20 listopada br. Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie coraz częstszych przypadków wstrzymywania przez świadczeniodawców planowych przyjęć pacjentów. Sytuacja ta dotyczy wybranych szpitali, poradni specjalistycznych oraz ośrodków rehabilitacyjnych. Oprócz znanych już problemów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, pojawił się kolejny podmiot – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, który zdecydował o wstrzymaniu udzielania świadczeń zdrowotnych w planowych przypadkach ze względu na powody ekonomiczne i wyczerpanie planu rzeczowo-finansowego wynikającego z zawartego kontraktu z NFZ.

Systematycznie pogarszającą się dostępność do świadczeń zdrowotnych odczuwają niestety przede wszystkim pacjenci. Już we wrześniu br. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta odnotowało, w porównaniu z latami ubiegłymi, bardzo znaczący wzrost sygnałów od pacjentów w kwestii utrudnień w dostępie do leczenia.

Źródło: www.bpp.gov.pl