Laboratorium prowadzi specjalistyczne badania z zakresu inżynierii biomedycznej. Zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej umożliwi opracowywanie szczegółowych i unikalnych analiz, istotnych dla rozwoju ochrony zdrowia, środowiska oraz bezpieczeństwa publicznego. Prowadzone w laboratorium badania będą dotyczyły takich obszarów jak inżynieria genetyczna (w tym w zakresie inżynierii hodowli komórkowych i transferu genów) czy inżynieria biomedyczna (prowadzone tu badania będą miały zastosowanie w nanotechnologii biomedycznej, diagnostyce medycznej i leczeniu farmakologicznym). Naukowcy z Instytutu, wykorzystując pozyskany sprzęt, zajmą się również badaniami z zakresu inżynierii bioprocesów.

Nowoczesne wyposażenie, zakupione dzięki unijnej dotacji, pozwoli nie tylko utworzyć akredytowane laboratorium badań toksykologicznych i epidemiologicznych, ale także zacieśnić współpracę instytutu z przedsiębiorcami, zwłaszcza przy wdrażaniu i stosowaniu efektów badań.

Dofinansowaniem zostaną objęte trzy jednostki instytutu: Zakład Ochrony Mikrofalowej, Zakład Farmakologii i Toksykologii oraz Zakład Medycyny Regeneracyjnej.