Zmiana granic miasta Chorzowa i Katowic w województwie katowickim.

Dz.U.67.46.229
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1967 r.
w sprawie zmiany granic miast Chorzowa i Katowic w województwie katowickim.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W województwie katowickim wyłącza się z miasta Chorzowa teren stanowiący część osiedla "Tysiąclecia" o powierzchni 134,9172 ha i włącza się go do miasta Katowice.
2. Z miasta Katowice wyłącza się teren stanowiący część Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku o powierzchni 167,3674 ha oraz z karty mapy 1 dzielnicy Katowice-Śródmieście-Załęże teren o powierzchni 7.412 m2 i włącza je do miasta Chorzowa.

Nowa granica miast Katowic i Chorzowa biegnie od punktu zetknięcia się południowo-zachodniego narożnika parceli nr 2/1 karta mapy 1 dzielnicy Katowice-Śródmieście-Załęże z dotychczasową granicą miast Katowic i Chorzowa w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy parceli nr 3 (ulica Gliwicka) do południowo-wschodniego narożnika parceli nr 2/1, skąd skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy parcel nr 2/1 i 1/1 do punktu zetknięcia się parceli nr 1/1 z południowo-zachodnim narożnikiem parceli nr 3619/303 karta mapy 1b obrębu Hajduki Dolne (ulica Gałeczki), a dalej zachodnią granicą parcel nr 3619/303, 3616/304, 3615/303, 3613/203, 3610/303, 3609/303, 3606/302 pół (ulica Gałeczki) do południowo-zachodniego narożnika parceli nr 945/129 karta mapy 5 obrębu Chorzów i jego zetknięcia się z zachodnią granicą parceli nr 941/10 (tj. do przecięcia się wschodniej strony ulicy Gałeczki ze wschodnią stroną nowo projektowanej trasy "Południe-Północ"); w tym miejscu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy parcel nr 940/17 i 937/27 do południowo-zachodniego narożnika parceli nr 934/32, skąd skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy parceli nr 931/35 do północno-zachodniego narożnika parceli nr 925/47, następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie północną granicą parcel nr 924/52, 921/55, 920/62, 917/67, 916/70 do północno-wschodniego narożnika parceli nr 910/75; od tego punktu granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy parceli nr 909/76 karta mapy nr 5 obrębu Chorzów i północnej granicy parceli nr 65/2 karta mapy 10 obrębu Chorzów do południowo-zachodniego narożnika parceli nr 61, skąd skręca w kierunku północnym, dobiega zachodnią granicą parcel nr 61, 62, 63, 64, 66/2 karta mapy 10 obrębu Chorzów, a dalej zachodnią granicą parcel nr 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 191, 6 karta mapy 9 obrębu Chorzów (osiedle im. W. Pstrowskiego) do północno-zachodniego narożnika parceli nr 1/3; w tym miejscu granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie zachodnią granicą parcel nr 868/40, 870/39, 562/53, 775/53, następnie wzdłuż północno-wschodniej granicy parcel nr 775/53, 773/53, 771/55, 769/55, 767/59, 765/63, 763/65, 761/68, 759/71, 757/79 karta mapy 3 obrębu Chorzów, a dalej północno-wschodnią granicą parcel nr 216/18, 215/18, 213/18, 211/18, 210/18 karta mapy 4 obrębu Chorzów (ul. Dzierżyńskiego) do punktu zetknięcia się parceli nr 210/18 z parcelą nr 4 karta mapy 6 dzielnicy Katowice-Śródmieście-Załęże; od tego punktu granica biegnie dalej w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy parcel nr 43, 34, 38, 39/2, 1519/180 karta mapy 2 obrębu Dąb do południowo-wschodniego narożnika parceli nr 29/1 karta mapy 14 Katowice-Śródmieście-Załęże (narożnik ul. Złotej), skąd skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie zachodnią granicą ulicy Złotej do północno-wschodniego narożnika parceli nr 61 karta mapy 16 dzielnicy Katowice-Śródmieście-Załęże; w tym miejscu granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy parcel nr 112, 111, 110, 1087/109 karta mapy 2 obrębu Dąb do punktu zetknięcia się parceli nr 1087/109 z parcelą nr 69/2 karta mapy 16 dzielnicy Katowice-Śródmieście-Załęże, dalej południową, następnie wschodnią granicą tej parceli do północno-zachodniego narożnika parceli nr 69/1, po czym załamuje się w kierunku wschodnim i południową granicą parceli nr 70 dobiega do punktu zetknięcia się tej parceli z parcelą nr 99/1; od tego punktu granica skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy parceli nr 99/1 karta mapy 16 dzielnicy Katowice-Śródmieście-Załęże do południowo-zachodniego narożnika parceli nr 2 karta mapy 17 dzielnicy Katowice-Śródmieście-Załęże, dalej południową granicą tej parceli do jej zetknięcia się z ulicą Agnieszki, następnie wzdłuż zachodniej granicy tej ulicy do jej zetknięcia się z północno-zachodnim narożnikiem parceli nr 353/73 karta mapy 2 obrębu Chorzów; stąd granica po przecięciu ulicy Agnieszki biegnie wschodnią jej granicą do zetknięcia się z ulicą Mariana Buczka, dalej wschodnią granicą tej ulicy do jej zetknięcia się z południowo-wschodnim narożnikiem parceli nr 742/8 karta mapy 2 obrębu Bytków, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i wzdłuż północnej granicy parcel nr 742/8 i 894/118 (ulica Siemianowicka) karta mapy 2 obrębu Bytków dobiega do północno-zachodniego narożnika parceli nr 894/118 położonego na dotychczasowej granicy miast Katowice i Chorzów.

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1967.46.229

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana granic miasta Chorzowa i Katowic w województwie katowickim.
Data aktu: 12/12/1967
Data ogłoszenia: 20/12/1967
Data wejścia w życie: 01/01/1968