W dniu 8 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia określające limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. Oprócz zwiększenia limitu miejsc, w roku akademickim 2015/2016 uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim uzyskały 3 nowe uczelnie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r. w spawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny (Dz. U. poz. 1119), w roku akademickim 2015/2016 przybyło ponad 600 miejsc na studiach o profilu lekarskim i prawie 90 na kierunku dentystyczno-lekarskim.

Ponadto w nadchodzącym roku akademickim uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim uzyskały:

- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (75 miejsc dla obywateli polskich na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim oraz 50 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim);

- Uniwersytet Rzeszowski (60 miejsc dla obywateli polskich na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim oraz 60 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim);

- Uniwersytet Zielonogórski (60 miejsc dla obywateli polskich na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej).

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 11 sierpnia 2015 r.