W dniu 24 czerwca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 876). To pierwszy tekst jednolity tej ustawy.

Opublikowany 24 czerwca jednolity tekst ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 586),

2) ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 oraz z 2014 r. poz. 998),

3) ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138),

4) ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 21 maja 2015 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Ewa Saj