Opublikowane w dniu 29 września 2015 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia zakłada między innymi wprowadzenie zmian do programu zdrowotnego pn.: „Leczenie dzieci ze śpiączką” poprzez wprowadzenie do składu zespołu medycznego lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii. Wprowadzone zmiany mają poprawić jakość udzielanych świadczeń oraz zapewnić kompleksowe i wieloprofilowe leczenie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1495) oprócz wprowadzenia do składu zespołu medycznego lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii dla programu zdrowotnego pn.: „Leczenie dzieci ze śpiączką”, rozszerza warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia przez świadczeniodawcę diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania o zakres neurochirurgii.

Ponadto rozporządzenie zmieniające w przepisach dotyczących określenia czasu leczenia w programie „Leczenie dzieci ze śpiączką” dodaje przepis, zgodnie z którym, w przypadku gdy pacjent w trakcie leczenia w programie wymaga realizacji świadczeń z innego zakresu przez okres dłuższy niż 5 dni, każdorazowo po zakończeniu hospitalizacji, decyzję o kontynuacji leczenia w programie podejmuje zespół terapeutyczny, dokonujący oceny stanu pacjenta w oparciu o kryteria medyczne.

Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie w dniu 14 października 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 30 września 2015 r.