Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął znienacka w całym kraju akcję dezinformacyjną mającą na celu poprzez zastraszenie zmusić lekarzy, którzy nie podpisali skrajnie niekorzystnej indywidualnej umowy na wystawianie recept na leki refundowane (a to ponad połowa lekarzy w skali kraju) do jej podpisania. W tym celu wysyła pismo, w którym tłustym i podkreślonym drukiem „wzywa Pana/Panią w terminie do 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie bezprawnego wystawiania recept refundowanych”, informując jednocześnie o możliwości podpisania umowy. Dla ułatwienia podaje numery telefonów, pod które można zadzwonić „w razie wątpliwości”.

Zdaniem SLP, „to pismo jest naprawdę groźne nie dlatego, że groźnie brzmi, lecz dlatego że jest manipulacją”. Pismo zdaje się sugerować, że lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (czyli zatrudniony w podmiocie leczniczym realizującym kontrakt z NFZ na udzielanie „świadczeń opieki zdrowotnej”) musi mieć podpisaną indywidualną umowę z NFZ na wystawianie recept na leki refundowane – nie jest to zgodne z prawdą.

Ponadto, pismo zawiera sformułowane wprost zarzuty działania niezgodnego z prawem ze strony lekarzy nie mających indywidualnej umowy z NFZ na wystawianie recept na leki refundowane, a jest wysyłane do wszystkich lekarzy nie mających umowy z NFZ – również do tych, którzy są całkowicie pewni, że w miejscu pracy, w którym nie są „lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego”, od 1 lipca 2012 roku nie wystawili ani jednej recepty na lek podlegający refundacji.

Wreszcie, lekarz, który nie podpisał aneksu do umowy z NFZ do 30 czerwca 2012 roku, jest całkowicie wolny od poczynań NFZ. Natomiast w momencie podpisania tego aneksu zgadza się na nakładanie kar za „błędy” na receptach wystawionych do 5 lat wstecz od daty podpisania aneksu.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków zaleca lekarzom nie mającym indywidualnej umowy z NFZ na wystawianie recept na leki nie podlegające refundacji nie odpowiadanie na tego typu pismo. Fundusz nie ma żadnych podstaw prawnych do żądania składania pisemnych wyjaśnień od lekarzy, których nie wiąże z NFZ żadna umowa.

Źródło: www.lekarzepraktycy.pl