Jak poinformowała rzeczniczka Naczelnej Rady Lekarskiej Katarzyna Strzałkowska, w czwartek odbyło się oficjalne otwarcie zjazdu, wręczenie odznaczeń i nagród, a także wystąpienia obecnego prezesa NRL Macieja Hamankiewicza oraz gości.

Podczas XII zjazdu przedstawiciele organów samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów złożą sprawozdania z ostatnich czterech lat działalności oraz zaplanują działania na kolejną, siódmą już kadencję.

Strzałkowska dodała, że podczas tegorocznego spotkania 442 reprezentantów izb lekarskich z całej Polski dokona wyboru nowego prezesa NRL i nowego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Hamankiewicz, ocenił, że "Naczelna Izba Lekarska musi kontynuować działania piętnujące fatalny system ochrony zdrowia, który uniemożliwia skuteczne leczenie pacjentów". - Musimy nadal proponować działania naprawcze i apelować o ich wdrożenie. Musimy też głośno o tym mówić i uświadamiać całej opinii publicznej, z jakimi problemami mają na co dzień do czynienia lekarze, z czego to wynika i w jakim stopniu jesteśmy wraz z pacjentami równymi ofiarami wciąż niereformowanego systemu. Ekonomia nie może stać ponad etyką - najważniejszy zawsze musi być pacjent - podkreślił Hamankiewicz.

Według Hamankiewicza Izba powinna także kontynuować działania zmierzające do poprawy relacji z pacjentami i opinią publiczną. Jak wyjaśnił, chodzi o poczucie odpowiedzialności lekarzy za wizerunek tej grupy zawodowej i nietolerowanie fałszywie pojmowanej solidarności zawodowej. Prezes NRL podkreślił, że lekarzom zależy na tym, aby "eliminować błędy lekarskie tak, jak błędy organizacyjne czy administracyjne, o których mówi się rzadko, a które w większości powodują zdarzenia niepożądane w służbie zdrowia".

Hamankiewicz zaznaczył, że "większość środowiska lekarskiego to wspaniali, z poświęceniem oddający się swojej pracy i pasji, lekarze". - Ważne jest, aby w tych okolicznościach, XII Krajowy Zjazd Lekarzy uświadomił nam wszystkim i opinii publicznej dobrze pojmowaną solidarność zawodową lekarzy – dla dobra pacjentów i samych lekarzy - dodał.

W zjeździe bierze udział minister w Kancelarii Prezydenta prof. Irena Wóycicka. Odczytała list Bronisława Komorowskiego skierowany do delegatów, w którym podkreślił on rolę samorządu lekarskiego w systemie ochrony zdrowia.

Krajowy Zjazd Lekarzy jako najwyższa władza samorządu reprezentuje wszystkich lekarzy w Polsce (179 367 lekarzy i lekarzy dentystów). Pomiędzy krajowymi zjazdami władzę sprawuje Naczelna Rada Lekarska.

Zjazd Lekarzy zakończy się w sobotę. Wybory nowego prezesa NRL zostały zaplanowane na piątek, 21 marca 2014. (pap)