Miller Leszek Cezary 145.637
2) Kaniewski Zbigniew Waldemar 4.037
3) Kralkowska Ewa 3.676
4) Murynowicz Alicja Maria 3.311
5) Baszczyński Krzysztof Andrzej 3.588
6) Rosłoński Tomasz Sylwester 1.161
7) Adamska Anna Małgorzata 1.249
8) Radomińska Ewa Joanna 723
9) Wysocka Wiesława 551
10) Celler Wiktor Ryszard 1.026
11) Kaczmarek Romuald 605
12) Sitek Włodzimierz Stanisław 1.352
13) Zdrojewski Tadeusz Władysław 188
14) Biskupska-Neidowska Dorota 424
15) Lichtorowicz Ewa Zofia 540
16) Skwarka Władysław 2.085
17) Szcześniak Adam 278
18) Ciborska Lucyna Jolanta 490
19) Jankowska Elżbieta Róża 2.139
20) Orzechowska-Kłucjasz Iwona 781
21) Duda Zenobiusz 566
22) Polak Wiesława Zofia 516

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy oddano głosów 19.110

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kropiwnicki Jerzy Janusz 10.425
2) Markiewicz Marek Sławomir 3.718
3) Niesiołowski Stefan Konstanty 2.972
4) Pyka Marek Michał 239
5) Lipiński Jan Stefan 197
6) Kowalik Marek Władysław 136
7) Pełka Jan 174
8) Szafran Dorota Aleksandra 170
9) Sankowski Dominik Jan 111
10) Szolc-Kowalska Anna Maria 182
11) Stępień Piotr 98
12) Antczak Maria Anna 111
13) Papis Marian 182
14) Wilczyński Zbigniew 68
15) Milczarek Piotr Stefan 134
16) Gerlicz Witold Wojciech 193

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 10.783

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Jędrzejczak Andrzej Józef 3.050
2) Rosset Witold Andrzej 2.840
3) Lubnauer Katarzyna Anna 925
4) Golański Ryszard Szczepan 974
5) Polakow-Nejman Anna Wanda 307
6) Matuszczyk Bożena Łucja 267
7) Kęblińska Mirosława Krystyna 307
8) Abramczyk Halina 196
9) Salski Tomasz 233
10) Lipiński Krzysztof 185
11) Krężel Przemysław Robert 119
12) Stefaniak Wojciech Piotr 73
13) Soska Barbara Teresa 170
14) Wijata Tadeusz Ryszard 108
15) Stefańczyk Marianna Teresa 115
16) Zatylny Andrzej Zbigniew 47
17) Sęk Jerzy Piotr 146
18) Sosnowska Agnieszka 303
19) Leszczyński Marek 79
20) Szewczyk Piotr Michał 88
21) Stańczyk Włodzimierz Andrzej 251

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 22.423

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Rutkowski Krzysztof 13.946
2) Pawłowski Włodzimierz Zdzisław 1.377
3) Dratkiewicz Andrzej Ignacy 573
4) Nowak Kazimierz Marian 962
5) Maurer Zbigniew Sławomir 526
6) Wojtas Józef Paweł 412
7) Rybczyński Krzysztof Paweł 316
8) Michalak Zbigniew Tomasz 358
9) Małecka Halina Zofia 998
10) Książczyk Jerzy Bolesław 140
11) Czerwiński Bogusław Marian 172
12) Ciepłucha Wacław 232
13) Sierocińska Izabela Joanna 386
14) Hazelmajer Mariusz Piotr Krzysztof 88
15) Matyjaszczyk Igor Dariusz 73
16) Matusiak Teresa Irena 351
17) Tyborowski Wiesław 71
18) Bednarek Elżbieta Ewa 268
19) Gołąb Janusz Adam 247
20) Pilarska Anna Maria 322
21) Kostna Izabela Bogumiła 165
22) Pasek Iwona 440

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 33.116

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Więcławska Elżbieta 13.186
2) Godycki-Ćwirko Maciej Tadeusz 2.012
3) Strzembosz Piotr Henryk 6.977
4) Jagiełło Jarosław 2.191
5) Bartyzel Małgorzata Maria 2.290
6) Szmigielski Witold 332
7) Skonieczny Zygmunt 440
8) Wentlandt-Walkiewicz Maria Teresa 897
9) Adamska-Kępka Małgorzata 542
10) Felczak Piotr Aleksander 294
11) Balcerek Jerzy 616
12) Anyszewski Paweł 280
13) Kaczmarek Anna Marianna 644
14) Gzik Jerzy 167
15) Loba Jerzy Andrzej 482
16) Rydz Marian Janusz 139
17) Piątkowski Krzysztof Mariusz 432
18) Krasnodębska Bożenna 844

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 7.870

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Siemiński Henryk Stanisław 1.088
2) Kowalski Kazimierz 826
3) Szmit Jerzy 411
4) Skierski Tomasz 197
5) Arent Jerzy 144
6) Marcińczak Ryszard 129
7) Ubych Marek Roman 97
8) Piechota Tomasz 1.058
9) Borek Czesław Tadeusz 172
10) Mielczarek Jan 1.207
11) Górajek Leszek Edward 617
12) Maszewska Sylwia Izabela 372
13) Kaczorowski Andrzej 211
14) Matera Bolesław 76
15) Gmerek Henryka 80
16) Grzybek Irena Kornelia 126
17) Stelmaszczyk Bogumił Jerzy 57
18) Kacprzycki Adam Tomasz 60
19) Durkacz Gabriela 116
20) Muszyński Henryk 148
21) Bińkowski Feliks Józef 409
22) Leonarcik Henryk 269

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 40.567

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Drzewiecki Mirosław Michał 7.823
2) Śledzińska-Katarasińska Iwona Elżbieta 12.161
3) Gumowski Marek Kazimierz 3.296
4) Skrzydlewska Joanna Katarzyna 4.212
5) Stępień Radosław Adam 1.237
6) Jędrych Elżbieta Maria 3.648
7) Krychniak Jan Marian 1.937
8) Kacprzak Tomasz 620
9) Mędrzak Jan Stefan 921
10) Kempińska-Mirosławska Bogumiła Barbara 512
11) Korczyk Witosław Teodor 199
12) Milecka Krystyna Ludwika 445
13) Orczykowska Ilona Anna 404
14) Malarski Andrzej 253
15) Święcicki Andrzej Jacek 386
16) Konopacki Stanisław Franciszek 255
17) Przybysz Tadeusz 218
18) Nowak Krzysztof Jacek 2.040

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 780

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kluszczyński Piotr Wawrzyniec 164
2) Smulik Andrzej 44
3) Janicki Maciej Piotr 95
4) Fatyga Janusz 46
5) Krzesiński Krzysztof Jarosław 30
6) Brzdękiewicz Janusz Antoni 22
7) Szymacha Krystyna 71
8) Górnik Krzysztof Jarosław 44
9) Baliński Jerzy Ryszard 15
10) Młynarczyk Stanisław 38
11) Domagała Jerzy Kazimierz 23
12) Laskowski Mirosław Adam 31
13) Głowinkowski Ryszard Henryk 15
14) Kowalski Witold 24
15) Derek Tadeusz 7
16) Kordowicz Sławomir Stanisław 13
17) Arabczyk Jolanta Maria 35
18) Zarzycka Władysława Danuta 24
19) Konopka Tadeusz 19
20) Marchlik Rafał 20

na listę nr 9 Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej

oddano głosów 328

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Nowański Włodzimierz Jan 99
2) Sikora Andrzej Michał 28
3) Szylka Mieczysław Jan 18
4) Małecka Janina 51
5) Wojciechowski Tomasz Marcin 26
6) Pająk Witold Józef 33
7) Bartosiewicz Tadeusz 29
8) Czaiński Czesław 10
9) Szkrabut Ryszard 8
10) Barszczak Czesław 16
11) Brudecki Jan 4
12) Modranka Zbigniew 6

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 24.609

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Korwin-Kochanowski Piotr Tadeusz 3.933
2) Sowińska Ewa Barbara 4.035
3) Makowski Marcin Mariusz 758
4) Litwinowicz Krzysztof Wacław 2.220
5) Płoszajski Julian Paweł 573
6) Krupa Urszula Irena 6.093
7) Libuda Małgorzata Maria 763
8) Rumieniecki Krzysztof 529
9) Kolczyński Piotr Władysław 304
10) Kuna Halina 1.094
11) Terlecki Stanisław Andrzej 1.054
12) Rydz Tadeusz 271
13) Libera Jan Aleksander 473
14) Bartoszewski Tadeusz Waldemar 656
15) Janusz Józef 176
16) Golonka Ignacy 408
17) Misiak Krzysztof 684
18) Wypych Stanisław Julian 585

na listę nr 14 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

oddano głosów 648

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Bogdańska Urszula Ingeborga 182
2) Lechański Ryszard Marek 142
3) Zimna-Ziółkowska Ewa 47
4) Dudycz Marian 17
5) Michalska-Kulig Małgorzata Marcjanna 38
6) Heba Piotr 25
7) Dobruszek Jadwiga Maria 38
8) Lipińska Zenia 37
9) Luzeńczyk Dariusz 19
10) Jabłońska Anna 44
11) Szymański Zenon 14
12) Machnicki Wiesław 23
13) Mencik Henryka Monika 22

3. Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 174.923 głosy, uzyskała 6 mandatów; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Miller Leszek Cezary 145.637
2) Kaniewski Zbigniew Waldemar 4.037
3) Kralkowska Ewa 3.676
4) Baszczyński Krzysztof Andrzej 3.588
5) Murynowicz Alicja Maria 3.311
6) Jankowska Elżbieta Róża 2.139

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 22.423 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Rutkowski Krzysztof 13.946

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 33.116 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Więcławska Elżbieta 13.186

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 40.567 głosów, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Śledzińska-Katarasińska Iwona Elżbieta 12.161
2) Drzewiecki Mirosław Michał 7.823

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 24.609 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Krupa Urszula Irena 6.093

4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie uzyskały mandatów:

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 7.870 głosów

Okręg wyborczy nr 10 z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

1. W okręgu wyborczym wybierano 9 posłów.

Zarejestrowano 11 list okręgowych z 169 kandydatami.

Uprawnionych do głosowania było 574.449 osób.

W głosowaniu wzięło udział 256.936 osób.

Frekwencja wyborcza wyniosła 44,73%.

Głosów nieważnych oddano 12.217, co stanowi 4,76% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 244.205, co stanowi 95,24% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 9 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 96.957

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Sobotka Zbigniew Jerzy 17.838
2) Jagieliński Roman 15.515
3) Bujak Bogdan Tadeusz 9.164
4) Darnowski Jan Bogdan 6.060
5) Borowiecka-Tenus Jolanta 4.394
6) Krępska Longina Barbara 1.963
7) Musiał Zbigniew Andrzej 10.444
8) Urbańczyk Ryszard 3.801
9) Chojnacki Wiesław Paweł 2.100
10) Zaręba Elwira Irena 2.949
11) Ziółkowska Ewa Aneta 4.495
12) Michalak Wojciech Adam 2.483
13) Kowalska Jadwiga Jolanta 2.780
14) Reszka Maria 2.067
15) Kałuzińska Danuta 1.323
16) Głogowski Tadeusz 4.095
17) Adamczyk Grzegorz Jan 4.028
18) Dąbrowski Waldemar Józef 1.458

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

oddano głosów 11.722

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Tworkowski Jacek Marceli 2.030
2) Lewandowski Jerzy 1.125
3) Kukliński Mirosław 2.126
4) Michalik Marek Wojciech 800
5) Oleksik Stanisław Zdzisław 1.313
6) Marasek Mariusz Wojciech 474
7) Malka Jan Cyprian 352
8) Turlejski Grzegorz 490
9) Stańdo Stanisław Władysław 812
10) Dawid Zdzisław Walery 1.195
11) Ciechański Jerzy Henryk 81
12) Goryszewski Jerzy Zygmunt 243
13) Krawczyk Władysław Piotr 185
14) Urbaniak Sławomir 496

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 3.980

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Grudziński Ryszard Paweł 1.247
2) Szarleja Jolanta 381
3) Nowakowska Teresa Maria 461
4) Szymczak Grzegorz Wacław 355
5) Michalski Andrzej 315
6) Szataniak Jan 230
7) Kubicki Wojciech Władysław 198
8) Gabryś Tadeusz Maciej 96
9) Kansy-Słowińska Emilia Zofia 136
10) Ziajka Władysław 91
11) Bartoszewski Marek 95
12) Bisko Stanisław Leopold 65
13) Piotrowicz Krystyna 143
14) Nowak Krzysztof Jacek 77
15) Nabiałczyk Marian Franciszek 90

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 38.832

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Łyżwiński Stanisław Józef 9.080
2) Kosma Waldemar Jerzy 2.484
3) Popecki Jacek 3.179
4) Eliasiewicz Edward 2.454
5) Kwaśniewska Dorota 4.432
6) Jaworski Konrad 3.264
7) Maciołek Włodzimierz 1.863
8) Pilarski Krzysztof Zygmunt 1.233
9) Kaczmarska Jadwiga 1.751
10) Wesołowski Tomasz 1.630
11) Kapusta Adam 1.479
12) Gruszczyńska Renata 1.374
13) Michalik Feliks 816
14) Sobierajski Marian 792
15) Morawski Paweł 974
16) Gutović Alicja Anna 337
17) Kijo Zofia 864
18) Mencel Władysław 826

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 15.429

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Nieduszyński Witold 2.871
2) Maciejewski Krzysztof 2.892
3) Trębski Leszek 1.137
4) Tomasik Stanisław Józef 1.491
5) Krauze Władysława 1.229
6) Dobkowski Wiesław Józef 915
7) Śpiewak Marian 617
8) Penczak Maria Karolina 751
9) Zyberyng Szymon 694
10) Holak Marian 764
11) Małecki Marian Mirosław 243
12) Wójcik Zbigniew 419
13) Tarnowski Ireneusz 381
14) Kołodziejczyk Jarosław 394
15) Łodej Zbigniew 119
16) Gajda Radosław 512

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 36.400

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Wojciechowski Janusz Czesław 10.093
2) Ozga Krystyna Ewa 6.674
3) Fortak Leon 2.024
4) Ciecióra Jacek Antoni 2.925
5) Staroń Karol 1.027
6) Jagodziński Tomasz 3.010
7) Łuczkowski Jan 2.073
8) Juszczyk Sławomir 1.964
9) Maciejewska Urszula Grażyna 988
10) Czerniak Hubert 1.655
11) Kępa Halina 773
12) Ratuszniak Marek 388
13) Bąkowski Józef 385
14) Witko Marcin 231
15) Mroczek Michał Jarosław 218
16) Zyzik Ryszard Leszek 247
17) Orłowski Jerzy Klemens 198
18) Sachrajda Jan Wojciech 1.527

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 20.342

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Radziszewska Elżbieta 6.682
2) Stępień Antoni 1.710
3) Błaszczyński Marian Wojciech 1.936
4) Żegota Sławomir Jacek 1.606
5) Przybysz Tomasz Grzegorz 1.646
6) Siedlecki Grzegorz Józef 1.830
7) Chwilczyński Mieczysław Szymon 436
8) Polok Mariusz Bernard 272
9) Babczyński Kazimierz Edmund 443
10) Jakubowski Leszek Stefan 1.013
11) Wlazło Józef 683
12) Matras Krzysztof Franciszek 476
13) Pluciński Marek Stanisław 230
14) Wojtania Paweł 464
15) Burdalska Mirosława 298
16) Skrobisz Jan Władysław 617

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 951

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kraus Gabriel Józef 114
2) Brzuzy Ryszard 139
3) Michalak Ryszard 93
4) Nikody Ksawery 73
5) Kosewicz Romana 33
6) Mleczkowski Józef 37
7) Jarnecka Irena Antonina 96
8) Czuba Henryk Kazimierz 67
9) Kapczyński Maciej Krzysztof 69
10) Podsiedzik Zdzisław Bronisław 46
11) Janik Zdzisław Jerzy 31
12) Pirek Jan Marian 26
13) Krawiec Mirosław 11
14) Waszczuk Kazimierz 15
15) Guzy Jan 8
16) Sikorski Piotr 17
17) Orłowski Sławomir Robert 26
18) Król Sławomir Bronisław 50

na listę nr 9 Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej

oddano głosów 268

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Surowiecki Jerzy 40
2) Modranka Cecylia 31
3) Durlak Beata 20
4) Świerczek Zbigniew 29
5) Nowak Mirosława 30
6) Talar Tomasz 28
7) Błasiak Jan 28
8) Łącka Mirosława Kazimiera 20
9) Górska Teresa 42

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 18.283

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kędziak Tadeusz 3.853
2) Kot Marian Krzysztof 2.898
3) Fałek Krzysztof Marian 1.002
4) Śpiewankiewicz Marek 796
5) Sztark Anatol Krzysztof 528
6) Nowosielski Olgierd 2.482
7) Kowalska Urszula Teresa 2.347
8) Ładziak Kamil Jerzy 1.299
9) Banaszczyk Leon 469
10) Borkowski Jan Kazimierz 816
11) Kimnes Mirosław Jerzy 188
12) Będkowski Feliks Józef 342
13) Latek Danuta Genowefa 1.263

na listę nr 14 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

oddano głosów 1.041

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Mirowska Mariola 171
2) Lipowicz Andrzej 112
3) Adamski Andrzej Wiesław 150
4) Kruszyna Anna 93
5) Trzonek Tomasz 136
6) Pakuła Przemysław 58
7) Siudek Maria 47
8) Marliński Wojciech 17
9) Skrzypczak Zbigniew 35
10) Sikorska Zofia 39
11) Kucharski Stefan 82
12) Kuśmierski Sławomir 36
13) Nowak Grzegorz Stoigniew 36
14) Kuśmierski Jerzy 29

3. Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 96.957 głosów, uzyskała 4 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Sobotka Zbigniew Jerzy 17.838
2) Jagieliński Roman 15.515
3) Musiał Zbigniew Andrzej 10.444
4) Bujak Bogdan Tadeusz 9.164

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 38.832 głosy, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Łyżwiński Stanisław Józef 9.080
2) Kwaśniewska Dorota 4.432

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 36.400 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Wojciechowski Janusz Czesław 10.093

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 20.342 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Radziszewska Elżbieta 6.682

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 18.283 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Kędziak Tadeusz 3.853

4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie uzyskały mandatów:

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 15.429 głosów

Okręg wyborczy nr 11 z siedzibą w Sieradzu

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.

Zarejestrowano 10 list okręgowych z 191 kandydatami.

Uprawnione do głosowania były 775.872 osoby.

W głosowaniu wzięło udział 358.251 osób.

Frekwencja wyborcza wyniosła 46,17%.

Głosów nieważnych oddano 17.173, co stanowi 4,81% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 340.099, co stanowi 95,19% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 12 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 139.616

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Pęczak Andrzej Lech 34.813
2) Sroczyński Roman 4.703
3) Kaczmarek Michał 14.147
4) Nowacka Irena Maria 14.437
5) Olejniczak Wojciech 11.500
6) Mroczek Anna 2.992
7) Bernat Halina 1.411
8) Krawczyk Maria 3.794
9) Tarkowska Krystyna 3.047
10) Sokołowska Katarzyna 5.656
11) Stachecka Beata 1.002
12) Boberska Iwona 1.171
13) Kubik Renata 3.735
14) Błochowiak Anita 11.098
15) Wolski Krzysztof Andrzej 4.070
16) Szafińska Ryszarda 2.871
17) Marczak Zbigniew 1.464
18) Aleksandrowicz Andrzej 7.993
19) Prątnicki Janusz 278
20) Nastalczyk Jerzy 3.054
21) Cyran Stanisław 1.632
22) Mucha Grzegorz 955
23) Piąstka Sławomir Ireneusz 2.063
24) Malinowski Sławomir 1.730

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy oddano głosów 13.110

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kwiatkowski Krzysztof 5.181
2) Kern Andrzej 1.061
3) Kubiak Dariusz 1.340
4) Piotrowicz Antoni 470
5) Filipiak Kazimierz 327
6) Kędzierski Jacek 284
7) Wysocki Wiesław Jan 618
8) Romanowicz Marianna 363
9) Krzak Michał 553
10) Urbaniak Wacław 381
11) Grobelny Wojciech 491
12) Krajewski Seweryn 365
13) Stasiak Edward 553
14) Kamiński Zbigniew Kazimierz 327
15) Kreczkowski Jan 166
16) Pogoda Alina 304
17) Koliński Romuald 326

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 5.413

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Matusiak Tarcyzjusz Stanisław 1.755
2) Golczyk Bożenna 568
3) Komorowski Krzysztof 715
4) Radczak Zbigniew 193
5) Szeląg Ignacy 197
6) Kacprzak Czesław 113
7) Wolf Janusz Stanisław 187
8) Haładaj Beata Anna 184
9) Sosińska-Dobrzyńska Ewa Agnieszka 317
10) Walczak Edward 104
11) Niedziela Jakub 201
12) Łacmański Krzysztof 83
13) Bieńkowska Małgorzata Sylwia 297
14) Orzechowska Dorota 235
15) Pigłowski Dariusz Andrzej 80
16) Białczak Jacek 184

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 60.404

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Rochnowska Renata 10.489
2) Borczyk Waldemar 8.924
3) Janiszewski Marek Czesław 6.489
4) Wiszniewski Stanisław 3.590
5) Piasecki Włodzimierz Mieczysław 3.413
6) Wojtera Marek Jacek 4.478
7) Wosiecki Bogdan 1.523
8) Stawski Rafał 1.154
9) Górniak Barbara Bogusława 2.398
10) Biarda Lucyna Franciszka 1.049
11) Dąbek Jan Stanisław 1.016
12) Olejniczak Bogusław Andrzej 4.612
13) Karolak Tadeusz Marian 3.100
14) Gogolewski Władysław 1.198
15) Urbaniak Andrzej 3.190
16) Stępiński Stanisław Józef 871
17) Orzechowska-Stolarska Anna 1.724
18) Szukała Sylwester 504
19) Szukała Tomasz 682

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 19.617

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Krzywicki Piotr 6.481
2) Pilarski Bohdan 1.144
3) Bieszczad Tomasz 1.028
4) Skiedrzyński Paweł 808
5) Wypych Dariusz Andrzej 1.335
6) Pawlak Jerzy Wojciech 1.646
7) Janowski Stanisław Wojciech 895
8) Gędek Wojciech Wacław 389
9) Zawadzka-Dałek Halina 1.481
10) Bilecki Gerard Dariusz 495
11) Klimas Jarosław 632
12) Ratajczyk Paweł Juliusz 632
13) Bilecki Adam Maciej 1.005
14) Baraniak Jan Lucjan 521
15) Sobczyński Piotr Henryk 329
16) Niedźwiecki Piotr Wincenty 796

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 47.176

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Zarzycki Wojciech Szczęsny 7.496
2) Gnat Edward 3.913
3) Olas Stanisław Piotr 3.456
4) Ryś Jan 3.186
5) Gajda Tadeusz 5.391
6) Szczypińska Jolanta Halina 3.063
7) Kościelny Kazimierz 1.437
8) Ławniczak Artur 1.317
9) Łuczak Mieczysław Marcin 2.252
10) Bielecki Arkadiusz 1.074
11) Bakalarz Włodzimierz 537
12) Szymanek Andrzej Władysław 2.794
13) Wieszczeczyński Zdzisław 1.271
14) Banasiak Krzysztof 918
15) Bednarek Stanisław Zdzisław 1.496
16) Darul Barbara 1.362
17) Szafran Walenty Józef 521
18) Godziszewski Mirosław 445
19) Wasiak Ludwik 379
20) Szcześniak-Rydz Anna 774
21) Błaszczyński Andrzej 668
22) Ciąpała Marek Jan 1.396
23) Tomaszewski Władysław 1.185
24) Wodzinowski Krzysztof 845

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 26.667

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Grabarczyk Cezary 5.669
2) Mielczarek Janusz Marek 4.323
3) Andruszkiewicz Elżbieta Marta 2.259
4) Janiuk Iwona 1.537
5) Magin Łukasz 374
6) Skrzypińska Danuta Helena 991
7) Heichman Bolesław 532
8) Kolasiński Grzegorz 457
9) Macierewicz Adam Andrzej 975
10) Dwużnik Marek 134
11) Fisiak Włodzimierz 3.643
12) Winiarski Janusz 446
13) Bińkowski Andrzej 794
14) Dunin Artur 284
15) Nowicki Grzegorz 588
16) Politańska Krystyna 1.213
17) Smela Bogusław 386
18) Szczypiorski Łukasz 268
19) Teodorczyk Piotr 533
20) Zaborowski Piotr 344
21) Szpanelewski Krzysztof 917

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 1.434

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Śniadecki Zbigniew Stanisław 164
2) Książek Edward Kazimierz 233
3) Muszyński Wojciech Jerzy 73
4) Orlikowski Wojciech Jan 94
5) Słowiński Mirosław 37
6) Czyżewski Jan Hieronim 43
7) Turek Katarzyna Ewa 69
8) Cieślak Henryk 87
9) Piaskowski Bogdan Kazimierz 20
10) Kozera Tadeusz 35
11) Majkowska Ewa Iwona 54
12) Kuna Zbigniew Jan 61
13) Piłacik Joanna 52
14) Kiejnich Jerzy Czesław 31
15) Filipiak Aneta 54
16) Lepsik Zdzisław Mieczysław 80
17) Broks Ryszarda 24
18) Zarzycki Artur Dawid 71
19) Dopierała Jolanta Iwona 19
20) Kubiak Paweł Karol 52
21) Kincel Hanna Zofia 7
22) Jakusek Piotr 11
23) Janicka Halina 47
24) Niezgodzki Tadeusz Antoni 16

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 25.532

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Grabicka Krystyna 7.594
2) Kopias Elżbieta 4.386
3) Maśliński Karol 1.481
4) Pawluk Izabela Zofia 1.398
5) Kaźmierczak Maciej 1.095
6) Raźniewski Marek 1.129
7) Warych Zygmunt Marek 917
8) Wardęga Grzegorz 1.116
9) Krawentek Joanna 558
10) Myszkowska Maria 1.247
11) Kobyłecki Henryk 340
12) Światłowski Jan 846
13) Wardęski Jerzy 400
14) Obrębski Waldemar Jan 698
15) Toruński Krzysztof Piotr 411
16) Musiał Kazimiera 461
17) Gołąb Marek 482
18) Cylke Krzysztof Janusz 973

na listę nr 14 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

oddano głosów 1.130

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kubiak Halina 279
2) Antoniewski Józef 60
3) Kaczmarek Andrzej 189
4) Kałuziak Katarzyna Halina 93
5) Mikuta Tomasz 53
6) Pietrzak Kazimierz 114
7) Podstawka Katarzyna 79
8) Reszpondek Jadwiga 66
9) Rogoziński Józef 32
10) Serwaciński Wincenty 70
11) Szafranowski Henryk 44
12) Szataniak Zbigniew 51

3. Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 139.616 głosów, uzyskała 5 mandatów; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Pęczak Andrzej Lech 34.813
2) Nowacka Irena Maria 14.437
3) Kaczmarek Michał 14.147
4) Olejniczak Wojciech 11.500
5) Błochowiak Anita 11.098

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 60.404 głosy, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Rochnowska Renata 10.489
2) Borczyk Waldemar 8.924

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 19.617 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Krzywicki Piotr 6.481

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 47.176 głosów, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Zarzycki Wojciech Szczęsny 7.496
2) Gajda Tadeusz 5.391

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 26.667 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Grabarczyk Cezary 5.669

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 25.532 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Grabicka Krystyna 7.594

Okręg wyborczy nr 12 z siedzibą w Chrzanowie

1. W okręgu wyborczym wybierano 7 posłów.

Zarejestrowano 9 list okręgowych z 104 kandydatami.

Uprawnione do głosowania były 475.264 osoby.

W głosowaniu wzięło udział 229.430 osób.

Frekwencja wyborcza wyniosła 48,27%.

Głosów nieważnych oddano 11.959, co stanowi 5,22% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 217.115, co stanowi 94,78% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 7 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 76.510

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Lisak Janusz Stanisław 14.925
2) Mikołajewski Andrzej Bogusław 4.042
3) Paluch Włodzimierz 7.045
4) Spitzer Włodzimierz Szymon 4.349
5) Talaga Halina 7.580
6) Bysina Janusz Roman 1.059
7) Żurek Helena Irena 5.843
8) Krygier Jerzy 2.954
9) Sarlej Wit Mateusz 2.648
10) Rydzoń Stanisław 9.914
11) Matuszewska Franciszka 4.190
12) Słoboda Wanda Teresa 1.443
13) Mreńca Elżbieta 5.562
14) Drożdż Marek Zdzisław 4.956

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

oddano głosów 17.723

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Gołdynia Grzegorz 4.693
2) Sołtysiewicz Marian Andrzej 2.483
3) Łatas Marek Jerzy 3.227
4) Kikla Tomasz 1.662
5) Sulka Lucyna 677
6) Przybylak Rafał 273
7) Sala Wojciech 524
8) Sośnierz Jadwiga 418
9) Sabuda Paweł 349
10) Pająk Andrzej Michał 3.417

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 6.166

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Syryjczyk Tadeusz 2.782
2) Krawczyk Józef 603
3) Kulbacka Halina Maria 837
4) Cora Janusz Zbigniew 301
5) Zięba Jarosław Tomasz 281
6) Woźny Jan 526
7) Strycharski Włodzimierz Piotr 138
8) Papierz Zbigniew Emil 285
9) Garbień Edward 76
10) Kucharski Andrzej 127
11) Braś Zbigniew Marian 87
12) Markiewicz Jarosław 123

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 18.198

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Łobodziński Tadeusz 8.713
2) Pietrunik Marian 1.619
3) Styrna Kazimierz 1.319
4) Sawicki Mirosław 1.867
5) Sonnak Tomasz 531
6) Piela Rafał 960
7) Lacheta Iwona 1.974
8) Kieres Franciszek 1.215

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 21.435

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Bielan Adam Jerzy 7.063
2) Fortuna Józef 3.111
3) Matula Tomasz Piotr 1.995
4) Pietras Jan Józef 3.277
5) Chłosta Teresa Barbara 1.362
6) Szuta Agata Maria 1.153
7) Kramarczyk Andrzej Antoni 1.106
8) Wyszyńska Anna 1.457
9) Głowacki Roman 490
10) Obidziński Sławomir Jan 421

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 20.195

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Zieliński Leszek Stanisław 3.811
2) Kała Józef 2.418
3) Momot Józef 2.993
4) Rapacz Franciszka 2.069
5) Tylek Janina 1.539
6) Wołos Zdzisław 517
7) Malik Józef 467
8) Korbel Marta Izabela 818
9) Talaga Mieczysław 819
10) Marszałek Janusz Andrzej 1.436
11) Schumacher Leszek 518
12) Ganobis Edward 1.298
13) Warchoł Roman 477
14) Sabat Tadeusz Tomasz 1.015

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 30.582

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Graś Paweł Bolesław 8.118
2) Bisztyga Stanisław 4.745
3) Bilski Adam Marian 4.503
4) Mikrut Stanisław 1.087
5) Michalak Bogusław Stanisław 1.790
6) Woźniak Alicja 4.127
7) Janiszewski Ryszard 1.025
8) Urbański Andrzej 933
9) Rauch Maria 871
10) Obstarczyk Marek 290
11) Hołuj Zofia 479
12) Latko Jacek 1.469
13) Rykała Leszek Władysław 241
14) Wojtaszewski Leszek 904

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 1.244

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kozik Krzysztof Janusz 415
2) Buryan Andrzej 97
3) Potejko Czesław 109
4) Protaś Maria Wanda 77
5) Wójcik Aleksander Władysław 105
6) Baranowski Stanisław 90
7) Kuczera Ewa Barbara 126
8) Kądziołka Jan Józef 44
9) Razowski Jerzy Józef 18
10) Mydlarz Anna 78
11) Matias Krzysztof Jan 20
12) Lekacz Tadeusz 65

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 25.062

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Murzyn Leszek 5.910
2) Kosowski Wiesław Józef 2.223
3) Pena Stanisław 2.346
4) Gibas Halina 4.783
5) Pocztowski Stanisław Edward 4.032
6) Satora Wojciech Krzysztof 1.880
7) Komorniczak Jarosław 278
8) Czachur Adam Aleksander 400
9) Nowak Mirosław 1.478
10) Stachura Piotr 1.732

3. Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 76.510 głosów, uzyskała 3 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Lisak Janusz Stanisław 14.925
2) Rydzoń Stanisław 9.914
3) Talaga Halina 7.580

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 21.435 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Bielan Adam Jerzy 7.063

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 20.195 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Zieliński Leszek Stanisław 3.811

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 30.582 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Graś Paweł Bolesław 8.118

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 25.062 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Murzyn Leszek 5.910

4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie uzyskały mandatów:

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 18.198 głosów

Okręg wyborczy nr 13 z siedzibą w Krakowie

1. W okręgu wyborczym wybierano 14 posłów.

Zarejestrowano 9 list okręgowych z 221 kandydatami.

Uprawnionych do głosowania było 888.107 osób.

W głosowaniu wzięło udział 448.478 osób.

Frekwencja wyborcza wyniosła 50,50%.

Głosów nieważnych oddano 13.581, co stanowi 3,04% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 433.721, co stanowi 96,96% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 14 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 146.042

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Chrzanowski Kazimierz 38.802
2) Hausner Jerzy Krzysztof 13.419
3) Filek Anna Maria 7.601
4) Adamik Jerzy Aleksander 6.320
5) Barcz Stanisława 2.527
6) Orkisz Jan 7.483
7) Dąbek Marek Antoni 5.736
8) Białczyk Jan 2.206
9) Brodzka Helena Halina 3.397
10) Cieślak Bronisław 24.252
11) Foltyn Krystyna 2.192
12) Żyżelewicz Jerzy Andrzej 1.523
13) Łojek Zbigniew Edward 1.098
14) Czekaj Jan 2.424
15) Rokita Robert 2.666
16) Grzyb Józef 2.953
17) Gawin Ewa Katarzyna 1.620
18) Krywak Halina 1.111
19) Maślanka Ryszard Damian 1.268
20) Dżugan-Bart Jolanta Maria 817
21) Niepsuj Jakub Robert 1.981
22) Kosowski Janisław Swetosław 1.779
23) Kordas Elżbieta Maria 1.218
24) Szot Renata 1.741
25) Brodziński Piotr Bartosz 993
26) Węgrzyn Małgorzata Antonina 7.101
27) Bohosiewicz Andrzej 1.814

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy oddano głosów 19.057

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Barczyk Kazimierz 4.962
2) Hausner Wojciech 800
3) Gil Mieczysław 2.195
4) Kapera Kazimierz 1.868
5) Masłowski Ryszard 3.360
6) Apostoł Marian 516
7) Zieleniak Marian 202
8) Cebula Ryszard 1.021
9) Rumian Stanisław 565
10) Pluciński Leon 162
11) Zygmuntowicz Jacek 336
12) Gamrat Czesław 188
13) Ciesielski Józef 220
14) Krupa Leszek 205
15) Boroń Piotr 428
16) Karczewski Krzysztof 561
17) Jakubowski Wojciech 146
18) Warchałowski Andrzej 56
19) Mierzwa Janusz 100
20) Rymsza-Mazur Magdalena 136
21) Ślusarczyk Adam 238
22) Majda Jolanta 243
23) Szajewski Grzegorz 37
24) Gliński Łukasz 51
25) Daszczyszak Michał 40
26) Borowiec Władysław 100
27) Saniocki Krzysztof 43
28) Przewłocki Krystian 278

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 25.320

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Mazowiecki Tadeusz 16.861
2) Lassota Józef 4.213
3) Kuźniak Brygida Justyna 631
4) Wojtowicz Wojciech 251
5) Trela Zdzisław 299
6) Hełbicki Henryk Tadeusz 104
7) Krzysztofek Mariusz Krzysztof 77
8) Pach Andrzej Ryszard 243
9) Palczewski Andrzej Wincenty 87
10) Fijałkowska Grażyna Anna 327
11) Ostrowski Jan Juliusz 220
12) Romanowski Rafał 100
13) Sierotwińska-Rewicka Maria Krystyna 179
14) Staśto Wiesław Józef 64
15) Chomiak Bartłomiej Krzysztof 29
16) Hareńczyk Marek Andrzej 107
17) Weyssenhoff Antoni 241
18) Turska Anna Maria 179
19) Filipek Grzegorz Paweł 156
20) Gablankowska-Kukucz Jolanta 63
21) Kacprzak Katarzyna 79
22) Wiśniewska Monika Maria 176
23) Róg Katarzyna Krystyna 138
24) Palaszewski Adam Marian 30
25) Kapuściński Stanisław 109
26) Kurek Jan Kazimierz 46
27) Gruszka Jacek Piotr 46
28) Okoński Jan Adam 265

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 29.864

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Wójcik Kazimierz Marian 9.668
2) Wróblewski Tadeusz 2.293
3) Kieca Henryk 1.968
4) Bednarczyk Jerzy 2.071
5) Madej Krzysztof Stanisław 1.630
6) Boczkowski Zbigniew 1.105
7) Adamczyk Józef Mieczysław 1.489
8) Kędzierski Lech Andrzej 721
9) Mazur Adam 1.463
10) Szmigielski Julian 494
11) Policht Renata Ewa 1.362
12) Rembecki Edward 200
13) Kacińska Bożena Maria 1.375
14) Dudek Stefan Władysław 1.005
15) Bystroń Michał Jerzy 704
16) Szpunar Aleksander 688
17) Chrzęściewski Lucjan Tadeusz 376
18) Ogonowski Jacek Zbigniew 305
19) Wilczyński Józef 947

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 69.543

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Ziobro Zbigniew 36.309
2) Wassermann Zbigniew 9.578
3) Ratajczak Józef 2.243
4) Bubula Barbara 6.162
5) Szuro Stanisław 800
6) Boroń Piotr 4.838
7) Morawiec-Węgrzyn Elżbieta 1.181
8) Wicher Ewa 1.511
9) Petryla Przemysław 197
10) Kozdronkiewicz Wojciech 422
11) Piaśnik Adam 840
12) Ruszczak Cezary 220
13) Malinowska Maria 1.266
14) Dylewski Andrzej 442
15) Garapich Andrzej 439
16) Siwek Andrzej 862
17) Czech Bartłomiej 460
18) Kuźniar Antoni 329
19) Dawidowicz Antoni Leon 631
20) Bukowski Waldemar 813

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 22.168

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Pęk Bogdan Marek 8.113
2) Kosiniak-Kamysz Kazimierz 1.302
3) Nowak Stefan Antoni 1.492
4) Gajda Lucyna Paulina 1.193
5) Kurecki Józef 259
6) Musialska-Surma Anna 523
7) Baścik Kazimierz 419
8) Pasich Ewa Monika 633
9) Batko Jerzy Leszek 1.057
10) Pęgiel Alicja Maria 589
11) Leja Grażyna 269
12) Pilch Maria Ewa 512
13) Rysz Katarzyna Janina 527
14) Zgrzywa Krzysztof 264
15) Mikuła Janusz Stanisław 151
16) Chwastek Michał Stanisław 763
17) Ostrowski Jan Stanisław 1.149
18) Mitońska Hanna 185
19) Tomaszek Zbigniew Antoni 449
20) Wiśniewski Henryk Stanisław 336
21) Cerek Janusz 941
22) Michałek Kazimierz Władysław 86
23) Czeluśniak Małgorzata 122
24) Żbik Roman Andrzej 594
25) Szul Tomasz Antoni 45
26) Zwoleń Izabela Ewa 195

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 78.733

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Klich Bogdan 11.307
2) Krzyworzeka Józef 5.300
3) Szczypiński Tomasz 9.631
4) Pawelec Andrzej 3.024
5) Rokita Jan 20.251
6) Kopeć Sławomir 2.486
7) Dąsal Bogdan 1.296
8) Patena Marta 5.003
9) Bielecka Ewa 4.218
10) Jantos Birczyńska Małgorzata 1.441
11) Mielus Włodzimierz 1.170
12) Komorowski Andrzej 1.386
13) Ryszka Andrzej 1.960
14) Ryś Andrzej 822
15) d'Obyrn Kajetan 693
16) Smok Bogdan 911
17) Grzybek Leon 421
18) Ziobrowski Paweł 760
19) Słabek Piotr 242
20) Grodecki Andrzej 444
21) Haller de Hallenburg Małgorzata 1.117
22) Strzała Marek 325
23) Wyroba Henryk 288
24) Żółtek Stanisław 4.237

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 1.075

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Wilk Kazimierz Czesław 230
2) Czajkowski Zygmunt 74
3) Bartnik Stefan 34
4) Zawalski Marek Stanisław 30
5) Piętka Stefan 66
6) Śmiga Jacek Andrzej 29
7) Korczak Niwicki Piotr Aleksander 37
8) Łojek Jarosław Grzegorz 76
9) Fróg Jan Władysław 19
10) Kulerz Anna Stanisława 31
11) Bątorek Tomasz Piotr 6
12) Stanek Józef 21
13) Wróblewski Piotr Franciszek 15
14) Czechmanowska Dominika Izabela 92
15) Dzięgiel Krzysztof 21
16) Stich Jerzy Tomasz 22
17) Tarnówka Jan 16
18) Miksztal Michał 94
19) Lipiński Grzegorz 47
20) Styczeń Zbigniew 25
21) Jednorałek Maria Elżbieta 52
22) Dąbrowski Robert 38

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 41.919

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kotlinowski Marek Bolesław 22.571
2) Połcik Henryk 875
3) Marasik Leszek 1.000
4) Łukaszewska Wiesława 2.225
5) Piechowicz Daniel 1.274
6) Wróbel Aleksander 829
7) Papież Stanisław 3.080
8) Doboszewska Józefa 610
9) Wróblewska Halina 1.132
10) Braś Aleksander 729
11) Chorobik Andrzej 260
12) Mandecki Marek 496
13) Zaremba Maria Teresa 884
14) Kozioł Włodzimierz 342
15) Wilk Jan 559
16) Sobczyk Jadwiga 1.799
17) Bielawski Mariusz 404
18) Skałbania Robert 126
19) Parol Ewa Jolanta 256
20) Piłat Jerzy 382
21) Wiśniewski Stefan 288
22) Gurgul Maria 435
23) Broś Stanisław 260
24) Basiaga Małgorzata 403
25) Stryszowska Krystyna 330
26) Dymacz Aleksander 81
27) Twaróg Maciej 289

3. Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 146.042 głosy, uzyskała 5 mandatów; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Chrzanowski Kazimierz 38.802
2) Cieślak Bronisław 24.252
3) Hausner Jerzy Krzysztof 13.419
4) Filek Anna Maria 7.601
5) Orkisz Jan 7.483

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 29.864 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Wójcik Kazimierz Marian 9.668

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 69.543 głosy, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Ziobro Zbigniew 36.309
2) Wassermann Zbigniew 9.578

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 22.168 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Pęk Bogdan Marek 8.113

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 78.733 głosy, uzyskała 3 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Rokita Jan 20.251
2) Klich Bogdan 11.307
3) Szczypiński Tomasz 9.631

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 41.919 głosów, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kotlinowski Marek Bolesław 22.571
2) Papież Stanisław 3.080

Okręg wyborczy nr 14 z siedzibą w Nowym Sączu

1. W okręgu wyborczym wybierano 9 posłów.

Zarejestrowano 9 list okręgowych z 135 kandydatami.

Uprawnionych do głosowania było 543.737 osób.

W głosowaniu wzięło udział 260.711 osób.

Frekwencja wyborcza wyniosła 47,95%.

Głosów nieważnych oddano 12.886, co stanowi 4,95% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 247.201, co stanowi 95,05% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 9 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 57.635

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Sas Kazimierz 24.046
2) Knapik Jan 5.895
3) Jarmoliński Stanisław 3.062
4) Kruk Piotr 2.301
5) Jędrzejowska Waszczuk Zofia 1.617
6) Kaim Stanisław 1.446
7) Gondek Ewa 1.926
8) Siedlarz Maria 820
9) Półchłopek Aleksander 1.925
10) Machaczek Wiesław 968
11) Białobok Stanisław 2.535
12) Kowalczyk Józef 2.787
13) Małek Ewelina 822
14) Piotrowska Danuta 855
15) Tischner Andrzej 2.596
16) Pawlikowski Maciej 1.450
17) Pysz-Węglarz Krystyna 537
18) Orchel Andrzej 2.047

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

oddano głosów 31.650

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Szkaradek Andrzej Antoni 6.143
2) Gwiżdż Jerzy Lesław 4.613
3) Gut-Mostowy Andrzej Józef 3.234
4) Mordarska-Duda Małgorzata 912
5) Dzielski Kazimierz 2.069
6) Kogut Stanisław 7.386
7) Dudek Roman 2.546
8) Pawlikowski Jan 2.299
9) Madej Teresa 343
10) Leszczyńska Marta Katarzyna 588
11) Handzel Ludomir Paweł 451
12) Chorągwicki Jan 491
13) Augustyńska Beata Anna 174
14) Skorecki Zbigniew Jan 42
15) Opiło Zygmunt Jan 359

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 5.051

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Majcher Janusz Wojciech 1.510
2) Zapiórkowski Włodzimierz Tadeusz 560
3) Piątkowski Janusz Edward 380
4) Adamczyk Marek Artur 875
5) Majcherczyk Dorota 346
6) Matusik Mieczysław Marian 285
7) Giziński Marek 175
8) Migacz Tomasz 191
9) Piróg Witold Piotr 92
10) Wiercioch Jan 144
11) Malinowski Robert 142
12) Rojna Aleksander Lambert 101
13) Jakubowski Andrzej Jan 66
14) Nieć Andrzej Szczepan 115
15) Kotlarz Michał Cezary 69

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 19.728

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Szukała Tadeusz 4.884
2) Kośla Zbigniew 2.525
3) Gąsienica-Łuszczek Tadeusz 4.668
4) Mądro Aleksander 750
5) Ligas Andrzej 1.648
6) Mickowski Mieczysław 424
7) Złotkowski Przemysław 490
8) Kaim Edward 527
9) Dunka Franciszek 376
10) Kosiński Bogusław 449
11) Szymaszek Jan 275
12) Stęga Stefania 288
13) Mazur Kazimierz 540
14) Wymazała Adam 155
15) Wojas Małgorzata 1.729

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 28.867

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Nowak Ryszard 7.691
2) Nowakowski Jerzy Marek 1.427
3) Janczyk Wiesław 3.892
4) Paluch Anna 1.963
5) Grabowski Tadeusz 2.073
6) Krzak Jan 2.819
7) Skorupa Tadeusz 1.854
8) Węglarz Stanisław 1.419
9) Lelek Joanna 1.339
10) Galica Dariusz 2.252
11) Ryba Marian 527
12) Nowak Krzysztof 501
13) Zygmunt Katarzyna 535
14) Nowak Dariusz Marek 329
15) Krogulski Guido 246

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 26.840

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kiełbasa Mieczysław 4.065
2) Gąsienica Walczak Jan 3.112
3) Hajnos Jan 1.988
4) Rachel Franciszek Piotr 2.130
5) Dutka Bronisław 4.484
6) Ciągło Stanisław 1.771
7) Potoniec Władysław 513
8) Dziedzina Franciszek Piotr 2.085
9) Dubiel Anna 700
10) Jazowski Bogusław Jerzy 614
11) Bodziony Józef Tadeusz 456
12) Woda Andrzej Władysław 1.940
13) Nalepka Jerzy Andrzej 1.591
14) Morawski Marian 490
15) Talar Paweł Leszek 901

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 47.299

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Czerwiński Andrzej 11.868
2) Karpiel Andrzej 3.325
3) Parchański Tadeusz 4.926
4) Patalita Tadeusz 4.124
5) Basta Wiesław 4.323
6) Smarduch Jan 4.466
7) Szura Stanisław 4.706
8) Polaczek Józef 1.692
9) Węgrzyn Halina 1.153
10) Oleksy Włodzimierz 2.492
11) Myśliwy Eligiusz 594
12) Król Wiesław Grzegorz 748
13) Mrugała Aneta 691
14) Matuła Anna 508
15) Wiercioch Wojciech 1.080
16) Paciej Andrzej 603

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 1.855

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Pazdan Grzegorz Antoni 240
2) Dębski Stanisław 444
3) Haniaczyk Jan 238
4) Lisik Krystyna Maria 117
5) Gąsior Eugeniusz Józef 90
6) Rusiniak Bronisław 192
7) Kret Lucyna 64
8) Brzęczek Władysław 47
9) Horowska Bogusława 75
10) Ledniowski Krzysztof Robert 63
11) Lorek Aneta Bożena 43
12) Filipek Dawid Marcin 30
13) Wieczorek Marian 32
14) Smoleń Zdzisław Marian 82
15) Pyka Kazimierz 31
16) Bogusz Józef 21
17) Lekacz Paweł Tadeusz 46

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 28.276

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Krasicka-Domka Zofia 15.755
2) Obrzut Władysław Franciszek 3.597
3) Jamro Edward 2.029
4) Urbaś Józef 564
5) Pasionek Marian 1.283
6) Mokrzycki Stanisław 539
7) Kozielec Jan 389
8) Styrczula-Maśniak Edward Wojciech 927
9) Skrzypek Stanisław 3.193

3. Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 57.635 głosów, uzyskała 3 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Sas Kazimierz 24.046
2) Knapik Jan 5.895
3) Jarmoliński Stanisław 3.062

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 19.728 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Szukała Tadeusz 4.884

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 28.867 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Nowak Ryszard 7.691

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 26.840 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Dutka Bronisław 4.484

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 47.299 głosów, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Czerwiński Andrzej 11.868
2) Parchański Tadeusz 4.926

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 28.276 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Krasicka-Domka Zofia 15.755

Okręg wyborczy nr 15 z siedzibą w Tarnowie

1. W okręgu wyborczym wybierano 8 posłów.

Zarejestrowano 9 list okręgowych z 131 kandydatami.

Uprawnionych do głosowania było 512.799 osób.

W głosowaniu wzięło udział 238.905 osób.

Frekwencja wyborcza wyniosła 46,59%.

Głosów nieważnych oddano 12.253, co stanowi 5,14% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 226.174, co stanowi 94,86% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 8 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 57.821

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Janik Krzysztof Jan 32.183
2) Skrzyński Andrzej Jan 3.910
3) Pietrzak Jadwiga 2.656
4) Chrzan Bronisław 2.789
5) Grodny Ryszard 2.687
6) Sierant Stanisław 1.394
7) Początek Tomasz 3.442
8) Soin Marek 967
9) Księżyk-Bąk Marta 1.806
10) Jezierski Wiesław 1.523
11) Brenner Anna 844
12) Gawęda Jolanta 1.258
13) Linca-Marcińczyk Izabela 705
14) Konopka Stanisława 702
15) Jurak-Kosmala Sabina 420
16) Ujek Mieczysław 535

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy oddano głosów 17.800

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Zarębski Zbigniew Stanisław 6.665
2) Cygonik Grzegorz Maciej 3.856
3) Swoszowski Mirosław Józef 1.953
4) Zięba Antoni Edward 1.251
5) Brzeski Janusz Waldemar 1.335
6) Ryczek Mariusz 260
7) Mroczek Józef 613
8) Tymoszuk Daniel 661
9) Pirowski Władysław 213
10) Bujak Bogdan Leszek 993

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 5.019

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Wójcik Gwidon Józef 1.818
2) Pantera Jerzy Wojciech 708
3) Kozak Kazimierz Franciszek 346
4) Furgalski Adrian Rafał 244
5) Hołysz Jacek Marian 405
6) Maziarka Monika Krystyna 282
7) Straczyńska Krystyna Stefania 102
8) Marmur Mirosław Wit 94
9) Kowalski Janusz Wacław 88
10) Baczyńska Aleksandra Anna 256
11) Moszczyński Paulin Jacek 94
12) Gadowska Grażyna Zofia 108
13) Kmieć Anna Grażyna 186
14) Mączka Andrzej Wiesław 57
15) Lis Marcin Wojciech 114
16) Minicz Maria Małgorzata 117

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 22.733

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Curyło Marian 7.625
2) Starostka Marian 2.834
3) Tarka Stanisław 1.243
4) Kosoń Eryk 1.110
5) Lizak Jan 1.023
6) Solarz Bogdan 1.803
7) Klekociński Adam 436
8) Prich Krzysztof 412
9) Tworzydło Iwona 1.647
10) Kózka Roman 405
11) Kapusta Władysław 815
12) Broszkiewicz Zbigniew 923
13) Sławek Kazimierz 615
14) Składanowski Marian 161
15) Ziobro Mieczysław 1.681

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 22.103

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Marianowska Barbara 6.291
2) Sołtyk Grażyna 1.637
3) Smołucha Adam 1.502
4) Skruch Stanisław 1.124
5) Liszka Mariusz 1.319
6) Winko Paweł 731
7) Osowska Agnieszka 991
8) Kuta Andrzej 3.897
9) Dudek Janusz 729
10) Łabędzka Krystyna 423
11) Jachym Stanisław 377
12) Popiełuszko Ryszard 1.192
13) Zięcina Stanisław 262
14) Zych Tadeusz 1.155
15) Pamuła Piotr 473

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 39.362

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Woda Wiesław 14.746
2) Węgrzyn Ludwik Kajetan 3.316
3) Olearczyk Kazimierz 1.737
4) Żabiński Władysław 3.585
5) Kozak Wojciech 984
6) Chudoba Marek Andrzej 1.529
7) Kubik Jan 4.098
8) Furgał Czesław 871
9) Słonina Józef 1.236
10) Augustyn Paweł 1.142
11) Czajka Grzegorz 615
12) Migdał Jan 989
13) Kusior Stanisław 3.033
14) Gębiś Ryszard 607
15) Żaba Renata Franciszka 874

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 31.154

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Grad Aleksander 9.637
2) Knapik Jolanta 4.856
3) Banach Mirosław 1.265
4) Nowak Krzysztof Czesław 1.670
5) Kądzielawa Jan Maciej 1.462
6) Olchawa Roman 1.915
7) Borowiec Henryk Jacenty 1.285
8) Borkowski Tadeusz Stefan 910
9) Pabian Józef 1.969
10) Mączka Józef Henryk 745
11) Trzepałka Tadeusz 454
12) Karasiewicz Bernard 645
13) Gallas-Dropińska Anna 1.275
14) Bogacz Stanisława 294
15) Karciński Zbigniew 522
16) Popiela Wojciech Artur 2.250

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 738

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kasperek Krzysztof 166
2) Łacny Tadeusz Stanisław 95
3) Rupp Ireneusz Stanisław 27
4) Urbański Eugeniusz Roman 46
5) Mariowski Grzegorz 45
6) Frączek Tomasz Marek 48
7) Jankowski Grzegorz Zenon 105
8) Broś Danuta Maria 68
9) Kulerz Adam Stefan 28
10) Dzięgiel Maria Anna 64
11) Przewoźniak Mirosław Stanisław 12
12) Giemza Marian 34

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 29.444

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Grabowski Mariusz Krzysztof 19.002
2) Piwowarski Jan Tadeusz 1.936
3) Sokalski Artur Aleksander 622
4) Książek Jerzy Stanisław 1.041
5) Bednarski Jan 720
6) Dobosz Władysław 487
7) Giergiel Marian 571
8) Piec Marcin 652
9) Curyłło Maria 904
10) Szeląg Irena 1.029
11) Kupiec Ryszarda 276
12) Baran Ludwika 168
13) Tyńska Krystyna 648
14) Dziewońska Kinga Józefa 390
15) Grabka Adam 194
16) Jankowski Wacław 804

Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 57.821 głosów, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Janik Krzysztof Jan 32.183
2) Skrzyński Andrzej Jan 3.910

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 22.733 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbą głosów:

1) Curyło Marian 7.625

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 22.103 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbą głosów:

1) Marianowska Barbara 6.291

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 39.362 głosy, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Woda Wiesław 14.746
2) Kubik Jan 4.098

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 31.154 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbą głosów:

1) Grad Aleksander 9.637

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 29.444 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Grabowski Mariusz Krzysztof 19.002

Okręg wyborczy nr 16 z siedzibą w Płocku

1. W okręgu wyborczym wybierano 10 posłów.

Zarejestrowano 10 list okręgowych z 167 kandydatami.

Uprawnionych do głosowania było 649.136 osób.

W głosowaniu wzięło udział 273.356 osób.

Frekwencja wyborcza wyniosła 42,11%.

Głosów nieważnych oddano 12.943, co stanowi 4,74% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 259.971, co stanowi 95,26% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 10 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 107.132

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Piłat Andrzej 18.333
2) Siemiątkowski Zbigniew 34.395
3) Michaś Ireneusz 2.810
4) Łuszczyńska Aleksandra Ewa 4.783
5) Suchecki Benedykt 6.414
6) Małachowski Jerzy Zbigniew 4.190
7) Latarski Lech Jan 3.607
8) Michalak Aldona Maria 4.912
9) Wiśniewski Sławomir 3.752
10) Pietruczuk Grzegorz Jarosław 3.126
11) Rykowski Jan Tadeusz 2.140
12) Zientara Irena 2.092
13) Stryczyński Marcin Piotr 4.512
14) Gryglewicz Jerzy Wiesław 3.525
15) Opolski Mirosław 1.409
16) Linowska Hanna 1.188
17) Pawłowski Mieczysław Tadeusz 610
18) Murawska Hanna 1.348
19) Pietrzak Ewa Maria 3.986

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy oddano głosów 13.694

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Koźlakiewicz Mirosław 6.518
2) Ambroziak Mariusz 2.305
3) Kalata Florentyna Bronisława 330
4) Adasiewicz Ewa Barbara 818
5) Kuśmirek Maria 616
6) Niesiobędzki Roman Tadeusz 316
7) Lisocki Wojciech Czesław 136
8) Misiak Ryszard Jerzy 323
9) Żurek Elżbieta Maria 221
10) Pszczółkowska-Plichta Maria 304
11) Jakubowski Mieczysław 291
12) Krajewski Tomasz 221
13) Rączkowski Antoni 200
14) Dumińska-Kierska Anna 141
15) Kowalski Grzegorz 174
16) Kudlicki Władysław Leszek 171
17) Wełnicki Tomasz Marek 53
18) Mańkowska Ewa Maria 556

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 5.135

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Krajowski-Kukiel Dariusz Paweł 2.582
2) Gotz Andrzej Kornel 186
3) Dyl Stanisław Zbigniew 295
4) Stanisławski Leszek 204
5) Miecznik Przemysław Mariusz 168
6) Trojanowski Sławomir Marek 203
7) Lesiak Lilla 224
8) Chojnacki Henryk 149
9) Stasińska-Merkiewicz Marzena Elżbieta 178
10) Gajda Artur Piotr 133
11) Dobrzyniecka Izabela 189
12) Martinek Maciej Zbigniew 52
13) Demby Elżbieta 186
14) Łebkowski Marek 91
15) Ciszewski Radosław 62
16) Jeliński Paweł Włodzimierz 98
17) Paśnik Piotr Bolesław 135

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 33.900

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Pękała Jerzy 8.212
2) Modzelewski Mieczysław 3.994
3) Rudowski Waldemar 2.227
4) Tomaszewski Sławomir 3.790
5) Cybulska Aldona Henryka 2.488
6) Dzilińska Barbara 1.444
7) OsicaTaida 411
8) Rusek Stanisław Marek 626
9) Szarek Andrzej 1.801
10) Welenc Jerzy 1.320
11) Jędrzejewska Elżbieta 942
12) Koper Teresa 927
13) Piwiński Benedykt 302
14) Krzyżanowska Zofia 1.343
15) Kelman Karolina 329
16) Kurczewski Krzysztof 444
17) Jankowski Zbigniew 1.807
18) Mikołajczyk Andrzej 1.493

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 19.442

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Jasiński Wojciech Stefan 5.595
2) Dąbkowska Jadwiga Katarzyna 2.161
3) Pomarański Cezary Andrzej 1.220
4) Pszczółkowski Benedykt 1.402
5) Milewski Mirosław Marian 1.894
6) Ilski Jan 705
7) Osowski Tomasz 817
8) Łapiński Michał Jakub 435
9) Kołakowski Jerzy Robert 934
10) Kolczyński Tomasz Zdzisław 904
11) Cichocki Jan 730
12) Sobieraj Tomasz Zbigniew 526
13) Kornatowska Barbara 859
14) Dąbrowski Tomasz Henryk 416
15) Bogumił Piotr Edward 324
16) Kaniewski Kazimierz 520

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 44.312

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Pawlak Waldemar 17.279
2) Komorowski Zbigniew 6.075
3) Sopliński Aleksander 1.743
4) Stryjewska Halina 1.348
5) Będzikowska Ludmiła 397
6) Boszko Michał Ludwik 1.759
7) Choiński Marek Jerzy 454
8) Czaplicki Zbigniew 1.526
9) Giszczak Ryszard 1.435
10) Głuśniewski Kazimierz 692
11) Grzymała Katarzyna 440
12) Kisielewski Henryk 2.224
13) Konstantinow Andrzej Antoni 351
14) Okoński Janusz Józef 1.059
15) Rolirad Krzysztof 285
16) Rzeszotarski Jan 1.046
17) Szmulewicz Wiktor Władysław 1.051
18) Tybuchowski Jarosław Antoni 712
19) Welenc Janusz 2.213
20) Wojnarowski Włodzimierz Adam 2.223

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 20.015

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Abgarowicz Łukasz Maria 4.088
2) Krzyśpiak Jacek Bolesław 1.171
3) Wójcik Piotr 2.053
4) Jaroszewski Artur Robert 2.194
5) Kumor Piotr 1.215
6) Płuciennik Halina Maria 1.645
7) Zdziarski Zdzisław 1.217
8) Breński Wiesław 715
9) Jaszczak Tadeusz Zygmunt 585
10) Berdyga Jerzy Piotr 379
11) Lorek Witold Zdzisław 642
12) Dzwonek Patryk Aleksander 319
13) Pietrasik Andrzej Józef 1.853
14) Borczuch Tomasz Florian 57
15) Tyszkiewicz Krzysztof Adam 468
16) Golański Robert Andrzej 114
17) Grembowicz Tomasz Adam 1.300

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 1.052

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kaczmarzyk Grzegorz Jerzy 189
2) Pawlak Mieczysław Józef 306
3) Janiszewski Jędrzej Stanisław 64
4) Siedlecki Eugeniusz 60
5) Zawadzka Anna Danuta 106
6) Hańczewski Maciej Piotr 24
7) Barański Andrzej 62
8) Mikołajczak Lucyna Irena 62
9) Moszpański Janusz 14
10) Remiarz Piotr 10
11) Giedyk Bogdan Kazimierz 7
12) Wieczorek Tomasz 29
13) Bujak Jerzy Marek 54
14) Stanek Jan Stanisław 21
15) Sylwanowicz Monika Grażyna 44

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 14.736

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Połanecki Paweł Mieczysław 4.706
2) Paradowska Jadwiga 2.163
3) Kołakowski Marcin Michał 2.647
4) Utracki Rafał 177
5) Szczepańska Ilona Magdalena 551
6) Sowa Arkadiusz Piotr 500
7) Pawlak Tadeusz 568
8) Piotrowski Józef 255
9) Kamiński Jan 356
10) Piwońska Teresa 1.010
11) Szczawiński Jerzy 238
12) Kowalska Anna Czesława 298
13) Jaros Zbigniew 133
14) Zawadzka Barbara Zofia 234
15) Gabryś Barbara Anna 291
16) Wiśniewska Luiza Agnieszka 297
17) Chudzik Jan 312

na listę nr 14 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

oddano głosów 553

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Murawski Dariusz Grzegorz 140
2) Jędrzejewski Edmund 54
3) Prusiński Tadeusz Paweł 47
4) Szymańska Jolanta 96
5) Tumalski Piotr Sebastian 21
6) Szczepkowski Mirosław 29
7) Jaworski Łukasz 25
8) Cyliński Piotr Bogdan 43
9) Rutkowski Cezary 40
10) Kacprzak Marcin 58

Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 107.132 głosy, uzyskała 5 mandatów; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Siemiątkowski Zbigniew 34.395
2) Piłat Andrzej 18.333
3) Suchecki Benedykt 6.414
4) Michalak Aldona Maria 4.912
5) Łuszczyńska Aleksandra Ewa 4.783

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 33.900 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Pękała Jerzy 8.212

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 19.442 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Jasiński Wojciech Stefan 5.595

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 44.312 głosów, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Pawlak Waldemar 17.279
2) Komorowski Zbigniew 6.075

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 20.015 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Abgarowicz Łukasz Maria 4.088

4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie uzyskały mandatów:

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 14.736 głosów

Okręg wyborczy nr 17 z siedzibą w Radomiu

1. W okręgu wyborczym wybierano 9 posłów.

Zarejestrowano 10 list okręgowych z 169 kandydatami.

Uprawnionych do głosowania było 567.268 osób.

W głosowaniu wzięło udział 247.670 osób.

Frekwencja wyborcza wyniosła 43,66%.

Głosów nieważnych oddano 9.597, co stanowi 3,89% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 237.390, co stanowi 96,11% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 9 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 81.613

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Nałęcz Tomasz 11.410
2) Grabowska Danuta Maria 12.673
3) Kaczmarski Waldemar 5.390
4) Popis Marian 3.829
5) Morawiec Maciej 849
6) Bebelska Małgorzata 4.134
7) Wikiński Marek Michał 13.196
8) Nita Zygmunt Jacek 6.331
9) Chojnacki Jan 3.776
10) Nowicki Tadeusz 4.661
11) Tuźnik Kosno Edyta 1.011
12) Maziarek Henryk 4.991
13) Lipiński Mariusz 1.317
14) Stępień Waldemar Marek 1.423
15) Nowocień Małgorzata Klaudia 2.489
16) Łukomska Bekiel Monika 965
17) Mielczarek Ryszard 898
18) Szwonder Rajmund 2.270

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy oddano głosów 12.995

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Rejczak Jan 5.155
2) Wróbel Marzena Dorota 1.278
3) Bąk Dariusz 2.660
4) Kaczkowski Jerzy Krzysztof 375
5) Zieleziński Włodzimierz 305
6) Wójcicki Mariusz 285
7) Dziubasik Zbigniew 599
8) Mikołajewski Marek 486
9) Małecki Krzysztof 316
10) Napora-Grabowska Magdalena 171
11) Kucharska Jolanta Elżbieta 247
12) Błachowska Marianna 113
13) Fomin Danuta 76
14) Szewczykowski Robert 65
15) Sokołowski Marek 478
16) Sekuła Danuta 191
17) Juśko Paweł 19
18) Surma Dominik 176

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 3.776

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Szlanta Borysław 960
2) Pierzchalska Maria Halina 1.041
3) Stańczyk Daniel 183
4) Domaszewicz Mariusz Tadeusz 189
5) Apanowicz Marcin Witold 93
6) Suwała Ewa Janina 234
7) Zasada Adriana 129
8) Kopijek Anna Grażyna 132
9) Dymek Elżbieta Agnieszka 107
10) Łachut Tomasz Mirosław 63
11) Suszyńska Krystyna 94
12) Darecki Wiesław 49
13) Sadowski Zbigniew Henryk 105
14) Janiszewski Aleksander Tadeusz 104
15) Bukała Cezary 56
16) Sadal Franciszek 47
17) Wicherek Jacek 75
18) Król Władysław 115

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 32.132

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Łyżwińska Wanda Elżbieta 6.927
2) Pankowski Alfred 2.176
3) Dzik Antoni 3.061
4) Lasota Marian 3.787
5) Smaga Leszek 2.413
6) Kwaśniewski Dariusz 2.428
7) Orzechowska Maria 2.105
8) Krogulec Ryszard 766
9) Pająk Monika Wanda 1.466
10) Krawczyk Jerzy 1.602
11) Eliasiewicz Anna 302
12) Wróbel Marian 1.143
13) Mostek Janusz 444
14) Janczewski Wiesław 962
15) Rochnowski Benedykt 101
16) Chrapczyński Adam 240
17) Michałowska Małgorzata 774
18) Skwara Krzysztof 1.435

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 18.986

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Suski Marek 3.552
2) Borowski Adam 2.107
3) Półbratek Małgorzata 1.851
4) Pawelec Józef Jacek 844
5) Piszczyk Andrzej 622
6) Łękawski Krzysztof 787
7) Rejczak Mirosław Jan 2.518
8) Okoń Krystyna 535
9) Madej Monika 843
10) Chmielewski Marek 555
11) Kucharek Stanisław 196
12) Rogowski Andrzej 380
13) Podczasi Mieczysław 206
14) Bugajski Robert 346
15) Stępień Mariusz 322
16) Saracen Robert 1.643
17) Maciak Adolf Franciszek 747
18) Pyrcioch Tadeusz 932

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 42.956

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kuźmiuk Zbigniew 6.302
2) Grabowski Dariusz 5.022
3) Balcerowski Tadeusz Bogdan 4.104
4) Bednarczyk Daniela 1.779
5) Borek Roman Edward 3.138
6) Brzózka Stanisław 2.459
7) Czerwiński Wiesław Józef 2.027
8) Dziuba Maria Jadwiga 3.301
9) Ferensztajn Bogumił 2.828
10) Grochowiecka Jadwiga 1.222
11) Grosicki Jerzy Marian 288
12) Kłosiński Wojciech Aleksander 850
13) Kopciński Eugeniusz Józef 837
14) Kowalczyk Tadeusz 2.435
15) Sowula Jerzy 1.628
16) Wiśniewski Andrzej Władysław 1.436
17) Woźniak Jerzy Kazimierz 1.340
18) Woźniak Roman 1.960

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 25.259

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kopacz Ewa Bożena 7.378
2) Oziębło Andrzej Jacek 2.074
3) Pudzianowski Janusz Kazimierz 1.960
4) Pleśniewicz Andrzej 1.409
5) Sokołowski Jarosław Julian 1.220
6) Szczekowska Helena 595
7) Sobieraj Andrzej Kazimierz 2.063
8) Dejniak Jacenty Henryk 2.302
9) Zalibowski Krzysztof Wojciech 1.134
10) Wędzonka Wiesław 225
11) Białkowski Sławomir Adam 1.350
12) Spława-Neyman Paweł Jerzy 440
13) Kotas Jacek Tomasz 430
14) Markiewicz Mirosław Janusz 1.113
15) Wierzbicki Michał Jan 302
16) Rajca Waldemar Jan 1.264

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 1.144

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Gut Jan 179
2) Wypchło Piotr 55
3) Wójcik Mieczysław Piotr 68
4) Paduch Marzena 183
5) Hebdzyński Andrzej 80
6) Kucharczyk Robert 45
7) Gorczyca Ryszard 87
8) Sekuła Zbigniew Grzegorz 54
9) Woźniak Krzysztof 60
10) Szwed Krzysztof 40
11) Wiosna Katarzyna 62
12) Pskit Krzysztof Mariusz 19
13) Sobol Robert 48
14) Stefanowski Dariusz 20
15) Belowski Tomasz 23
16) Wdowska Dorota 40
17) Kaca Andrzej Franciszek 50
18) August Jarosław 31

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 18.292

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Łopuszański Jan Edward 14.355
2) Kondyjowska Ewa Maria 338
3) Górska Agnieszka Beata 529
4) Brzeski Maciej Roman 218
5) Murawski Krzysztof 569
6) Nowacka Ewa Urszula 368
7) Kumanowski Janusz Tomasz 181
8) Roszkowska Rozalia Bożena 238
9) Niedźwiecki Marek 178
10) Kiljańczyk Barbara Beata 330
11) Plaskota Tomasz 143
12) Chojnacka-Pyrgiel Agata 120
13) Lachowicz Krzysztof Jakub 188
14) Tyczyński Dariusz Henryk 62
15) Gryz Danuta 114
16) Czech Bogusław Zbigniew 72
17) Chojnacka Wiesława 119
18) Bałażak Witold Mieczysław 170

na listę nr 13 Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej

oddano głosów 237

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Rafalak Sylwester Konrad 45
2) Klepaczewski Kazimierz 56
3) Węgrzecki Arkadiusz 14
4) Ogorzałek Kazimierz 13
5) Żarłok Anna Małgorzata 23
6) Wężyk Tadeusz 13
7) Skrzypczyk Elżbieta 21
8) Kucharski Grzegorz 21
9) Tomczyk Mieczysław 31

Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 81.613 głosów, uzyskała 3 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Wikiński Marek Michał 13.196
2) Grabowska Danuta Maria 12.673
3) Nałęcz Tomasz 11.410

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 32.132 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Łyżwińska Wanda Elżbieta 6.927

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 18.986 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Suski Marek 3.552

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 42.956 głosów, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kuźmiuk Zbigniew 6.302
2) Grabowski Dariusz 5.022

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 25.259 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Kopacz Ewa Bożena 7.378

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 18.292 głosy, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Łopuszański Jan Edward 14.355

Okręg wyborczy nr 18 z siedzibą w Siedlcach

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.

Zarejestrowano 10 list okręgowych z 192 kandydatami.

Uprawnionych do głosowania było 726.768 osób.

W głosowaniu wzięły udział 331.794 osoby.

Frekwencja wyborcza wyniosła 45,65%.

Głosów nieważnych oddano 11.935, co stanowi 3,60% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 319.148, co stanowi 96,40% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 12 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 95.939

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Oleksy Józef 55.703
2) Kurpiewski Stanisław Tadeusz 6.713
3) Okońska-Zaręba Małgorzata Agnieszka 2.421
4) Morzycki Bartłomiej Lech 1.643
5) Radzikowski Andrzej 2.074
6) Prządka Stanisława Alicja 4.017
7) Brodowski Henryk Marian 1.698
8) Majewski Wit Wiktor 1.080
9) Garbarczyk Justyna 2.875
10) Krutczenko Zbigniew Józef 3.942
11) Szepietowski Stanisław 1.877
12) Majewski Krzysztof 2.566
13) Stefaniak Danuta 1.110
14) Nowicka-Związek Anna 766
15) Roman Antoni 1.203
16) Jankowski Janusz 2.894
17) Dajnowiec Ewa Irena 531
18) Orłowska Jadwiga Krystyna 792
19) Jaworski Zdzisław 373
20) Nowicki Roman Kazimierz 382
21) Jastrzębski Stanisław 1.279

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy oddano głosów 15.773

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Tchórzewski Krzysztof Józef 4.372
2) Dykty Henryk 2.882
3) Bączyk Krzysztof 835
4) Poszytek Paweł Marek 662
5) Mierzejewski Edwin 1.037
6) Mroczek Czesław 1.534
7) Tomasiewicz Sylwester 324
8) Końca Adam Krzysztof 1.061
9) Wojtkowski Wiktor Józef 209
10) Cymbalak Antoni 876
11) Gumkowski Ireneusz 262
12) Rutkowski Sławomir Jan 539
13) Błoński Jerzy Franciszek 337
14) Duszak Krzysztof 175
15) Świerdzewski Zbigniew 136
16) Kosińska Bożena Maria 245
17) Damasiewicz Jolanta 287

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 5.108

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Janas Zbigniew Piotr 1.640
2) Pękul Karol Wiesław 789
3) Walczuk Sławomir 285
4) Biały Marek Aleksander 241
5) Sienkiewicz Michał 187
6) Kublik Iwona Ewa 337
7) Nawrocki Tomasz Adam 171
8) Lasocki Krzysztof 133
9) Hryniewicz Janusz Tadeusz 98
10) Cegielski Maciej Andrzej 61
11) Sankowski Daniel 83
12) Gołębiewski Jacek 92
13) Radomski Krzysztof 155
14) Rutkowska Katarzyna 161
15) Siudowski Mariusz Andrzej 110
16) Ferenc Anna Agnieszka 161
17) Styperek Ewa Maria 67
18) Repliński Piotr 45
19) Sobiesak Przemysław Marcin 35
20) Chmielewski Andrzej Tomasz 257

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 45.277

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Filipek Krzysztof 16.180
2) Chmielak Waldemar 5.359
3) Pogonowski Marian Hieronim 2.696
4) Dziewulski Zbigniew 6.423
5) Zawadzki Edward 2.618
6) Reniewicz Wiesław 743
7) Wajszczyk Jerzy 747
8) Strzelecki Jerzy 1.131
9) Ambroziak Janusz 1.321
10) Szeląg Grzegorz 1.021
11) Sobczak Robert Artur 623
12) Makaruk Mieczysław 804
13) Wiśniowski Piotr 1.446
14) Izdebski Jan Leon 2.621
15) Wist Jacek Kazimierz 221
16) Rudowski Jakub Dawid 1.323

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 26.885

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Piłka Marian 9.659
2) Niedziela Janusz 2.335
3) Rzewuski Zbigniew Jan 2.086
4) Żochowski Jan 1.300
5) Antonik Sławomir Wawrzyniec 450
6) Zyśk Henryk Jan 803
7) Kojro Andrzej 1.203
8) Kubaszewski Marek 1.239
9) Hardej Sławomir Janusz 808
10) Celińska-Mysław Teresa Anna 2.179
11) Kazimierczuk Henryk 322
12) Witak Jan Błażej 404
13) Dzięgielewska Anna Wanda 1.560
14) Zdziera Sławomir 356
15) Więckowski Artur 817
16) Markiewicz Michał Tomasz 354
17) Nalewajk Janusz Paweł 378
18) Stańczyk Paweł 632

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 73.257

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kalinowski Jarosław 38.664
2) Sawicki Marek Wacław 6.543
3) Andrzejczyk Amelia 957
4) Antoniak Wacław 564
5) Deptuła Zbigniew 3.407
6) Gocłowski Ryszard 1.034
7) Jagiełło Piotr 1.066
8) Janusz Danuta 1.209
9) Jastrzębski Stanisław 1.151
10) Kiernozek Bogusław 742
11) Kłos Tadeusz 738
12) Marciniuk Zbigniew 997
13) Nalewajk Tadeusz 3.262
14) Pakieła Witold 915
15) Paziewski Waldemar Eugeniusz 2.579
16) Piekarski Wiesław 968
17) Piotrowski Andrzej 459
18) Polak Józef 1.225
19) Skrzyczyński Tomasz 623
20) Sobczyński Sławomir Jacek 683
21) Strąk Michał 1.715
22) Tarczyński Antoni Jan 2.796
23) Witkowski Grzegorz 282
24) Wołkiewicz Zofia 678

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 24.258

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Chrzanowski Zbigniew 6.132
2) Chodkowski Wojciech 1.845
3) Bulak Marek Jacek 1.787
4) Wojciechowicz Jacek Piotr 3.058
5) Stępień Robert Wojciech 532
6) Bielecki Janusz 718
7) Pilarski Cezary Zbigniew 574
8) Michalak Artur 374
9) Bakuła Anna Józefa 1.137
10) Jedliński Wojciech Robert 294
11) Szczęśniak Tomasz Andrzej 439
12) Klimm Andrzej 300
13) Suchcicka Iwona Renata 906
14) Jasiński Dariusz 165
15) Łach Andrzej 343
16) Wnuk-Lipińska Agnieszka Bożena 784
17) Długołęcki Andrzej 469
18) Filipek Andrzej 411
19) Dąbrowski Zbigniew 233
20) Bieliński Sławomir Leszek 121
21) Rudnicka Katarzyna 431
22) Wąsowska Karina 340
23) Borkowski Leszek 515
24) Żochowski Krzysztof 2.350

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 1.414

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Bartold Tadeusz Klemens 137
2) Olechowski Grzegorz Napoleon 393
3) Woźniak Krystyna 73
4) Szubiński Ryszard Wiesław 71
5) Kuczyński Zdzisław 149
6) Hardej Janusz 62
7) Wasiluk Wojciech 33
8) Runo-Turek Wioletta 48
9) Rostkowski Mariusz 36
10) Włodarczyk Tadeusz 25
11) Sosnowski Grzegorz Walenty 16
12) Siarkowska Justyna 29
13) Piotrowski Wenanty Marian 35
14) Boratyński Tomasz 16
15) Rajewski Ryszard 21
16) Wiewiórka Wojciech 19
17) Trzebiński Przemysław 12
18) Szablak Stanisław 15
19) Magnuszewska Zofia Stanisława 23
20) Jankowski Franciszek 59
21) Pieniak Artur Norbert 85
22) Nojszewski Dariusz 21
23) Makówczyńska-Góźdź Halina Eugenia 3
24) Stawecka Kinga Katarzyna 31

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 30.858

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Janowski Gabriel 21.651
2) Szymański Leszek Bogdan 990
3) Ratyński Marek 899
4) Kulas Bogdan Eugeniusz 1.254
5) Nasiłowska Helena Zofia 1.090
6) Nowicki Bogusław 1.188
7) Kraszewski Bogusław 355
8) Kownacki Albin Jerzy 156
9) Deluga Zdzisław 270
10) Wysokińska Jadwiga 1.015
11) Osiński Andrzej Kajetan 233
12) Gut Antoni 243
13) Piechocka Elżbieta Maria 974
14) Miecznikowski Adam Wiesław 306
15) Bieżuński Artur 234

na listę nr 14 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

oddano głosów 379

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Olejniczak Andrzej 82
2) Wołk-Łaniewska Agnieszka Katarzyna 50
3) Hamberg Jerzy Ireneusz 24
4) Mames Joanna 33
5) Osica Włodzimierz 16
6) Szymański Henryk Stanisław 40
7) Gryz Mirosław 10
8) Niewiarowski Bogdan 10
9) Gocman Maciej 12
10) Kielak Jan 29
11) Kowalczyk Stanisław 17
12) Królak Piotr 24
13) Sadoch Tadeusz 32

Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 95.939 głosów, uzyskała 4 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Oleksy Józef 55.703
2) Kurpiewski Stanisław Tadeusz 6.713
3) Prządka Stanisława Alicja 4.017
4) Krutczenko Zbigniew Józef 3.942

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 45.277 głosów, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Filipek Krzysztof 16.180
2) Dziewulski Zbigniew 6.423

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 26.885 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Piłka Marian 9.659

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 73.257 głosów, uzyskała 3 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kalinowski Jarosław 38.664
2) Sawicki Marek Wacław 6.543
3) Deptuła Zbigniew 3.407

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 24.258 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Chrzanowski Zbigniew 6.132

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 30.858 głosów, uzyskała 1 mandat; posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał następującą liczbę głosów:

1) Janowski Gabriel 21.651

Okręg wyborczy nr 19 z siedzibą w Warszawie

1. W okręgu wyborczym wybierano 19 posłów.

Zarejestrowano 11 list okręgowych z 346 kandydatami.

Uprawnionych do głosowania było 1.338.941 osób.

W głosowaniu wzięły udział 751.223 osoby.

Frekwencja wyborcza wyniosła 56,11%.

Głosów nieważnych oddano 13.870, co stanowi 1,85% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 734.511, co stanowi 98,15% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 19 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 270.062

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Borowski Marek 149.233
2) Kalisz Ryszard 33.392
3) Małachowski Aleksander 16.980
4) Wieteska Jan 3.402
5) Tober Michał 5.680
6) Zdrojewski Jacek 3.458
7) Piekarska Katarzyna Maria 8.266
8) Wawak Jan 795
9) Wiśniewski Jerzy 900
10) Milewska Alicja 2.435
11) Poręba Maciej 626
12) Czeszejko-Sochacki Krzysztof Kazimierz 2.797
13) Rogozińska Magdalena Grażyna 900
14) Kątna Mirosława 5.705
15) Nowicka Wanda 1.476
16) Zieliński Maciej Andrzej 812
17) Czajkowska Agnieszka 1.513
18) Bosak Henryk 1.889
19) Kowalczyk Waldemar 729
20) Krzekotowski Jerzy 830
21) Wyganowska-Krzynówek Anna 760
22) Malusi Wojciech 345
23) Guział Piotr Andrzej 584
24) Wawrzkiewicz Marek 286
25) Dydoń Anna 479
26) Zioło Karolina 1.459
27) Olesiński Zbigniew 526
28) Gara-Kuskowska Jolanta 337
29) Borowski Bogumił 905
30) Adamska Małgorzata 664
31) Jakubowicz Piotr 450
32) Szczęsna Małgorzata 986
33) Kulej Jerzy 3.488
34) Szafranko Krzysztof 431
35) Woronin Marian 3.421
36) Łukasiak Barbara 617
37) Tondera Ireneusz 1.775
38) Gadzinowski Piotr 10.731

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy oddano głosów 29.497

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Smirnow Andrzej 4.629
2) Smereczyńska Maria 3.601
3) Bielecki Czesław 7.013
4) Makowski Ryszard 586
5) Tomaszewska Ewa 4.447
6) Wójcik Piotr Wojciech 1.159
7) Karski Karol 455
8) Marcinkowska-Koranowicz Jolanta 242
9) Strulak Michał 189
10) Kulesza Jerzy 601
11) Skrobek Henryk 156
12) Paczkowski Janusz 114
13) Bojanowski Michał Stanisław 405
14) Rzepczyński Juliusz 49
15) Józefowicz Wojciech 243
16) Filipiuk Arkadiusz 63
17) Rayzacher Maciej 465
18) Stasinowski Krzysztof 103
19) Machalica Piotr Alojzy 683
20) Czerski Arkadiusz 73
21) Ciechomski Mariusz 87
22) Chruślińska Cecylia Anna 134
23) Stępkowski Stefan 70
24) Golenko Bożena 72
25) Frąckiewicz Michał 65
26) Wojdalski Janusz 285
27) Sosnowski Radosław 91
28) Czuba Andrzej 131
29) Kozakiewicz Henryk 240
30) Biadun Mariusz 73
31) Fabisiak Joanna 2.973

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 48.296

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Geremek Bronisław 26.759
2) Wende Edward Joachim 11.393
3) Popowicz Anna Teresa 1.688
4) Wiro-Kiro Maria Jolanta 1.101
5) Wertenstein-Żuławski Piotr Jerzy 503
6) Święcicki Marcin 2.734
7) Gajęcka Marta Małgorzata 367
8) Barycki Lech 104
9) Czerwosz Magdalena 320
10) Kuncewicz Agnieszka Agata 353
11) Czerniewska Monika Barbara 189
12) Kopycki Krzysztof Bogusław 51
13) Damentko Anna Maria 156
14) Ługowski Łukasz 242
15) Kądziela Katarzyna Ludwika 146
16) Borys Olga Roksana 133
17) Kunowski Jędrzej 49
18) Król Wojciech Andrzej 246
19) Sienicka Honorata 144
20) Ciepielewska Urszula 176
21) Kwieciński Ireneusz Kazimierz 89
22) Goraj Aleksandra Barbara 58
23) Kozaczuk Marcin 61
24) Gintowt Jacek Stefan 109
25) Jeżyński Jacek 77
26) Michalec Paweł 63
27) Szymański Krzysztof Aleksander 110
28) Ligęza Dariusz Jacek 45
29) Skrzypkiewicz Zbigniew Andrzej 21
30) Skutkiewicz Anna Mariola 33
31) Falkowska Małgorzata Katarzyna 132
32) Kozłowski Piotr Konrad 66
33) Rakowski Tadeusz Stanisław 57
34) Such Katarzyna Maria 33
35) Radecka Barbara Julita 96
36) Borowski Grzegorz Ziemowit 51
37) Pioś Anna Małgorzata 65
38) Dowgielewicz Mikołaj Marek 276

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 22.398

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Sikora Krzysztof Ryszard 6.717
2) Feliksiak Wiesław Marian 976
3) Komorowska Irena 2.902
4) Ambroziak Krzysztof 1.430
5) Załęcka Małgorzata 1.216
6) Jaczyński Bolesław 391
7) Lisiecki Stanisław 467
8) Święcka Agata 975
9) Wysocki Jan Marian 546
10) Sikorski Henryk 532
11) Filipek Wiesława 310
12) Muchowicz Wiesława 161
13) Arendarski Mirosław 471
14) Kopecki Wiesław 118
15) Gosk Kazimierz 130
16) Eysymont Krzysztof 682
17) Korneluk Olga 230
18) Żero Kazimierz 181
19) Wiśniowska Sylwia 617
20) Gil Marzena 608
21) Stępień Ksenia 385
22) Piotrowski Krzysztof 418
23) Chwedoruk Mirosław 118
24) Nagiewicz Marek 73
25) Królikowski Krzysztof 289
26) Sochocki Jan 455

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

oddano głosów 158.426

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kaczyński Jarosław Aleksander 144.343
2) Kamiński Mariusz 5.257
3) Szrajber Bartłomiej Józef 736
4) Plewako Stanisław Jan 177
5) Koziński Tomasz Marian 390
6) 1 Poncyljusz Paweł Janusz 1.138
7) Pomawska-Szwejk Jadwiga Lucjanna 460
8) Sosnowski Robert 414
9) Mierzejewska Hanna Elżbieta 771
10) Kalinowski Witold Stanisław 453
11) Wołodźko Jerzy Konstanty 99
12) Nowak Jan Kazimierz 115
13) Słęcki Maciej Rymwid 31
14) Król Mieczysław 295
15) Wielomski Adam 126
16) Łuszczyk Jerzy 33
17) Stradomski Antoni Mieczysław 101
18) Perkowski Krzysztof 59
19) Norek Daniel Zygmunt 88
20) Kopijer Paweł 235
21) Czarnocki Krzysztof Janusz 113
22) Rzewuski Marek Stefan 268
23) Połońska Maria Renata 289
24) Kalinowski Sławomir Piotr 221
25) Kania Lucyna Jolanta 226
26) Kraczkowski Maks 63
27) Kulesza Iwona 518
28) Melak Józef 479
29) Ponikowski Wiesław 123
30) Kubicki Jerzy Zygmunt 181
31) Jeznak Jadwiga Alicja 337
32) Stasiów Tadeusz 70
33) Piwowarski Waldemar 85
34) Ołowski Jarosław Robert 132

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano głosów 11.910

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Bugaj Ryszard 4.683
2) Wójcik Stanisław Jakub 905
3) Szewczak Jan 420
4) Niepokulczycka Małgorzata Weronika 1.279
5) Górniak Krystyna Stanisława 453
6) Zagdański Andrzej 144
7) Berdowski Janusz Bronisław 167
8) Miklińska Jolanta Magdalena 154
9) Czachor Andrzej 114
10) Kłysz-Ciszewska Iwona 94
11) Kołodziejczyk Jerzy Mieczysław 145
12) Podsiadło Cecylia 93
13) Tudek Paweł 45
14) Olesiejuk Ewa 110
15) Śniegocki Krzysztof 156
16) Kamińska Zofia Krystyna 313
17) Baranowicz Władysław 48
18) Partyka Ewa 418
19) Mikulski Eugeniusz 209
20) Zwierzyńska Weronika 165
21) Środoń Leopold 122
22) Wasilewska Lucyna 146
23) Wiśniewska Ewa 333
24) Bielecki Jerzy 257
25) Biłobran-Uberman Elżbieta 47
26) Orłow Eugeniusz 58
27) Kaliszan Zbigniew 130
28) Bartak Zdzisław 27
29) Kanty Jerzy 51
30) Małecka Anna Grażyna 154
31) Skowronek Krzysztof Grzegorz 76
32) Gąsiorowski Jan 111
33) Tylicki Marcin Barnaba 47
34) Czupryniewicz-Stroińska Elżbieta 33
35) Sondij-Korulczyk Maria Barbara 62
36) Mączyński Stanisław 99

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

oddano głosów 138.636

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Piskorski Paweł Bartłomiej 69.066
2) Komorowski Bronisław Maria 14.493
3) Hertel Jerzy Stanisław 6.297
4) Kozak Wojciech Tomasz 3.315
5) Mordasewicz-Zubrzycka Marta Halina 9.601
6) Mordasewicz Jeremi Wacław 4.604
7) Skórzyńska Katarzyna Maria 5.081
8) Białecki Maciej Zdzisław 956
9) Gawor Ewa Danuta 2.704
10) Potapowicz Sławomir 884
11) Eysmont Zbigniew 2.772
12) Komorowski Andrzej Jerzy 1.934
13) Wojtczak Elżbieta 1.348
14) Kidawa-Błońska Małgorzata Maria 1.339
15) Godlewski Dariusz 1.514
16) Cegielska Jadwiga 1.231
17) Stoma Albert 936
18) Jacniacki Zbigniew Stanisław 311
19) Eysymont Michał Wiktor 770
20) Borowy Cezary 373
21) Pawłowski Andrzej Jerzy 419
22) Rzewuski Wojciech Michał 546
23) Rubkiewicz Stanisław 482
24) Rogoyski Andrzej Tomasz 258
25) Karczmarczyk Dariusz 239
26) Sztyber Mirosław 139
27) Orgelbrand Jan Krzysztof 220
28) Masny Marcin Paweł 300
29) Wachnicki Jarosław Paweł 115
30) Wis Mariusz Janusz 173
31) Bowkiewicz Hubert Łukasz 62
32) Bieniek Adam 212
33) Pietrusiński Kacper Karol 271
34) Samborski Leszek 5.596

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

oddano głosów 1.410

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Janiszewski Michał 397
2) Sorbian Andrzej Józef 93
3) Gmurczyk Adam Wojciech 99
4) Gąsior Stanisław Jan 66
5) Turkas Andrzej Stanisław 33
6) Gutowska Sylwia 121
7) Sowiński Sławomir Marek 22
8) Szcześniak Lech Andrzej 62
9) Trzebiński Jan 19
10) Szymankiewicz Wacław 46
11) Pachowski Andrzej 20
12) Radziwon Wojciech 15
13) Szlendak Wacław Stanisław 14
14) Filipkowski Tomasz Henryk 3
15) Romanowski Marian Piotr 22
16) Kociszewski Marian 11
17) Madeja Janusz Marek 10
18) Stolarczyk Paweł 11
19) Kaliszewski Zdzisław 14
20) Makowski Grzegorz 28
21) Nadstawny Leonard Jan 10
22) Arciszewska-Węgiełek Anna Grażyna 53
23) Rozemski Krzysztof Bogusław 12
24) Mamcan Zbigniew Jacek 5
25) Wojciechowski Zygmunt Stanisław 8
26) Gościński Tomasz Marek 8
27) Korlicki Waldemar 6
28) Domosławski Sławomir Stanisław 11
29) Lewandowska Teresa 38
30) Szymański Mirosław 14
31) Marciński Artur 7
32) Fedorczyk Bogusław Stanisław 8
33) Czarnecki Janusz Konrad 18
34) Marchwińska-Wolniewicz Joanna Maria 30
35) Krakowiak Henryk 16
36) Śliwocki Zygmunt 7
37) Wójcik Elżbieta Jolanta 26
38) Fabisiak Grzegorz Ryszard 27

na listę nr 9 Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej

oddano głosów 334

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Tejkowski Bolesław 157
2) Krygier-Bucka Barbara 13
3) Sikorski Tadeusz 15
4) Papiernik Michał 14
5) Chełstowski Bogdan 6
6) Sylwanowicz-Łącka Danuta Barbara 11
7) Nowański Dariusz Józef 6
8) Winkler-Spakowska Jolanta Elżbieta 9
9) Jaros Maria 17
10) Lityński Marek 15
11) Roszkowski Robert 7
12) Maziewski Antoni 13
13) Wierzba Kazimierz Franciszek 3
14) Rossochacki Jan 2
15) Dobrowolski Stanisław 3
16) Cieślak Elżbieta 27
17) Rodewald Szczepan Zdzisław 2
18) Cieślak Ziemowit 6
19) Staniszewski Krzysztof Piotr 5
20) Surowiecka Jolanta Dominika 13

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano głosów 52.331

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Macierewicz Antoni 24.900
2) Dybczyński Rajmund Stanisław 672
3) Utracki Marek Paweł 281
4) Pruchno-Wróblewski Lech Roman 460
5) Witek Adam 331
6) Osińska Krystyna Elżbieta 2.232
7) Kasztelewicz Daniel Józef 194
8) Sikorski Jerzy 289
9) Grochowy Ryszard 110
10) Leśnikowski Wojciech Roman 429
11) Mickiewicz Lucjan Adam 415
12) Trawiński Jan Józef 247
13) Walencik Adam Józef 231
14) Markowski Roman Kazimierz 218
15) Awłasewicz-Borkowska Irena 3.806
16) Płoszajski Grzegorz Antoni 982
17) Terlecki Władysław Antoni 589
18) Trąbiński Bogdan 147
19) Małkowska Janina 835
20) Siewierski Zdzisław Edward 260
21) Gajewski Jerzy Ireneusz 222
22) Głuszkiewicz Janusz Klemens 130
23) Wyrożemski Andrzej 210
24) Mrowca-Ciułacz Józef 71
25) Koza Kazimierz 144
26) Gielarek Radosław 31
27) Sanak Waldemar Józef 30
28) Pożoga Robert 289
29) Hepnar Andrzej 35
30) Sobczak Bogusław 97
31) Mazurek Roman 189
32) Olszewski Jan Ferdynand 13.255

na listę nr 14 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

oddano głosów 1.211

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Ikonowicz Piotr Igor 899
2) Kozakiewicz Weronika 47
3) Kisling Patryk 21
4) Górnicki Stanisław 19
5) Guła Roman Władysław 19
6) Schiele Ryszard Arkadiusz 13
7) Seremento Robert Piotr 10
8) Szymański Łukasz 22
9) Ostrowski Janusz 24
10) Gmaj Stanisław Jakub 10
11) Mieniewski Daniel 10
12) Sikora Ryszard 13
13) Mroczkowski Zbigniew Karol 10
14) Olejniczak Bogusław 6
15) Szumski Maciej Jerzy 12
16) Taborowicz Jerzy 12
17) Zieliński Krzysztof Roman 21
18) Dolecka Eliza 35
19) Szatow Zbigniew Czesław 8

3. Następujące okręgowe listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, która otrzymała 270.062 głosy, uzyskała 8 mandatów; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Borowski Marek 149.233
2) Kalisz Ryszard 33.392
3) Małachowski Aleksander 16.980
4) Gadzinowski Piotr 10.731
5) Piekarska Katarzyna Maria 8.266
6) Kątna Mirosława 5.705
7) Tober Michał 5.680
8) Kulej Jerzy 3.488

lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość", która otrzymała 158.426 głosów, uzyskała 5 mandatów; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kaczyński Jarosław Aleksander 144.343
2) Kamiński Mariusz 5.257
3) 2 Poncyljusz Paweł Janusz 1.138
4) Mierzejewska Hanna Elżbieta 771
5) Szrajber Bartłomiej Józef 736

lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, która otrzymała 138.636 głosów, uzyskała 4 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Piskorski Paweł Bartłomiej 69.066
2) Komorowski Bronisław Maria 14.493
3) Mordasewicz-Zubrzycka Marta Halina 9.601
4) Hertel Jerzy Stanisław 6.297

lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, która otrzymała 52.331 głosów, uzyskała 2 mandaty; posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Macierewicz Antoni 24.900
2) Olszewski Jan Ferdynand 13.255

4. Następujące okręgowe listy kandydatów uprawnione do udziału w podziale mandatów nie uzyskały mandatów:

lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, która otrzymała 22.398 głosów

lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, która otrzymała 11.910 głosów

Okręg wyborczy nr 20 z siedzibą w Warszawie

1. W okręgu wyborczym wybierano 10 posłów.

Zarejestrowano 10 list okręgowych z 180 kandydatami.

Uprawnionych do głosowania było 671.516 osób.

W głosowaniu wzięło udział 303.206 osób.

Frekwencja wyborcza wyniosła 45,15%.

Głosów nieważnych oddano 9.054, co stanowi 2,99% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 293.334, co stanowi 97,01% ogólnej liczby głosów.

Wybrano 10 posłów.

2. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym i na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oddano głosów 90.215

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Celiński Andrzej Bohdan 14.193
2) Kaczmarek Wiesław Władysław 20.235
3) Paszczyk Stanisław Stefan 7.064
4) Ryś-Ferens Erwina Lilia 7.144
5) Łapiński Mariusz 7.511
6) Papuga Marek Zdzisław 5.998
7) Sapieżyńska Aleksandra Zofia 3.045
8) Strzałkowski Adam Stanisław 2.103
9) Booss Krzysztof Karol 764
10) Trzosowski Krzysztof 1.053
11) Lubański Ryszard 1.946
12) Leś Krzysztof Janusz 1.772
13) Traczyk Zdzisław Władysław 1.416
14) Chojnacka Irena Stanisława 1.710
15) Rataj Robert Leszek 2.619
16) Kalata Anna 2.540
17) Wrzosek-Orłowska Elżbieta 1.078
18) Borowski Jan Bartłomiej 3.864
19) Łuczyńska Renata Elżbieta 4.160

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy oddano głosów 14.376

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Kawęcki Krzysztof 1.136
2) Jackowski Jan Maria 4.240
3) Czarnecki Marek 1.070
4) Dudzik Grzegorz 844
5) Zakrzewska Jadwiga 888
6) Mioduszewska Maria 706
7) Rytel Konrad 2.038
8) Semeniuk Zygmunt Jan 138
9) Chrzanowski Stanisław 357
10) Kozłowski Jarosław 346
11) Włochyński Tadeusz 233
12) Kozłowski Kacper 199
13) Adamiak Wojciech 258
14) Duch Bolesław 174
15) Piotrowicz Marek 217
16) Smereczyński Ryszard 80
17) Brynda Paweł 95
18) Jakubowski Władysław 101
19) Rusek Cezary 232
20) Anusz Andrzej 1.024

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności

oddano głosów 9.235

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Petru Ryszard Jerzy 4.649
2) Frydrych Zdzisława Barbara 586
3) Olszowski Jan Konstanty 706
4) Gawlikowska Agata 624
5) Zaklika Iwona Agata 301
6) Kosacki Zygmunt Stanisław 143
7) Żmijewska Antonina Maria 298
8) Frąckowiak Marek Antoni 190
9) Michałowska Izabela Sylwia 296
10) Kuczara Elżbieta 326
11) Dobiech Tomasz 71
12) Kobza Andrzej 76
13) Jeziorowski Marek Hipolit 120
14) Feltynowska Grażyna Anna 174
15) Kulka Zenon Kazimierz 112
16) Kucharz Adam 84
17) Pihowicz Michał Tytus 119
18) Matuszkiewicz Jan Marek 360

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

oddano głosów 24.217

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) Witaszek Zbigniew 7.583
2) Żarska Róża 2.666
3) Nasiłowski Marian 1.742
4) Drozd Krzysztof Marek 1.728
5) Budnicki Gustaw 924
6) Buza Józef Kazimierz 698
7) Wiśniowska Elżbieta 2.012
8) Sochocki Jakub 748
9) Drążkiewicz Sebastian Michał 417
10) Antosiewicz Antoni Alfred 669