W dotychczas obowiązującym słowniku komórek organizacyjnych zostały wprowadzone następujące zmiany:

- dodano komórki organizacyjne o kodach: 1321, 1349, 1554, 1555, 1745, 1747, 1860, 1861, 2131, 2143, 2147, 4171, 4245, 4311, 4460, 4631, 4671;

- usunięto komórki organizacyjne o kodach: 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1052, 1053, 1054, 1055, 1140, 1224, 1226, 1227, 1228, 1230, 1232, 1274, 1275, 1344, 1345, 1456, 1504, 1508, 1509, 1602, 1603, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1703, 1705, 1743, 1802, 1804, 2150, 2500, 2501, 2709, 2711, 2722, 2733, 4052, 4056, 4180, 4246, 4344, 4405, 4503, 4504, 4508, 4552, 4562, 4707, 7261, 7270, 7271.

Wraz z nowym słownikiem komórek organizacyjnych poniżej publikowane są pozostałe obowiązujące w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących słowniki, które nie uległy zmianie, tj.:

-słownik procedur medycznych, programów lekowych oraz świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących;

-słownik procedur medycznych podlegających sprawozdawczości w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacji (SZOI).

Źródło: www.nfz.gov.pl