Utworzenie gmin wiejskich: Marcinkańce w powiecie grodzieńskim i Orany w powiecie lidzkim.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 4 lutego 1925 r.
o utworzeniu gmin wiejskich: Marcinkańce w powiecie grodzieńskim i Orany w powiecie lidzkim.

Na zasadzie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770) zarządza się co następuje:
§  1. 1
Z części b. gminy orańskiej i mereckiej b. powiatu trockiego, położonych na lewym brzegu rzeki Uły tworzy się w obrąbie powiatu grodzieńskiego gminę wiejską Marcinkańce.

W skład powyższej gminy wchodzą następujące miejscowości: Marcinkańce, Bieżeje (vel Łojoza), Mordasowo, Świrsk, Kowalczuki, Puhacze, Kaszety, Dubienniki, Wierszeradówka, Rudnia, Klucze, Sznupie, Szklary, Bakanówka, Derżele, Kopieniszki, Grzybowla, Morgiewicze (wieś i majątek), Mostejki, Kobele, Rondomańce, Uciecha (folwark), Mosznica (wieś), Żagiele, Wiciuny, Nierowy, Rotnica, Nowosiółki, Kiermusza, Gruta, Młynek, Poganka i kol. Bierżupie I.

§  2.
Z gminy wiejskiej Koniawa powiatu lidzkiego wyłącza się miejscowości, - wsie: Zerwiny Wielkie, Zerwiny Małe, Powąsupie, Połkabiel, Bortele, Powojniki, Komaruńce, folwark, wieś i okolica Pozgrynda, okolica Zagory, Podbaranie, fol. Likańce oraz miejscowości, które stanowiły odcinek b. pasa neutralnego, położone na prawym brzegu rzeki Uły, a mianowicie: Monczagiry, Łowis, Dmitrówka, Trokiszki, Poule, Milaniszki, Przełaje, Małe Dubno, Gierażery, osada Orany, Mergażery, Dereźnica, kol. Bierżupie II i Zuraciszki i tworzy z nich gminę, wiejską Orany w powiecie lidzkim.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1925 r. z wyjątkiem § 1, który uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 1926 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.26.7.53).

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023