W IV kwartale 2015 roku stawka kapitacyjna będzie znowu wyższa. Lekarze otrzymają 12 zł miesięcznie za każdego zapisanego do nich pacjenta, jednak tylko wówczas, gdy zrealizują wskaźnik wykonania badań wskazany przez Fundusz. Będzie on wyliczany co pół roku i ustalony na podstawie specjalnego wzoru.

Na wysokość wskaźnika będzie mieć wpływ liczba wykonanych badań, a także przypisana do nich wycena punktowa. Poza tym NFZ ustali dla wszystkich świadczeniodawców POZ progowy wskaźnik wykonanych procedur. 

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl

Czytaj: Od roku 2015 więcej zadań dla lekarzy POZ >>>