Badanie potwierdza, że przedsiębiorcy są jedną z najciężej pracujących grup społecznych w Polsce.
- Z badania wynika, że przedsiębiorcy generalnie nie chorują, a przynajmniej nie korzystają ze zwolnień lekarskich - powiedział

Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP. - Jeśli porównamy to z przebywaniem na zwolnieniach lekarskich pracowników, to mamy zadziwiającą dysproporcję. Bowiem z danych opublikowanych przez ZUS wynika, że  przeciętny, statystyczny pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim aż 36 dni w roku.

- Nie ma żadnych istotnych różnic pomiędzy firmami handlowymi, produkcyjnymi czy usługowymi. To samo dotyczy ilości zatrudnionych oraz długości działania na rynku. Przedsiębiorcy nie chodzą na zwolnienia lekarskie - komentuje prof. Dominika Maison, której firma wykonała badanie dla ZPP.

Badanie zostało przeprowadzone w lutym i marcu 2014, techniką CAWI, na reprezentatywnej próbie pod względem zatrudnienia małych i średnich przedsiębiorstw. N: 504.

Małe i średnie firmy w Polsce stanowią 99,8 procent wszystkich firm w Polsce, tworzą trzy czwarte miejsc pracy oraz 67 procent PKB.

Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców