Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przypomina w ramach kampanii „Lek bezpieczny”, że obowiązek zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych spoczywa obecnie nie tylko na lekarzach i farmaceutach, ale także na pielęgniarkach, położnych i technikach farmaceutycznych.

Możliwość bezpośredniego uczestnictwa w systemie nadzoru uzyskali również pacjenci i ich opiekunowie, ratownicy medyczni i diagności laboratoryjni.

Można zgłaszać reakcje niepożądane wynikające zarówno z prawidłowego jak i nieprawidłowego stosowania produktów, przypadki zatruć lekowych i przypadki powikłań będących wynikiem błędu w podaniu leku.

Nadzorem objęte są wszystkie produkty dopuszczone do obrotu w Polsce, a więc leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym, leki na receptę, w tym szczepionki, leki dostępne w sprzedaży odręcznej, leki stare i nowe, stosowane wyłącznie przez specjalistów i stosowane przez wszystkich pacjentów w powszechnych dolegliwościach.

Na stronie Urzędu: www.urpl.gov.pl znajduje się film przypominający podstawowe informacje na ten temat.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.urpl.gov.pl, stan z dnia 11 lutego 2015 r.