- Nowocześniejszy sprzęt medyczny to jedno z oczekiwań, jakie mają pacjenci i mieszkańcy wobec naszego szpitala. Uzyskane z pomocą starostwa powiatowego, środki pomogą nam przynajmniej częściowo w ich spełnieniu. Będziemy się starali z personelem pracować również nad realizacją innych oczekiwań, o których wiemy z ankiet, jakie przeprowadziliśmy. Na przykład nad lepszą komunikacją między personelem i pacjentami – mówi Tomasz Ławrynowicz, prezes Nowego Szpitala w Świeciu.

Największą inwestycją, jaką szpital planuje sfinansować z projektu jest uruchomienie pracowni rezonansu magnetycznego. W tym celu planowane jest przygotowanie pomieszczeń oraz zakup urządzenia. Prace przygotowawcze powinny zacząć się już w roku 2014. Dzięki temu, pacjenci uzyskają dostęp do jednej z najdokładniejszych form diagnostycznych w medycynie stosowanej przy wykrywaniu nowotworów oraz innych chorób, np. rdzenia kręgowego, mózgu, nerek, wątroby czy trzustki. 

Natomiast na rok 2015 zaplanowano zakupy i wymianę sprzętu medycznego. Zakupione zostaną między innymi aparaty do gastroskopii i kolonoskopii, USG, do badań EKG Holter dla dzieci i echa serca, RTG, defibrylator, respiratory transportowe czy aparatura do operacji laparoskopowych.

Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa kujawsko-pomorskiego. Pozytywną opinię uzyskały 22 projekty, wśród nich dwa z Nowego Szpitala w Świeciu. Kwota dofinansowania w przypadku projektu: „Poprawa jakości i dostępności do badań medycznych poprzez modernizację obiektów szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego w Nowym Szpitalu w Świeciu” wynosi  3.657.813,25 zł. W przypadku drugiego projektu: "Kompleksowa modernizacja obiektów szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego w celu poprawy jakości i dostępności do badań medycznych” jest to 2.311.973,18 zł. W sumie wartość inwestycji w świeckiej placówce przekroczy 13 mln zł, z czego prawie 6 mln to dofinansowanie w ramach projektów a 7 mln to wkład własny. Spośród projektów pozytywnie zaopiniowanych do przyjęcia do dofinansowania, projekty dotyczące Nowego szpitala w Świeciu, były czwarte co do wielkości spośród 21 złożonych w konkursie.