W programie szkolenia znajdą się nowe regulacje prawne, które weszły w życie po 1 stycznia 2016 roku, odnoszące się do realizacji umów z NFZ, zgodne z ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z 8 września 2015 roku (Dz. U. poz. 1400). 

Omówiony zostanie wpływ wprowadzanych regulacji prawnych na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ, a także kontrola dokumentacji medycznej i dokumenty kontroli, takie jak protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne oraz środki odwoławcze.

Czytaj: Ministerstwo Zdrowia określi szczegółowe kryteria wyboru ofert>>>

Prowadząca omówi zasady kontroli świadczeniodawców zawarte w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, sankcje wynikające z umowy zawartej z Funduszem oraz stosowanie procedur kontroli zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przedstawione zostaną także praktyczne problemy występujące w związku z kontrolą dokumentacji medycznej.

Zaproszenie na szkolenie>>>

Szkolenie skierowane jest do aktualnych świadczeniodawców NFZ, zarówno podmiotów leczniczych jak i praktyk zawodowych, a także do organów tworzących podmioty lecznicze - jednostek samorządu terytorialnego.

Prowadzącą szkolenie będzie Agnieszka Pietraszewska-Macheta.


Agnieszka Pietraszewska-Macheta
- radca prawny, praktyk z doświadczeniem w zakresie spraw związanych z prawem medycznym oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Od 1998 roku uczestniczy w organizowaniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych, najpierw jako współorganizator Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie, od 2000 roku Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, a następnie Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykładowca jest również współautorem komentarza do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydanego w 2010 r. oraz 2015 r Autorka książki "Nowe procedury kontraktowania i rozliczania z NFZ świadczeń medycznych Instruktaż z wzorcową dokumentacją" oraz "Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Przepisy, praktyka i orzecznictwo".

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie www.szkolenia.abc.com.pl