Więcej miejsc na niektórych kierunkach medycznych
\\

W roku akademickim 2014/2015 liczba miejsc na kierunek lekarski zwiększy się ogółem o 158 miejsc w porównaniu do roku 2013/2014, zaś limit na kierunku lekarsko-dentystycznym zwiększy się ogółem o 8 miejsc. Ministerstwo Zdrowia wydało w tej sprawie nowe rozporządzenie.

Opublikowane w dniu 26 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny (Dz. U. poz. 1125) określa limity na:

- jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim;

- jednolite studia magisterskie prowadzone w formie niestacjonarnej w języku polskim;

- jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż polski.

W roku akademickim 2014/2015, limit na lekarskich jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim zwiększył się o 29 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich niestacjonarnych w języku polskim o 39 miejsc, zaś limit na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski zwiększył się o 90 miejsc. Na kierunku lekarsko-dentystycznym, limit na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim zwiększył się o 5 miejsc, zaś na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż polski zwiększył się o 3 miejsca.

Zmiany, w porównaniu do roku akademickiego 2013/2014, sporządzone zostały w oparciu o propozycje uczelni, które posiadają uprawnienia do kształcenia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym - uwzględniono przede wszystkim możliwości dydaktyczne oraz zapotrzebowanie na absolwentów wyżej wymienionych kierunków.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 27 sierpnia 2014 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 27 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r.