Wycofane zostały następujące serie produktu:
Numer serii: 0113P, data ważności: 02/2015
Numer serii: 0213P, data ważności: 03/2015

Podmiotem odpowiedzialnym jest Rottapharm S.p.A., Włochy.

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu, która została podjęta w związku z informacją przesłaną w komunikacie Rapid Alert, dotyczącą braku zgodności z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) w miejscu wytarzania substancji czynnej produktu.