Poprzednią szefową pomorskiego NFZ Barbarę Kawińską prezes NFZ Agnieszkę Pachciarz odwołała 22 lipca 2013 r. Obecnie obowiązki dyrektora pełni zastępca dyrektora ds. medycznych pomorskiego NFZ Małgorzata Paszkowicz.

Kandydaturę Jędrzejczyka przedstawioną przez Pachciarz pozytywnie zaopiniowała Rada Pomorskiego Oddziału NFZ.
Jędrzejczyk powiedział w poniedziałek, że na stanowisku dyrektora pomorskiego oddziału NFZ „chce położyć nacisk na lepszą integrację opieki miedzy poszczególnymi świadczeniodawcami, bo pacjent często się w tym gubi”.

Zapowiedział „systematyczną reorientację świadczeń w kierunku prewencji chorób i edukacji pacjenta”. Zadeklarował też, że „włoży maksymalnie dużo wysiłku na rzecz komunikacji pomiędzy szpitalami, przychodniami i pacjentami”.

Jędrzejczyk jest lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Ma specjalizację z zakresu medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. Pracował jako lekarz w Szpitalu Miejskim Zaspa, następnie w ZOZ nr 3 w Gdańsku jako asystent, a następnie adiunkt w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W latach 2008-2009 był zastępcą dyrektora ds. medycznych Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Od 2010 roku jest zastępcą dyrektora naczelnego ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Poprzednia szefowa pomorskiego NFZ Barbara Kawińska została odwołana pod koniec lipca. Jako powód jej odwołania kierownictwo NFZ podało "słabą organizację pracy pomorskiego oddziału NFZ, brak dialogu społecznego z pacjentami i podmiotami ochrony zdrowia, zwłaszcza w przypadku przeprowadzonych ostatnio konkursów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej". Zastrzeżenia budził też "niezadowalający stan przygotowań i sposób wprowadzania na Pomorzu systemu Zintegrowanego Informatora Pacjenta".

W czerwcu pomorski NFZ rozstrzygał konkursy na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w latach 2013-2016. W pierwszym etapie tego konkursu od 1 lipca kontrakty straciło 378 poradni specjalistycznych, m.in. jedyna na Pomorzu poradnia genetyczna przyjmująca chore dzieci w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i poradnia leczenia bólu w Wojewódzkim Centrum Onkologicznym.

Takie rozstrzygnięcie konkursu wywołało protest lokalnych samorządów. Prezydenci Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz marszałek województwa napisali do premiera list, w którym domagali się unieważnienia konkursu i odwołania szefowej pomorskiego NFZ. Wcześniej kontrowersje wzbudziły wyniki konkursów Funduszu na badanie tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym.