Jestem technikiem elektroradiologii z 20-letnim stażem pracy, niestety, nie otrzymałam tytułu starszego technika rtg, dlaczego? Czy zakład pracy (szpital) może wprowadzić wewnętrzne przepisy, które pozbawiają nas tego tytułu, chociaż zgodnie z przepisami przysługuje on po 5 latach pracy w zawodzie?
Przyznanie tytułu starszego technika elektroradiologii w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej jest pozostawione do swobodnego uznania kierownika tego zakładu.
Decyzję w sprawie zaszeregowania techników medycznych do grupy starszych techników medycznych podejmuje kierownik zakładu. Podstawą prawną do swobodnego podejmowania w tym zakresie decyzji jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300 z późn. zm.) - załącznik Taryfikator kwalifikacyjny I. Pracownicy działalności podstawowej Lp. 38.

W przypadku niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, stosuje się uregulowania wewnętrzne zakładu opieki zdrowotnej, np. regulamin wynagrodzenia, który przesądza o zaszeregowaniu pracownika do danej grupy.