Tekst jednolity rozporządzenia ministra zdrowia z 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. poz. 1082) uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 20 grudnia 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. poz. 1543).

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK